English to Armenian Meaning of interesting - հետաքրքիր


Interesting :
հետաքրքիր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of interesting in English
Adjective
Verb
Examples of interesting in English
(1) it's interesting that the story wasn't published(2) One of the more interesting Olympic events from Athens looks likely to be the Shot Put.(3) I am sure it will be a very interesting event and I plan to see at least a few games live.(4) We have managed to use all of the box this week and make some pretty interesting meals.(5) He does give some practical advice on how to spot a liar though which might prove interesting .(6) The even more interesting statistic though can be seen in the results so far this season.(7) I read a very interesting article yesterday(8) The downside of this is that it makes the parts with the action not as interesting .(9) The pictures were of an amusing as well as of a highly interesting and educational nature.(10) The play is particularly interesting for the light it throws on London life of the time.(11) it'll be interesting to see how he gets on(12) It will, though, be interesting to see what kind of squad Sven picks to play the Danes.(13) The guide has also got some very interesting other facts on commonly muddled words.(14) In the absence of other interesting properties, that may well be all we care about.(15) My husband said an interesting thing about his thoughts while being carried along.(16) it might be interesting to young people
Related Phrases of interesting
(1) interest ::
հետաքրքրություն
(2) very interesting ::
շատ հետաքրքիր
(3) most interesting ::
առավել հետաքրքիր
(4) interesting story ::
հետաքրքիր պատմություն
(5) be interesting ::
լինել հետաքրքիր
(6) interesting thing ::
Ուշագրավն այն
(7) interesting to listen ::
հետաքրքիր է լսել
Synonyms
Adjective
1. absorbing ::
կլանող
2. engrossing ::
ամենակուլ
3. fascinating ::
հետաքրքրաշարժ
4. riveting ::
riveting
6. compelling ::
գերող
7. compulsive ::
հարկադրական
9. engaging ::
գրավիչ
11. appealing ::
բողոքարկման
12. attractive ::
գրավիչ
13. amusing ::
զվարճալի
14. entertaining ::
զվարճալի
15. stimulating ::
խթանելով
16. thought-provoking ::
մտածեցի, զայրացուցիչ
17. diverting ::
հետաքրքրական
18. intriguing ::
անձնավորությանը
Verb
20. appeal to ::
դիմել են
21. be of interest to ::
են հետաքրքրել
22. attract ::
գրավել
23. intrigue ::
ինտրիգ
24. fascinate ::
կախարդել
25. absorb ::
խորասուզվել
26. engross ::
թանձրացնել
27. rivet ::
գամել
28. grip ::
ճամպրուկ
29. captivate ::
գերել
30. amuse ::
զարմացնել
31. divert ::
խոտորել
32. entertain ::
հյուրասիրել
33. arouse one's curiosity ::
առաջացնում են հետաքրքրասիրությունը
34. whet one's appetite ::
սրելը մեկի ախորժակը
35. float someone's boat ::
բոց մեկի նավակ
36. tickle someone's fancy ::
ուրախացնել մեկի հավանել
Word Example from TV Shows
It's interesting,
these heroes you name.

It's INTERESTING, these heroes you name.

Game of Thrones Season 7, Episode 6

- That sounds interesting.
- So you'll think about it?

- That sounds INTERESTING. - So you'll think about it?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 1

Interesting.

Interesting.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 13

Interesting. You can believe that...

Interesting. You can believe that...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 23

He had an interesting proposal for her
concerning her daughters.

He had an INTERESTING proposal for her concerning her daughters.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

English to Armenian Dictionary: interesting

Meaning and definitions of interesting, translation in Armenian language for interesting with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of interesting in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'interesting'

What interesting means in Armenian, interesting meaning in Armenian, interesting definition, examples and pronunciation of interesting in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History