English to Armenian Meaning :: interesting

Interesting :
հետաքրքիր
- հետաքրքիր
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) Arousing or holding the attention(2) Appealing(3) Entertaining

Show Examples
(+)

(1) It's interesting that the story wasn't published(2) One of the more interesting Olympic events from Athens looks likely to be the Shot Put.(3) I am sure it will be a very interesting event and I plan to see at least a few games live.(4) We have managed to use all of the box this week and make some pretty interesting meals.(5) He does give some practical advice on how to spot a liar though which might prove interesting .(6) The even more interesting statistic though can be seen in the results so far this season.(7) I read a very interesting article yesterday(8) The downside of this is that it makes the parts with the action not as interesting .(9) The pictures were of an amusing as well as of a highly interesting and educational nature.(10) The play is particularly interesting for the light it throws on London life of the time.(11) It'll be interesting to see how he gets on(12) It will, though, be interesting to see what kind of squad Sven picks to play the Danes.(13) The guide has also got some very interesting other facts on commonly muddled words.(14) In the absence of other interesting properties, that may well be all we care about.(15) My husband said an interesting thing about his thoughts while being carried along.(16) It might be interesting to young people
Related Words
(1) interest ::
հետաքրքրություն
(2) very interesting ::
շատ հետաքրքիր
(3) most interesting ::
առավել հետաքրքիր
(4) interesting story ::
հետաքրքիր պատմություն
(5) be interesting ::
լինել հետաքրքիր
(6) interesting thing ::
Ուշագրավն այն
(7) interesting to listen ::
հետաքրքիր է լսել
Synonyms
Adjective
1. absorbing ::
կլանող
2. engrossing ::
ամենակուլ
3. fascinating ::
հետաքրքրաշարժ
4. riveting ::
riveting
6. compelling ::
գերող
7. compulsive ::
հարկադրական
9. engaging ::
գրավիչ
11. appealing ::
բողոքարկման
12. attractive ::
գրավիչ
13. amusing ::
զվարճալի
14. entertaining ::
զվարճալի
15. stimulating ::
խթանելով
16. thought-provoking ::
մտածեցի, զայրացուցիչ
17. diverting ::
հետաքրքրական
18. intriguing ::
անձնավորությանը
Verb
20. appeal to ::
դիմել են
21. be of interest to ::
են հետաքրքրել
22. attract ::
գրավել
23. intrigue ::
ինտրիգ
24. fascinate ::
կախարդել
25. absorb ::
խորասուզվել
26. engross ::
թանձրացնել
27. rivet ::
գամել
28. grip ::
ճամպրուկ
29. captivate ::
գերել
30. amuse ::
զարմացնել
31. divert ::
խոտորել
32. entertain ::
հյուրասիրել
33. arouse one's curiosity ::
առաջացնում են հետաքրքրասիրությունը
34. whet one's appetite ::
սրելը մեկի ախորժակը
35. float someone's boat ::
բոց մեկի նավակ
36. tickle someone's fancy ::
ուրախացնել մեկի հավանել
Antonyms
1. Uninteresting
  
2. Boring
  
3. Dull
  
4. Unexciting
  
5. Unstimulating
  
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

This nano vacuum tube idea of
yours is really interesting.

This nano vacuum tube idea of yours is really INTERESTING.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 7


He does raise an interesting point.

He does raise an INTERESTING point.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 19


- Interesting.
- Yeah, it really takes the pressure off.

- Interesting. - Yeah, it really takes the pressure off.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 4


Interesting fact:
\

Interesting fact: "etymology"

The Big Bang Theory Season 12, Episode 6


Interesting hypothesis.

Interesting hypothesis.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 5


English to Armenian Dictionary: interesting

Meaning and definitions of interesting, translation in Armenian language for interesting with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of interesting in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'interesting'

What interesting means in Armenian, interesting meaning in Armenian, interesting definition, examples and pronunciation of interesting in Armenian language.

Armenian.English-Dictionary.Help | English to Armenian Dictionary

This is not just an ordinary English to Armenian dictionary & Armenian to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toArmenian and Armenian to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Armenian to English translation, English to Armenian translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Armenian dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Armenian translate Armenian words to English, copy & paste any paragraph in the Read Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links