English to Armenian Meaning of introduce - ներկայացնել


Introduce :
ներկայացնել

ներկայացնել, բերել, հանդիսավոր կերպով բացել, հաստատություն, նախաձեռնել, հաստատել, սկսել, սկիզբ, հավաքածու, առաջարկել, դնել, առաջարկ, նշել, վկայություն, նախաբան, նախադրյալ, նկատի ունեմ, առաջ քաշել, ներկա, առաջնորդել, դռնապան, արմատավորել, պատվաստել, հագեցնել, զորացնել, սահմանել, արտասանել, անցնել, թողարկում, երգելը, հայտարարել, շրջանառել, տարածել, վազք, քշել, վարք, քայլ, բարձր գնահատել, ծանուցել, սովորեցնել, վճար, սկսվել, Hansel

ներկայացնելներկայացրելներդնումներկայացնելով
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of introduce in English
Verb(1) cause to come to know personally(2) bring something new to an environment(3) place, fit, or thrust (something(4) bring in a new person or object into a familiar environment(5) bring in or establish in a new place or environment(6) put or introduce into something(7) bring before the public for the first time, as of an actor, song, etc.(8) put before (a body(9) furnish with a preface or introduction(10) be a precursor of
Examples of introduce in English
(1) DNA replication is known to introduce short insertion and deletion mutations through various forms of strand misalignment.(2) The bills introduce a number of measures to provide greater scrutiny of people, goods, and craft arriving in, and leaving from, New Zealand.(3) I must introduce you to my wife(4) If it doesn't like a particular scheme it can immediately introduce legislation to close it down - and the rules will apply retrospectively.(5) It was ÔÇÿde rigueur,ÔÇÖ practically, to introduce your next song with a musicological essay - we all did it.(6) to introduce sb to sth(7) Barnes tries to introduce the song, but the drummer's making a little too much racket for his liking.(8) But the plan is to introduce her as Tiffany, and not reveal her name.(9) He told a conference yesterday that he wants prices for high speed Internet access to come down, or the Government would introduce regulations and legislation to bring prices down.(10) Caroline, who is a singer and takes part in local talent competitions, was never able to get up on stage and introduce her own songs.(11) Granada TV frontman Anthony Wilson is the master of ceremonies who will introduce an action-packed programme.(12) But it may not be good for its fellow killer whales because it may introduce diseases.(13) Supporters of this bill plan to introduce legislation in 2002 to include Medicaid.(14) Draft regulations that will govern the Bill seeking to introduce legislation to control smoking in public places have been published for consultation.(15) She wished to know your nameÔǪ and she requested that I introduce you to her.(16) I have faith in the people of the United States to get beyond the present administration and the present situation, and, ultimately, to introduce such progressive legislation.
Related Phrases of introduce
(1) to introduce ::
ներկայացնել
(2) introduce oneself ::
ներկայացնել իրեն
(3) introduce to ::
ներկայացնել
Synonyms
Verb
1. institute ::
հաստատություն
2. propose ::
առաջարկել
4. insert ::
տեղադրել
5. instill ::
պատվաստել
6. announce ::
հայտարարել
7. present ::
ներկա
8. bring in ::
բերել
9. bring out ::
դուրս բերել
10. inaugurate ::
հանդիսավոր կերպով բացել
11. innovate ::
վերափոխել
12. precede ::
նախորդել
Different Forms
introduce, introduced, introduces, introducing
Word Example from TV Shows
Maybe we can go around,
introduce ourselves.

Maybe we can go around, INTRODUCE ourselves.

Breaking Bad Season 3, Episode 11

I'm gonna introduce your friend
to a world of hurt.

I'm gonna INTRODUCE your friend to a world of hurt.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7

- Do you think you can introduce me to him?
- Really?

- Do you think you can INTRODUCE me to him? - Really?

The Big Bang Theory Season 9, Episode 8

May I introduce my special lady friend,
Summer.

May I INTRODUCE my special lady friend, Summer.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 4

But not so deep as to introduce
a new source of friction.

But not so deep as to INTRODUCE a new source of friction."

The Big Bang Theory Season 2, Episode 5

English to Armenian Dictionary: introduce

Meaning and definitions of introduce, translation in Armenian language for introduce with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of introduce in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'introduce'

What introduce means in Armenian, introduce meaning in Armenian, introduce definition, examples and pronunciation of introduce in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History