English to Armenian Meaning of joy - ուրախություն


Joy :
ուրախություն

ուրախություն, հաճույք, ուրախացնել, խնդություն, զվարճություն, ցնծություն, գոռոզություն, ծակել, հիացմունք, հումոր, պատճառը ուրախության, սիրեցյալ, Minion, սիրելի, անուշիկս, փայփայած, վայելք, զվարթություն, զբոսանք, ախորժակ

ուրախանալ, ուրախություն, զվարճացնել, զարմացնել, հպաարտ, մուտք, մեծարել, զվարթացնել, հաճույք, պետք է ուրախ, դիմակ, վայելել, կերուխում, բավարարել

JoanուրախությունJoyeDուրախjoyingտրտումուրախուրախությունները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of joy in English
Noun(1) the emotion of great happiness(2) something or someone that provides a source of happiness
Verb(1) feel happiness or joy(2) make glad or happy
Examples of joy in English
(1) She cried tears of joy on the podium after becoming the first woman from her country to win an Olympic title.(2) it brought them great joy(3) Despite his love for Emma and the joy of having a child at last, Nelson was none the less given to bouts of depression.(4) any joy?(5) we shed tears of joy(6) She felt her heart pound as she felt joy and happiness for the first time in months.(7) you'll get no joy out of her(8) My head rang with pain but I was alive, and the thought made me want to jump for joy .(9) I waited until the gate had closed behind me and I was out of sight to do my jump for joy .(10) to his joy, the horse won the race(11) Firstly, I'm going to take some classes, teaching kids and teenagers about the joy of cooking.(12) One part of me wanted to jump for joy , and the other just wanted to run and hide in fear.(13) it's a real joy listening to her(14) tears of joy(15) Another year has passed and for some it brought joy and happiness, for others sadness and sorrow.(16) you could see her joy at the win
Related Phrases of joy
(1) pride and joy ::
հպարտությունն ու ուրախությունը
(2) joy of life ::
ուրախություն կյանքի
(3) tears of joy ::
երջանկության արցունքներ
(4) bundle of joy ::
փաթեթ ուրախության
(5) full of joy ::
լի է ուրախությամբ
(6) with joy ::
ուրախութեամբ
(7) jump for joy ::
ցատկել ուրախությունից
(8) for joy ::
ուրախությունից
(9) great joy ::
մեծ ուրախություն
(10) shout for joy ::
բղավել ուրախությունից
Synonyms
Noun
1. delight ::
հաճույք
2. pleasure ::
հաճույք
Verb
4. gladden ::
ուրախացնել
5. rejoice ::
ուրախանալ
Antonyms
1. calamity ::
աղետ
2. misery ::
խեղճություն
Different Forms
joan, joy, joyed, joyful, joying, joyless, joyous, joys
Word Example from TV Shows
JOY: Life is a series
 of choices, about which parts

JOY: Life is a series of choices, about which parts

Westworld Season 3, Episode 8

and stealing joy from their lives?

and stealing JOY from their lives?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 17

You know, tears of joy,
smile of sadness.

You know, tears of JOY, smile of sadness.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 20

- You're asking me out?
JOY: Yeah.

- You're asking me out? JOY: Yeah.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 5

You will find little joy in your command.

You will find little JOY in your command.

Game of Thrones Season 5, Episode 5

English to Armenian Dictionary: joy

Meaning and definitions of joy, translation in Armenian language for joy with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of joy in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'joy'

What joy means in Armenian, joy meaning in Armenian, joy definition, examples and pronunciation of joy in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History