English to Armenian Meaning of king - թագավոր


King :
թագավոր

թագավոր, Raja, միապետ, իշխան, վեհություն, պաշտպան, տեր, դուքս, խան, կառավարիչ, վարպետ, հաղթող, աստված, սեփականատեր, հայր, աստվածություն, կուռք, կայսր, լեռնային, շախմատի թագավորը, անկողնակից, ամուսին, գործատուն, հայցվոր, կթվոր, տավարած, հողատեր, կառավարել, եզ, կանոն, տիրապետել, առաջնորդել, ուղղակի, հրաման, գլուխ, Quarterback, գործածել, վարք, գործել

թագավորթագավորականթագավորներըթագավորությունը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of king in English
Noun(1) a male sovereign; ruler of a kingdom(2) a competitor who holds a preeminent position(3) a very wealthy or powerful businessman(4) preeminence in a particular category or group or field(5) United States woman tennis player (born in 1943(6) United States guitar player and singer of the blues (born in 1925(7) United States charismatic civil rights leader and Baptist minister who campaigned against the segregation of Blacks (1929-1968(8) a checker that has been moved to the opponent's first row where it is promoted to a piece that is free to move either forward or backward(9) one of the four playing cards in a deck bearing the picture of a king(10) (chess
Examples of king in English
(1) When it comes to sports, Henry says football remains the king of beer promotional opportunities.(2) Cube was currently sweating with panic and moved his king to the square on its left to avoid check.(3) the customer is king(4) he was the first king of Ireland(5) Anglers can find brown trout here, but the Trinity is best known for king salmon and steelhead; king salmon runs peak from May through October.(6) White is better developed with both minor pieces in play, centralized rooks and a castled king .(7) the king of rock(8) Face cards count for ten except for the king , which counts for zero.(9) Sunis's rook and pawn prevented his king from escaping.(10) Titles such as Astral Traveller, Yesterday and Today and Perpetual Change hint at the king of prog rock's spiritual leanings.(11) He then films the snakes (mostly gopher and king snakes) as they crawl and feed.(12) The object of the game is to checkmate your opponent's king .(13) Some hands can be played more aggressively when an opponent shows a king or ace, meaning they will likely be forced to act first throughout the hand.(14) The king can move in any direction, but only one square at a time.(15) a country where football is king(16) I chose the equal of two evils and moved my king into inevitable checkmate.
Related Phrases of king
(1) the king ::
թագավոր
(2) king-size ::
թագավորը չափ
(3) king bed ::
երկտեղանի մահճակալ
(4) prom king ::
ՊՐՈՄ թագավորը
(5) king crab ::
թագավորը ծովախեցգետին
(6) king-sized ::
թագավորը չափի
(7) great king ::
մեծ թագավորը
(8) son of a king ::
որդի արքայի
(9) be king ::
լինել թագավորը
(10) king of beasts ::
թագավորը գազանների
Synonyms
Noun
1. ruler ::
քանոն
2. star ::
աստղ
3. mogul ::
մոնղոլական
4. rex ::
rex
5. world-beater ::
համաշխարհային Beater
Different Forms
king, kingly, kings, kingship
Word Example from TV Shows
You are the king.

You are the KING.

Game of Thrones Season 3, Episode 2

How dare you speak to your king
in that manner?

How dare you speak to your KING in that manner?

Game of Thrones Season 1, Episode 2

A future king always does.

A future KING always does.

Game of Thrones Season 4, Episode 9

The king cannot sully himself
negotiating with an unwashed fanatic.

The KING cannot sully himself negotiating with an unwashed fanatic.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

When the king returns from his hunt,
I'll tell him the truth.

When the KING returns from his hunt, I'll tell him the truth.

Game of Thrones Season 1, Episode 7

English to Armenian Dictionary: king

Meaning and definitions of king, translation in Armenian language for king with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of king in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'king'

What king means in Armenian, king meaning in Armenian, king definition, examples and pronunciation of king in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History