English to Armenian Meaning of labor - աշխատանքային


Labor :
աշխատանքային

աշխատանքային, լարում, աշխատասիրություն, Արդյունաբերություն, հոգնածություն, աշխատել, երկունք, աշխատանք, գործողություն, նշանակում, ցավ, բաժին, տառապանք, հյուծում, Զգացմունք, աշխատուժի ցավ, ջանք, դժբախտություն, բերք, պարտք, պարտավոր, պարտականություն, ֆունկցիա

աշխատանքային, աշխատել, աշխատանք, ջանալ, երկունք, իրականանալ, սազել, տեղավորել, գլխացավանք, անհանգստություն, վերցնել դժվարությունների, կրել, մեծացնել, մշակի, ընդարձակել, զարգանալ, հստակեցնել, զտել, լուսաբանել, աշխատուժի calss, բանվոր դասակարգի

antilaborաշխատանքայինբռնազբոսիկբանվորբանվորներաշխատելովգործերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of labor in English
Noun(1) a social class comprising those who do manual labor or work for wages(2) productive work (especially physical work done for wages(3) concluding state of pregnancy; from the onset of contractions to the birth of a child(4) an organized attempt by workers to improve their status by united action (particularly via labor unions(5) a political party formed in Great Britain in 1900; characterized by the promotion of labor's interests and formerly the socialization of key industries(6) the federal department responsible for promoting the working conditions of wage earners in the United States; created in 1913(7) any piece of work that is undertaken or attempted
Verb(1) strive and make an effort to reach a goal(2) work hard(3) undergo the efforts of childbirth
Examples of labor in English
(1) Your situation highlights the tragedy of the American labor movement and the dilemma facing the working class today.(2) nonunion casual labor(3) Most are low-end workers doing street-cleaning or other manual labor .(4) By the time Michael had called them, Jamie had already been in labor four hours.(5) the labor movement(6) It says that cerebral palsy is almost never caused by fetal distress in labor .(7) Fortunately, the body provides several clues that the onset of labor is approaching.(8) If the South was exceptional, it was not in worker resistance to organized labor , but employer resistance.(9) This modification was typical of the hard-working ground crews who would labor day and night to find solutions for the problems that came up in this new theater of war.(10) I also defend our right to civil protest when city projects employ less qualified nonunion labor .(11) The labor movement's political clout is waning with most red states having right to work laws that effectively ban unions.(12) They can also improve your posture and strengthen your abdominal muscles for labor and delivery.(13) Their work will be contracted out to private companies that employ largely nonunion low-paid labor .(14) These forces have also weakened labor movements in many other industrial countries.(15) Excluding temporary manufacturing labor , 785,000 factory workers have lost their jobs over the past 11 months.(16) There is no section of the official labor movement that upholds the most elementary principles of working class solidarity.
Related Phrases of labor
(1) labor union ::
արհմիությունը
(2) labor force ::
աշխատուժ
(3) labor pains ::
երկունքի ցավերից
(4) labor market ::
աշխատանքի շուկա
(5) manual labor ::
մեխանիկական աշխատանքի
(6) labor cost ::
աշխատուժի արժեքը
(7) child labor ::
մանկական աշխատուժ
(8) forced labor ::
հարկադիր աշխատանքի
(9) cheap labor ::
էժան աշխատուժի
(10) direct labor ::
ուղղակի աշխատուժի
Synonyms
Noun
1. work ::
աշխատանք
3. task ::
խնդիր
4. childbirth ::
ծննդաբերություն
5. labor department ::
Աշխատանքի բաժին
6. parturiency ::
parturiency
7. labor movement ::
աշխատուժի շարժում
8. toil ::
աշխատել
Verb
10. work ::
աշխատանք
11. strive ::
ձգտում
12. overemphasize ::
overemphasize
13. suffer from ::
տառապում
14. grind ::
ծամել
15. push ::
հրում
Antonyms
1. fun ::
զվարճանք
2. play ::
խաղալ
Different Forms
antilabor, labor, labored, laborer, laborers, laboring, labors
Word Example from TV Shows
I think I'm in labor.

I think I'm in LABOR.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 10

She read that it
can start labor.

She read that it can start LABOR.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 16

during a labor dispute
in the 1800s.

during a LABOR dispute in the 1800s.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 6

That was the division of labor
when we started all this.

That was the division of LABOR when we started all this.

Breaking Bad Season 2, Episode 5

No, no. The doctor said
I can work practically
up until I go into labor.

No, no. The doctor said I can work practically up until I go into LABOR.

Breaking Bad Season 2, Episode 7

English to Armenian Dictionary: labor

Meaning and definitions of labor, translation in Armenian language for labor with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of labor in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'labor'

What labor means in Armenian, labor meaning in Armenian, labor definition, examples and pronunciation of labor in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History