English to Armenian Meaning of lack - պակաս


Lack :
պակաս

պակաս, պակասություն, աղքատություն, կարիք, սակավություն, բացակայություն, խայտառակություն, նվաստացում, ուզում, անփութություն, տարբերություն, թուլություն, հանցանք, թերություն, սխալ

պակաս, կարիք, ուզում, փափագել

պակասպակասզուրկբացակայումբացակայում է
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of lack in English
Noun(1) the state of needing something that is absent or unavailable
Verb(1) be without
Examples of lack in English
(1) Our complete lack of focus (among many other things) contributed to our ultimate demise.(2) Much of the country is suffering severe lack of water, and the small quantities supplied are not good for human use.(3) Sam did not lack for friends(4) the case was dismissed for lack of evidence(5) they lack a leader(6) Jagger's conclusions are similar: ÔÇÿThere is a shocking lack of evidence in this case,ÔÇÖ she says.(7) there was no lack of helpers(8) I have a total lack of respect for him(9) he was critical of a general lack of interest(10) there is no lack of entertainment aboard ship(11) his lack of manners is unbelievable(12) What they lack in experience they make up for in attitude.(13) Murray Iddles says it is a kick in the guts to see industry only contributing $10,000 to the scheme which has now been closed by Growcom due to the lack of support.(14) for lack of time(15) Company executives will not lack for feedback about how they are doing.(16) there was a lack of information
Related Phrases of lack
(1) lack of ::
բացակայություն
(2) lack of confidence ::
վստահության պակաս
(3) lack of sleep ::
քնի պակասը
(4) lack of knowledge ::
չիմացությունը
(5) lack of time ::
ժամանակի պակաս
(6) lack of water ::
ջրի բացակայությունը
(7) lack of money ::
փողի պակասը
(8) lack of interest ::
պակաս հետաքրքրություն
(9) lack of understanding ::
չընկալելը
(10) lack of food ::
սննդի պակասը
Synonyms
Noun
1. absence ::
բացակայություն
2. want ::
ուզում
3. need ::
կարիք
4. deficiency ::
պակասություն
5. dearth ::
պակասություն
6. insufficiency ::
պակասություն
7. shortage ::
պակաս
8. shortfall ::
Արսենյան
9. scarcity ::
սակավություն
10. paucity ::
paucity
12. deficit ::
դեֆիցիտ
Verb
13. be without ::
լինի առանց
14. be in need of ::
պետք է կարիք
15. need ::
կարիք
16. be lacking ::
լինել բացակայում
17. require ::
պահանջել
18. want ::
ուզում
19. be short of ::
պետք է կարճ
20. be deficient in ::
լինել թերի են
21. be bereft of ::
առումով ուժասպառ
22. be low on ::
պետք է ցածր է
23. be pressed for ::
դրվի
24. have insufficient ::
ունեն անբավարար
25. be strapped for ::
է strapped է
Different Forms
alack, lack, lacked, lacking, lacks
Word Example from TV Shows
On the other hand,
we might lack a certain maturity.

On the other hand, we might LACK a certain maturity.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 16

Not necessarily. I'm often surprised
by my lack of familiarity with Leonard.

Not necessarily. I'm often surprised by my LACK of familiarity with Leonard.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 17

...by a woman whose lack of respect
for society borders on the sociopathic.

...by a woman whose LACK of respect for society borders on the sociopathic.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 16

What do they all lack?

What do they all LACK?

Game of Thrones Season 4, Episode 3

Because it's not our territory?
Because we lack initiative.

Because it's not our territory? Because we LACK initiative.

Breaking Bad Season 2, Episode 7

English to Armenian Dictionary: lack

Meaning and definitions of lack, translation in Armenian language for lack with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of lack in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'lack'

What lack means in Armenian, lack meaning in Armenian, lack definition, examples and pronunciation of lack in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History