English to Armenian Meaning of land - երկիր


Land :
երկիր

երկիր, հիմք, հող, բազա, հատակ, դաշտ, հյուսվածք, կլիմա, թագավորություն, Bourn, տեղ, Կայքի, Որտեղից, պայման, տարածություն, սենյակ, հանգամանք, դիրք, աշխարհ, փոշի, գույք, Անշարժ գույք, անշարժ գույք, ակր, սեփականություն, պետական, Թագավորություն, պետություն, կալվածք, խաղադաշտ, դասընթաց, խափշիկ, կավ, տունկեր, կածան, լեռնոտ, բարձր եւ ցամաքը, Ափ, նեցուկ, լողափ, բանկ, մարզ, մակերես, անցկացման վայրը

երկիր, դուրս գալ, իջնել, վառած, դիպչել, գնա ներքեւ, ստանալ ներքեւ, հանգցնել, առաջացնում է ստանալ ներքեւ, ձիուց իջնել, ապամոնտաժել, գռփում, տիրելու, որսորդությամբ զբաղվել, զբաղեցնել, գրավել, հասնել, ժամանել, ստանալ, գալիս են

երկիրվայրէջք է կատարելlanderվայրէջքհողազուրկհողերըդեպի ափդեպի ափ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of land in English
Noun(1) the land on which real estate is located(2) material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use(3) territory over which rule or control is exercised(4) the solid part of the earth's surface(5) the territory occupied by a nation(6) a domain in which something is dominant(7) extensive landed property (especially in the country(8) the people who live in a nation or country(9) a politically organized body of people under a single government(10) United States inventor who incorporated Polaroid film into lenses and invented the one step photographic process (1909-1991(11) agriculture considered as an occupation or way of life
Verb(1) reach or come to rest(2) cause to come to the ground(3) bring into a different state(4) bring ashore(5) deliver (a blow(6) arrive on shore(7) shoot at and force to come down
Examples of land in English
(1) The melting of sea ice and glaciers on land make surface waters fresher than they are now.(2) In using them, we work outside the realm of right and wrong, and within the land of cause and effect.(3) Most sharks are simply not tuned in to eating land mammals.(4) America, the land of political equality(5) Once a person reaches this level of isolation, it is hard to come back to the land of sanity.(6) this is my land(7) The report says the amount of contaminants in land mammals such as musk ox and reindeer is still low.(8) The other important role for the Navy in Asia is to project land forces ashore.(9) Equally at home in water or on land , the Newfoundland was large enough to pull in a drowning man or to break the ice to retrieve him.(10) Seismic waves are detected by instruments known as geophones when used on land or hydrophones in water.(11) unrest is spreading throughout the land(12) Who but one transported by fame into fantasy land could think it?(13) after four weeks at sea we sighted land(14) We're amphibians, living part of our lives in the water and part on land .(15) Publishers would have to take account of the law of every land on Earth.(16) you are living in a fantasy land
Related Phrases of land
(1) fallow land ::
ցել հողատարածք
(2) on land ::
հողի վրա
(3) flat land ::
հարթ հողատարածք
(4) arable land ::
վարելահողեր
(5) land use ::
հողօգտագործում
(6) land area ::
հողատարածք
(7) native land ::
հայրենի հող
(8) land on ::
իջնել
(9) dry land ::
չոր հող
(10) promised land ::
խոստացված տարածք
Synonyms
Noun
2. soil ::
հող
3. the countryside ::
որ ծայրամաս
4. country ::
երկիր
5. terra firma ::
Terra Կազմակերպության
6. nation ::
ազգ
7. body politic ::
հասարակությունն
8. state ::
պետական
9. realm ::
թագավորություն
10. demesne ::
տիրություն
11. farming ::
հողագործություն
Verb
12. disembark ::
բեռնաթափել
13. dock ::
թրթնջուկ
15. perch ::
թառ
16. obtain ::
ստանալ
17. bring ::
բերել
18. inflict ::
պատճառել
20. shore ::
նեցուկ
22. shoot down ::
կրակում են ներքեւ
Different Forms
land, landed, lander, landless, lands, landward, landwards
Word Example from TV Shows
He say you must name
your price for the land.

He say you must name your price for the LAND.

Vikings Season 1, Episode 9

You wanted\Nthat land for yourself!

You wanted
that LAND for yourself!

Vikings Season 1, Episode 1

He drove me from my land.

He drove me from my LAND.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

He broke the law,
betrayed his family, fled our land.

He broke the law, betrayed his family, fled our LAND.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

Some poachers I caught on my land.

Some poachers I caught on my LAND.

Game of Thrones Season 1, Episode 2

English to Armenian Dictionary: land

Meaning and definitions of land, translation in Armenian language for land with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of land in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'land'

What land means in Armenian, land meaning in Armenian, land definition, examples and pronunciation of land in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History