English to Armenian Meaning of lay - դնել


Lay :
դնել

պահել, դնել, պահպանել, հավաքածու, տեղ, հաստատել, տեղադրել, նրբագիծ, դնելու ձու, պլան, Quarterback, սխեմա, գրաֆիկ, ավանդ, տնակ, վճարել, ֆերմա, ռեզերվ, ավանդել, գրազ, ներքեւ, փռել, առաջարկել, ներկայացնել, առաջարկ, հանգստացնել, ամոքել, մեղմացնել, հանգցնել, արդարացնել, կազմ, ծածկել, ծածկել իրեն, տաղավար, բեռնել, բեռ, նշանակել, առաջ քաշել, ներկա, մատուցել, դաստիարակել, ծնել, ուլիկ, թավալ գալ, պատվեր, հնարել, մտածել, կարծում եմ, որ մինչեւ, հանել, հարվածել, գործադուլ, հարկադրել, վերագրել, դիմել, օգտագործում, գործադրել, դնում է, բաշխել, պառկեցնել

դնել, աշխարհի, երկրային, աշխարհիկ, քունքային, ռամիկ, քաղաքացիական, քաղաքացի, Հանրաճանաչ, հասարակական, մարդ, բալադ, բանաստեղծություն, ներբող, երգ, քնարերգություն, հիմն, շանսոն, ակնարկ, տրակտատ, դիսերտացիա, գիրք, թեզիս, կափարիչ

դնելերեսարկմանLays
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of lay in English
Noun(1) a narrative song with a recurrent refrain(2) a narrative poem of popular origin
Verb(1) put into a certain place or abstract location(2) put in a horizontal position(3) prepare or position for action or operation(4) lay eggs(5) impose as a duty, burden, or punishment(6) be located or situated somewhere; occupy a certain position(7) be lying, be prostrate; be in a horizontal position(8) originate (in(9) be and remain in a particular state or condition(10) tell an untruth; pretend with intent to deceive(11) have a place in relation to something else(12) assume a reclining position
Adjective(1) characteristic of those who are not members of the clergy(2) not of or from a profession
Examples of lay in English
(1) She was trying to get the lay of the land, not to get herself laid.(2) As they say, there is safety in numbers, so if you're in an unfamiliar place, stay with a group, at least until you know the lay of the land.(3) For a lay person, inhaled medicines are often linked to smoking or opium inhalation and is, therefore, perceived as addictive.(4) These host plants are where the female butterfly will eventually lay her eggs.(5) The government will then lay an order before Parliament before they become effective from November.(6) Each one was adept at their trade; they knew the lay of their respective lands.(7) on his lips there died the cheery lay(8) Which is pretty much the way to evaluate the current lay of the land in Ukraine.(9) When this bill was brought in, it had the same number of lay people and professionals.(10) And Bip and Bop they knew the lay of the land.(11) I just did not think that where we were in the lay of the land that water was going to collect here.(12) If only consultative, the lay voice will remain mostly window dressing for clerical decision makers.(13) Newspapers are an important source of information about the results of medical research, both for lay people and health professionals.(14) The recently released handbook is intended to help even the lay public grasp the medicinal properties of herbs.(15) Many of its adherents promoted the individualism and lay preaching that Edwards so deplored.(16) Look for opportunities to form teams in communicating with pastors and lay people.
Related Phrases of lay
(1) lie ::
սուտ
(2) lay down ::
պառկիր
(3) to lay ::
է դնելու
(4) lay back ::
դնելու հետ
(5) lay on ::
պառկել
(6) re-lay ::
վերակազմակերպման կդնի
(7) lay low ::
կդնի ցածր է
(8) lay the table ::
սեղան գցել
Synonyms
Adjective
1. nonclerical ::
nonclerical
2. nonprofessional ::
nonprofessional
Noun
4. ballad ::
բալադ
Verb
5. put ::
դնել
6. set in place ::
սահմանված տեղում
7. bet ::
գրազ
8. bring ::
բերել
9. assign to ::
հանձնարարել է
10. devise ::
հնարել
11. impose ::
հարկադրել
12. set ::
հավաքածու
13. place ::
տեղ
Antonyms
1. raise ::
բարձրացնել
Different Forms
lay, laying, lays
Word Example from TV Shows
We need to find a place to lay low
for the next 18 to 24 hours.

We need to find a place to LAY low for the next 18 to 24 hours.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 11

I lay here, my face split in half,

I LAY here, my face split in half,

Game of Thrones Season 3, Episode 1

You lay with him?

You LAY with him?

Game of Thrones Season 5, Episode 6

We lay low,
and then we get the real story...

We LAY low, and then we get the real story...

Breaking Bad Season 3, Episode 8

I lay with a man outside
the bonds of marriage. I confess.

I LAY with a man outside the bonds of marriage. I confess.

Game of Thrones Season 5, Episode 10

English to Armenian Dictionary: lay

Meaning and definitions of lay, translation in Armenian language for lay with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of lay in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'lay'

What lay means in Armenian, lay meaning in Armenian, lay definition, examples and pronunciation of lay in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History