English to Armenian Meaning of layer - շերտ


Layer :
շերտ

շերտ, թատերահարկ, կարել, շերտեր, խութ, տաք թրջոցալաթ, քսուք, կրեմ, ճնշում, աղեղ, մամուլ, գունդ, քամել, փաթիլ, հոտ, խումբ, սկիպիդար, նրբաթիթեղ, տերեւ մետաղի, տիղմ, նստվածք, շարք, հեռավորություն, հասնել, քերթել, մասշտաբ, վարագույր, ծածկելով, փաթաթել, էկրան, Placer

շերտ, մահճակալ

շերտԵռաշերտ, թելովlayeringշերտերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of layer in English
Noun(1) single thickness of usually some homogeneous substance(2) a relatively thin sheetlike expanse or region lying over or under another(3) an abstract place usually conceived as having depth(4) a hen that lays eggs(5) thin structure composed of a single thickness of cells
Verb(1) make or form a layer
Examples of layer in English
(1) Most polishes and waxes leave a layer of wax on surfaces to protect finish.(2) Taxes are traditionally collected at the lowest administrative level and each layer in the hierarchy can keep a cut of the taxes.(3) I hope you're aware that these walls are only a layer of sheet rock and a bit of plaster!(4) bears depend on a layer of blubber to keep them warm in the water(5) Over that there was a layer of soft black material, open at the front to show the red dress beneath.(6) Thatch is a layer of fibrous material, which if it becomes too deep, prevents proper drainage of rain.(7) It was a layer of slime that coated every surface, reducing all materials to the same revolting color and dimming the lights to an anemic yellow.(8) a larger missile would provide a layer of defense at higher altitudes(9) a managerial layer(10) In the case of a wall like this, because it's very densely packed, and then it is coated with a layer of plaster inside and outside, it's a zero fire hazard.(11) Once that's all done, turn the heat down or off, whilst you layer sliced potatoes on top.(12) The actor is a former asphalt layer who is renowned in television circles for his singing voice.(13) If you're planning to share this shrub with a friend, you can layer it directly into a pot.(14) Arrange a layer of fish, skin side down, at the bottom.(15) These tissues then provide a layer of insulation between the body core and the surface.(16) Just another electioneering pack of lies designed to mislead people into enabling yet a further layer of politicians to line their pockets at our expense.
Related Phrases of layer
(1) ozone layer ::
օզոնի շերտ
(2) boundary layer ::
սահմանն շերտ
(3) double layer ::
կրկնակի շերտ
(4) top layer ::
վերին շերտը
(5) outer layer ::
արտաքին շերտը
(6) thin layer ::
բարակ շերտ
(7) upper layer ::
վերին շերտը
(8) thick layer ::
հաստ շերտ
(9) application layer ::
Դիմումը շերտ
(10) surface layer ::
մակերեւութային շերտը
Synonyms
Noun
1. coating ::
շերտ
2. stratum ::
շերտ
3. bed ::
մահճակալ
Different Forms
layer, layered, layering, layers
Word Example from TV Shows
There’s a first layer made of steel\Nand a second one of reinforced concrete.

There’s a first LAYER made of steel
and a second one of reinforced concrete.

Money Heist Season 1, Episode 8

But the sign and tape are covered
with a layer of dust which indicates...

But the sign and tape are covered with a LAYER of dust which indicates...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 15

erasing layer after layer.

erasing LAYER after LAYER.

Money Heist Season 3, Episode 4

that the entire upper layer
of diseased skin was debrided,

that the entire upper LAYER of diseased skin was debrided,

Game of Thrones Season 7, Episode 3

SKETCHY:
The ozone layer is already thin
because of the cow farts.

SKETCHY: The ozone LAYER is already thin because of the cow farts.

Breaking Bad Season 4, Episode 4

English to Armenian Dictionary: layer

Meaning and definitions of layer, translation in Armenian language for layer with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of layer in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'layer'

What layer means in Armenian, layer meaning in Armenian, layer definition, examples and pronunciation of layer in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History