English to Armenian Meaning of lean - նիհար


Lean :
նիհար

նիհար, թեքում, վստահել, ապավինել, հույս դնել, կրունկ, նիհար դեմ, հարել, սուտ, պառկել, ձգձգել, մութաքա, թեքել, անկյունաչափ, թեքվել, թեքություն, կռանալ, հակված, տնօրինել, շեշտ, ընդգծել, ընդգծում, ներկայացում, ծալում, ծիածան, Genuflection

նիհար, ստերջ, անարդյունավետ, անպտուղ, ավելորդ, աղքատիկ, երկարահասակ ու նիհար, վտիտ, բարակ, նոսրանալ, հյուծված, թերսնվում, թերզարգացած, չհասած, փշոտ, դիակային, համառ, անհնազանդ, թույլ, տկար, ամուլ, անշահավետ, վատ, իր առողջությամբ մտահոգված մարդ

նիհարleanedճկունleanestհակվածությունleaningsleannessհենվում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of lean in English
Noun(1) the property possessed by a line or surface that departs from the vertical
Verb(1) to incline or bend from a vertical position(2) cause to lean or incline(3) have a tendency or disposition to do or be something; be inclined(4) rely on for support(5) cause to lean to the side
Adjective(1) lacking excess flesh(2) lacking in mineral content or combustible material(3) containing little excess(4) not profitable or prosperous
Examples of lean in English
(1) But he clearly feels in no hurry to rush back in the pop scene during such lean times for dance music.(2) As a result, the engine would run rough due to the lean mixture at all cylinders.(3) He follows this six-day cycle year-round, which allows him to keep growing yet stay lean in the offseason.(4) It expects its lean business model to serve it well in a shrinking market.(5) If you've got the time, foods such as eggs, poultry, fish, and lean cuts of red meat are excellent sources of complete protein.(6) He was lean from undernourishment, and had to be at least sixty-years-old.(7) He said he wants a lean organization with a ÔÇÿsingular focus on infrastructure management.ÔÇÖ(8) Look for lean cuts of these meats with minimal visible fat.(9) Vitamin B12 can be found in most meats - which should be eaten as lean cuts, and not in excess.(10) I do have an agent, but the industry is notoriously lean .(11) They're also packed with protein and low in carbs and fat, so you can build muscle, stay lean , and satisfy your sweet tooth at the same time.(12) When I go to see him he plays brilliantly and then has a wee lean spell but I think when you're a flair player you tend to be more inconsistent.(13) Certainly, his operations are lean by Wall Street standards.(14) Although lean thinking in industry often results in staff reductions, it first creates extra capacity by identifying and eliminating wasted resource.(15) He is keen to create a lean and efficient operation that will be able to expand rapidly when conditions improve.(16) One boat had over a hundred stone and the fishermen are now poised for a break in the weather to make some decent landings and earn some much needed cash after a very lean period.
Related Phrases of lean
(1) lean back ::
նիհար ետ
(2) lean on ::
նիհար
(3) to lean ::
հենվել
(4) lean forward ::
նիհար սպասում
(5) lean meat ::
նիհար միս
(6) lean over ::
նիհար
(7) lean out ::
նիհար դուրս
(8) lean against ::
նիհար դեմ
(9) lean towards ::
նիհար նկատմամբ
(10) lean-to ::
ծածկ
Synonyms
Adjective
1. slim ::
բարակ
2. meager ::
աղքատիկ
3. hard ::
դժվար
4. thin ::
բարակ
5. skimpy ::
տնտեսող
Noun
6. tilt ::
թեքել
Verb
8. slant ::
թեքում
9. tend toward ::
հակված է դեպի
10. depend on ::
կախված է
11. intimidate ::
վախեցնել
12. list ::
ցանկ
13. tilt ::
թեքել
14. tend ::
հակված
Different Forms
lean, leaned, leaner, leanest, leaning, leanings, leanness, leans
Word Example from TV Shows
If you have time to lean,
you have time to clean.

If you have time to LEAN, you have time to cLEAN.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 2

I have seen you lean on their experience
when your own was lacking,

I have seen you LEAN on their experience when your own was lacking,

Game of Thrones Season 5, Episode 5

I ordered lean.

I ordered LEAN.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 5

Well, I guess, as an engineer,
I lean towards execution.

Well, I guess, as an engineer, I LEAN towards execution.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 18

lean and fierce and black-bearded,

LEAN and fierce and black-bearded,

Game of Thrones Season 1, Episode 7

English to Armenian Dictionary: lean

Meaning and definitions of lean, translation in Armenian language for lean with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of lean in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'lean'

What lean means in Armenian, lean meaning in Armenian, lean definition, examples and pronunciation of lean in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History