English to Armenian Meaning of lie - սուտ


Lie :
սուտ

սուտ, կեղծիք, ստախոսություն, լիզինգ, խաբեություն, սուտը, կեղծություն, դասընթաց, ճանապարհ, գիծ, վիճակ, պետական, պայման, կարգավիճակը, դիրք, կեցվածք, մթնոլորտ, ստում ետ

մնալ, սուտ, լինել, կանգնել, պահել, թախտ, քուն, պառկել, նիհար, նիհար դեմ, հարել, շարունակել, ապրել, բնակվել, վստահել, ապավինել, հույս դնել, կրունկ, տնակ, կախված լինել, ստանում է, է գտնվում, կենալ, վերաբերել, արդարացնել

սուտստելսուտը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of lie in English
Noun(1) a statement that deviates from or perverts the truth(2) Norwegian diplomat who was the first Secretary General of the United Nations (1896-1968(3) position or manner in which something is situated
Verb(1) be located or situated somewhere; occupy a certain position(2) be lying, be prostrate; be in a horizontal position(3) originate (in(4) be and remain in a particular state or condition(5) tell an untruth; pretend with intent to deceive(6) have a place in relation to something else(7) assume a reclining position
Examples of lie in English
(1) Last season was the one in which Scotland's top flight finally decided to be honest with itself, and admitted that for the previous few years it had been living a lie .(2) The first statement is an honest-to-goodness lie , the last a half truth.(3) With the lie of Scottish theatreland already shifting, we are seeing a nascent, semiconscious shuffling for position for next year's awards.(4) I had to lie down because I was groggy(5) Where the injury to the claimant is caused as a result of his especially sensitive activity, no claim will lie .(6) As the lie gets deeper, the ball automatically goes farther back in your stance.(7) When they detect a predator, chicks either lay low in the nest and remain still, or lie on their backs and strike at the predator with their talons.(8) Though the expected laughs are still there, many of the characters have a hunted look about them, as though constantly aware that they are living a lie , either literally or emotionally.(9) To perform the operation with pencil and paper one must start with the million or so numbers among which the solution is known to lie .(10) But shortly after the baptism she felt she was living a lie .(11) Change the lie and the shot to keep your mind engaged.(12) In spite of these reform measures that favor the implementation of integration, a number of challenges still lie ahead.(13) After deciding not to go on living a lie , isn't she being a little economical with the truth?(14) Do one's loyalties lie on one side, the other, or somehow on both?(15) the camera cannot lie(16) the lie, in deep rough on a bank, was not good
Related Phrases of lie
(1) to lie ::
խաբել
(2) lie in ::
թավալ գալ
(3) lie low ::
սուտ ցածր
(4) tell a lie ::
սուտ
(5) to lie down ::
պառկել
(6) lie to ::
սուտ է
(7) white lie ::
սպիտակ սուտ
(8) lie on ::
պառկել
(9) lie awake ::
ստում արթուն
Synonyms
Noun
1. untruth ::
սուտը
Verb
3. tell an untruth ::
պատմել է սուտը
4. recline ::
պառկել
5. be placed ::
կտեղադրվի
6. be situated ::
է գտնվում
7. consist ::
բաղկացած է
9. lie in ::
թավալ գալ
10. rest ::
մնացածը
Different Forms
lie, lied, lies
Word Example from TV Shows
Then why did you lie to him

Then why did you LIE to him

Game of Thrones Season 6, Episode 5

You're gonna lie low
and let us do damage control.

You're gonna LIE low and let us do damage control.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 19

He told her that it’s a lie. I mean,\Nthat you go round talking nonsense.

He told her that it’s a LIE. I mean,
that you go round talking nonsense.

Money Heist Season 1, Episode 8

It is forbidden to lie with a Khal's widow.

It is forbidden to LIE with a Khal's widow.

Game of Thrones Season 6, Episode 1

I'll show you I don't lie.

I'll show you I don't LIE.

Money Heist Season 3, Episode 8

English to Armenian Dictionary: lie

Meaning and definitions of lie, translation in Armenian language for lie with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of lie in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'lie'

What lie means in Armenian, lie meaning in Armenian, lie definition, examples and pronunciation of lie in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History