English to Armenian Meaning of log - մուտք գործել


Log :
մուտք գործել

սեպ, մուտք գործել, ծառի կոճղ, թաղամաս, ներքեւի, խոչընդոտ, բունկեր, խցանում, վերջացնել, արմ, ետնամաս վերջը, ֆոնդային, ճամպրուկ, սանձել, արգելք, անզգա մարդը, անկարեկից անձը

խանգարել, ստուգում, տրեխ, կանգ առնել, մուտք գործել

մուտք գործելLOGANLogesտեղեկամատյաններըlogy
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of log in English
Noun(1) a segment of the trunk of a tree when stripped of branches(2) the exponent required to produce a given number(3) a written record of messages sent or received(4) a written record of events on a voyage (of a ship or plane(5) measuring instrument that consists of a float that trails from a ship by a knotted line in order to measure the ship's speed through the water
Verb(1) enter into a log, as on ships and planes(2) cut lumber, as in woods and forests
Examples of log in English
(1) If I could secure a permit for him to log a different area, he would leave Betumonga alone.(2) A state-of-the-art system is used to log details of burglaries.(3) she tripped over a fallen log(4) When she complained to the council she was asked to log the incidents.(5) Deny said local residents had been persuaded by the owners of several timber companies to log areas within KEL, including the protected Mount Leuser National Park.(6) a roaring log fire(7) One method of keeping direction, the log and the line, is generally discounted when a ship is sailing by compass correctly; this is true of the Pequod.(8) I watch as John starts to log the vehicle's details on his computer, but am slightly puzzled when he leans over and closely inspects its wheels.(9) log x(10) Write it down on your calendar and keep a daily exercise log .(11) We only log the details of those incidents where there have been injuries.(12) The bailiffs who arrived with two lorries started to log details of town hall equipment, including computers and vehicles, and said they would remove them if the payment was not made.(13) The process is a form of combustion, similar to burning a log in a fireplace.(14) The girl threw a log on the fire, and poked the embers into flames.(15) He claimed she later handed him a copy of the police log of the incident.(16) When everything is discussed on a message board online, you don't need to log details of conversations or take minutes of meetings - all the information is right in front of you.
Related Phrases of log
(1) log in ::
մուտք գործել
(2) log off ::
դուրս գալ
(3) log on ::
Մուտք գործել
(4) log cabin ::
տնակում
(5) log file ::
log ֆայլի
(6) system log ::
համակարգ տեղեկամատյան
(7) log up ::
մուտք գործել մինչեւ
(8) sleep like a log ::
քնել նման է մուտք գործել
(9) log sheet ::
մուտք գործել թերթիկ
(10) log fire ::
մուտք գործել կրակ
Synonyms
Noun
1. branch ::
մասնաճյուղ
2. record ::
գրառում
3. logarithm ::
լոգարիթմ
Verb
4. register ::
գրանցել
5. attain ::
հասնել
6. cut down trees ::
կտրել ծառերը
7. lumber ::
խճողել
Different Forms
log, logan, loges, logs, logy
Word Example from TV Shows
If she were to log on to www.
socalphysicsgroup.org/activities/other...

If she were to LOG on to www. socalphysicsgroup.org/activities/other...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 10

Take off that big log.

Take off that big LOG.

Game of Thrones Season 3, Episode 6

No, I can't log on and help you.

No, I can't LOG on and help you.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 3

He's right, roses die,
but a moist, rotting log...

He's right, roses die, but a moist, rotting LOG...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 23

Wanna log on to Second Life
and go swimming?

Wanna LOG on to Second Life and go swimming?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 3

English to Armenian Dictionary: log

Meaning and definitions of log, translation in Armenian language for log with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of log in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'log'

What log means in Armenian, log meaning in Armenian, log definition, examples and pronunciation of log in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History