English to Armenian Meaning of look - նայել


Look :
նայել

նայել, հայտնվելը, գունավորում, հեռանկար, դեմք, աչք, ուշադրություն, տեսարան, դիտողություն, տեսողություն, նայվածք, հայացք, շիլ, կեցվածք, առաջ քաշել, վերաբերմունք, ոճ, երակ, թեթեւ, բրինձ, մանյովր, տանիք, հնարք, վարքագիծ

նայել, տեսնել, տեսարան, սպասել, անհամբեր սպասում, հույս, նայում մասին, հայտնվել, թվալ, զգալ, ենթադրել, մտածել, ուշադրություն, խնամել, հոգ տանել, չառնել, հակված, հսկել, աչքի անցկացնել, պետք է ակնհայտ, երեւնայ, ապահովել, հաստատել, հավաստիացնել, ապահովագրել, դիտել, տալ աչք է, գցել աչքով է, նայվածք, փայլ, տալ տեսք, բռնել տեսողությունը, շող, դեմք, ճակատ, հերթը, ծունկ, գնալ, պահպանել, պահել, պրակտիկա, ենթարկվել, կատարել, հաճախել, ծառայել, քծնել, նշել, դիմել, Նշում, ակնարկել, ծանուցում, կարող է դիմակայել, դիմագրավում, զգույշ եղիր, միտքը

նայելնայեցտղամարդlookersփնտրումնայում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of look in English
Noun(1) the feelings expressed on a person's face(2) the act of directing the eyes toward something and perceiving it visually(3) physical appearance(4) the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people
Verb(1) perceive with attention; direct one's gaze towards(2) give a certain impression or have a certain outward aspect(3) have a certain outward or facial expression(4) search or seek(5) be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to(6) take charge of or deal with(7) convey by one's expression(8) look forward to the probable occurrence of(9) accord in appearance with(10) have faith or confidence in
Examples of look in English
(1) Italian designers unveiled their latest look(2) The flowers are lovely and they are sitting in vases, making our sitting room look beautiful.(3) I looked up to the transmitter controller who had a look of complete disbelief.(4) ÔÇÿOh and look , here's me and my friend Amy,ÔÇÖ Sarah said laughing at two girls in cheerleading uniforms.(5) he has a modern look(6) Pull over to the side of the road for a closer look , and you will find these seals amiable enough to photograph.(7) Mr. Scanlon is planning extensive renovations to give the premises a modern look .(8) Tomorrow we will take a quick look at the exam before doing a last review of the work.(9) the principal rooms look out over Nahant Bay(10) he just didn't look himself at all(11) they stopped to look at the view(12) The many parents that called to have a look and investigate places for their children enjoyed the visit.(13) it doesn't look like you'll be moving to Liverpool(14) he had a look of disgust(15) people finishing work don't look where they're going(16) the bedraggled look of the village
Related Phrases of look
(1) look for ::
Փնտրել
(2) look up ::
Փնտրել
(3) look after ::
խնամել
(4) look like ::
նման լինել
(5) look at ::
նայել
(6) look forward ::
անհամբեր սպասում
(7) look forward to ::
անհամբեր սպասել
(8) look into ::
նայում են
(9) look over ::
աչքի անցկացնել
Synonyms
Noun
1. glance ::
նայվածք
2. expression ::
արտահայտություն
3. appearance ::
հայտնվելը
4. fashion ::
մոդա
5. spirit ::
ոգի
6. looking at ::
նայում
Verb
7. glance at ::
հայացք
8. command a view of ::
պատուիրեմ տեսակետը
9. seem ::
թվալ
10. face ::
դեմք
11. search ::
որոնում
12. count ::
հաշվել
13. attend ::
հաճախել
14. wait ::
սպասել
15. appear ::
հայտնվել
Antonyms
1. stifle ::
խեղդել
2. suppress ::
ճնշել
Different Forms
look, looked, looker, lookers, looking, looks
Word Example from TV Shows
Yes, you look positively forlorn.

Yes, you LOOK positively forlorn.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

She'll clean and cook
and look after the other girls' babies.

She'll clean and cook and LOOK after the other girls' babies.

Game of Thrones Season 4, Episode 3

Look, even your friend
Wil Wheaton thinks

Look, even your friend Wil Wheaton thinks

The Big Bang Theory Season 7, Episode 14

Halley, look at Mommy.

Halley, LOOK at Mommy.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 21

so if I call, it might look like
I'm checking up on her.

so if I call, it might LOOK like I'm checking up on her.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 13

English to Armenian Dictionary: look

Meaning and definitions of look, translation in Armenian language for look with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of look in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'look'

What look means in Armenian, look meaning in Armenian, look definition, examples and pronunciation of look in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History