English to Armenian Meaning of lose - կորցնել


Lose :
կորցնել

կորցնել, հաղթել, բաց թողնել, զրկվեմ, ավելորդ, կրծել, ծախսել, ջնջել, վնասել, ձախողվել, հոսանք, լռելյայն, նվազել, մուֆտա, աշնանը միջոցով, թրմփալ, նահանջել, կրել, կորցնում է խաղադրույքը, գնա ներքեւ, փարատվել, չարաաշահել, թափոնների հեռու, փքաբլիթ հեռու, խաբվել, է հափշտակվել, է խաբեց, է հաղթել, ձուլվել, բռնագրավում

կորցնելկորցնումկորցնումlosings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of lose in English
Verb(1) fail to keep or to maintain; cease to have, either physically or in an abstract sense(2) fail to win(3) suffer the loss of a person through death or removal(4) miss from one's possessions; lose sight of(5) allow to go out of sight or mind(6) fail to make money in a business; make a loss or fail to profit(7) fail to get or obtain(8) fail to perceive or to catch with the senses or the mind(9) withdraw, as from reality(10) be set at a disadvantage
Examples of lose in English
(1) Players will lose time and money, people will lose jobs, and customers will lose their product.(2) England have defaulted a match in this tournament, but are yet to lose a game on the field.(3) Become concerned if the patient begins to lose more weight than 6 pounds in 6 months.(4) the manager said he didn't want to lose her(5) However, Fiona fell pregnant and now wants to get through these nine months, knowing she could lose her baby.(6) That helped him tone up, lose a little more weight, and feel even better.(7) That said however neither side deserved to lose a game that was played under the most appalling conditions.(8) lose that creep!(9) That means that the government would lose money with the current tax structure.(10) It is far more tragic for parents to lose a child from a sudden death; it leaves them with many unsaid things and feelings of regret.(11) This de-motivates people - as a result they leave the party, they lose enthusiasm, they cease to be active.(12) This column has always argued that economic freedom and the opportunity to make, spend and lose money is central to a creative society.(13) she couldn't eat and began to lose weight(14) Neither side deserved to lose a game that see-sawed back and forth for the whole hour-plus.(15) Was I saying that I needed to move faster, or else I would lose all of my chances?(16) But, remember, the amount of weight you lose is entirely at your own discretion and you can join in or drop out of the campaign at any time.
Related Phrases of lose
(1) to lose ::
կորցնել
(2) lose weight ::
նիհարել
(3) lose control ::
կորցնում վերահսկողությունը
(4) lose it ::
կորսնցնէ զայն
(5) lose out ::
կորցնում են
(6) lose heart ::
կորցնել սիրտը
(7) lose face ::
կորցնում դեմքը
(8) lose touch ::
կապը կորցնել
(9) lose hope ::
կորցնում հույսը
(10) lose money ::
կորցնում գումար
Synonyms
Verb
1. mislay ::
կորցնել
2. be deprived of ::
զրկված լինել
3. escape from ::
փախչել
4. stray from ::
Թափառող ից
5. miss ::
օրիորդ
6. be defeated ::
է հաղթել
7. discard ::
հրաժարվել
8. misplace ::
սխալ տեղ դնել
9. fall back ::
ընկնում ետ
10. suffer ::
կրել
Antonyms
1. win ::
հաղթանակ
Different Forms
lose, loses, losing, losings
Word Example from TV Shows
I'm afraid if I take this,
I might lose that special...

I'm afraid if I take this, I might LOSE that special...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 22

then they might lose out to
their unscrupulous competitors.

then they might LOSE out to their unscrupulous competitors.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 21

It would be a tragedy for
the King to lose his virtue

It would be a tragedy for the King to LOSE his virtue

Game of Thrones Season 4, Episode 2

Gretchen, would you mind? We don't
want to lose any under the furniture.

Gretchen, would you mind? We don't want to LOSE any under the furniture.

Breaking Bad Season 5, Episode 16

...maybe lose the wallpaper,
all new light fixtures.

...maybe LOSE the wallpaper, all new light fixtures.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 20

English to Armenian Dictionary: lose

Meaning and definitions of lose, translation in Armenian language for lose with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of lose in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'lose'

What lose means in Armenian, lose meaning in Armenian, lose definition, examples and pronunciation of lose in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History