English to Armenian Meaning of material - նյութական


Material :
նյութական

նյութական, տարր, հումք, բաղադրիչ, բաղադրամաս, հագցնել

նյութական, նպատակ, իրական, շոշափելի, անկախ, ֆիզիկական, իներտ, անկենդան, ալարկոտ, մարմնական, մարմնավոր, անձնական, կոպիտ, ճչան, հում, համարձակ, աննպատակ, տեղին, ակտուալ, պատահական, սովորական երեւույթ, տափակություն, իրականում, պինդ, կենսական, էական, մարմնացած, տարերային, կենսաբանական, օրգանական, ծեծ, պոզիտիվ, ընդարմացած, անզգայուն, փայտացած, մելամաղձոտ, զգալի, օպերատիվ, կարեւոր, ծանրակշիռ, օգտակար է, օգտագործման

նյութականմատերիալիստնյութապաշտնյութապեսնյութեր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of material in English
Noun(1) the tangible substance that goes into the makeup of a physical object(2) information (data or ideas or observations(3) artifact made by weaving or felting or knitting or crocheting natural or synthetic fibers(4) things needed for doing or making something(5) a person judged suitable for admission or employment
Adjective(1) concerned with worldly rather than spiritual interests(2) derived from or composed of matter(3) directly relevant to a matter especially a law case(4) concerned with or affecting physical as distinct from intellectual or psychological well-being(5) having material or physical form or substance(6) having substance or capable of being treated as fact; not imaginary
Examples of material in English
(1) His performance will feature both old material and songs from the new album.(2) teaching material(3) The source material was great books, and the host was a famous radio journalist.(4) In familiar, romantic fashion, this culture is associated with spiritual rather than with material values.(5) He is not teller material or bank material for that matter, but he sure makes me laugh.(6) Bear in mind that most material invocations for wordly gains will almost inevitably carry some degree of bad luck.(7) He obviously hoped to repeat his success with another trip, but the second cruise was dogged by bad weather and did not provide enough material for a book.(8) When we turn the page of a book, we're aware of a new yet essentially stable material physical space.(9) The officer saw an open-backed truck at the site containing a large amount of asbestos cement roofing material .(10) Bacteria and insects break down organic material to produce soil and nutrients so plants can grow.(11) How does she create her material , and what comes first, words or music?(12) The ensemble often draws its material from narrative folk songs.(13) Previous attempts to break down the plant into reusable material and fertiliser have been defeated because of its high moisture content.(14) She picked out a plain dress of dark green material and a clean loin cloth.(15) material fact(16) But, after a considerable amount of said hanging about, he accumulated enough material to write a book.
Related Phrases of material
(1) raw material ::
չմշակված նյութ
(2) bill of material ::
օրինագիծը նյութական
(3) material status ::
նյութական Կարգավիճակ
(4) waste material ::
թափոնների կոնտեյներներ
(5) building material ::
շինանյութ
(6) packing material ::
փաթեթավորում նյութական
(7) reference material ::
տեղեկանք նյութական
(8) hazardous material ::
վտանգավոր նյութերը
(9) row material ::
հումք
(10) advertising material ::
գովազդային նյութեր
Synonyms
Adjective
1. physical ::
ֆիզիկական
2. sensual ::
զգայական
3. relevant ::
տեղին
4. significant ::
էական
5. substantial ::
էական
6. corporeal ::
մարմնական
Noun
7. matter ::
հարց
8. constituent ::
բաղկացուցիչ
10. fabric ::
կմախք
11. information ::
տեղեկություն
12. stuff ::
հումք
Antonyms
1. immaterial ::
անմարմին
Different Forms
material, materialist, materialists, materially, materials
Word Example from TV Shows
...our genetic material
has the potential of producing the first...

...our genetic MATERIAL has the potential of producing the first...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 1

Laminate the core material.

Laminate the core MATERIAL.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 2

Imagine how impressed they'd be if you
showed up familiar with the material.

Imagine how impressed they'd be if you showed up familiar with the MATERIAL.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 2

We've only got material
enough for six.

We've only got MATERIAL enough for six.

Breaking Bad Season 2, Episode 9

What's the thanks I get for turning
Leonard into quality boyfriend material?

What's the thanks I get for turning Leonard into quality boyfriend MATERIAL?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 19

English to Armenian Dictionary: material

Meaning and definitions of material, translation in Armenian language for material with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of material in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'material'

What material means in Armenian, material meaning in Armenian, material definition, examples and pronunciation of material in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History