English to Armenian Meaning of measure - միջոցառում


Measure :
միջոցառում

միջոցառում, չափում, պատրվակ, չափ, ներում, գումար, քանակ, ծավալ, եղէգ, աստիճան, դեղաքանակ, տոկոսադրույքը, հսկողություն, կանոն, ուժ, սահման, շարք, երկարություն, տարածություն, ճախրել, քաշ, ունցիա, լայնություն, երկարացնելը, աճում, արժեք, ստանդարտ, դասարանի, պատիվ, նորմա, վարքագիծ, վարք, բուժում, վերաբերմունք, զբաղվող, դրույթը, օրենք, բաժանում, Hedonism, չափանիշ, տրամաչափ, ընդհանուր, նիստ, ժամանակ, գիտելիք, համոզմունք, ճշմարտություն, ապացույց, ճանապարհ, պողոտա, ժանր, ռեսուրսը, ռեժիմ, մասշտաբ, մնացորդ, գործոն, բազմապատկելի, ելլէջում, ճնշելը, կարգապահություն, ձեռնապահություն, վերջ, ավարտ, նշագծել, սահմանափակում, գիծ, գործ, վավերացում, սեր, տաղաչափություն, ցանկություն, դակտիլ, թեքում, մեղեդի, երաժշտություն, տեմբր, Նշում, գրիչ, վարորդական, պարել, արարք, կռվել մինչեւ, փոխզիջում

միջոցառում, թիզ, տրամաչափ, կշռել, ուսումնասիրություն, հաշվել, գնահատել, վարվել, գործ, զբաղվել, անել, մասշտաբ, մնացորդ, խորհել, ճախրել, քայլել, պարեկություն, ճանապարհորդություն, հասնել

միջոցառումչափվածանսահմանչափումչափումներմիջոցառումներչափիչ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of measure in English
Noun(1) any maneuver made as part of progress toward a goal(2) how much there is or how many there are of something that you can quantify(3) a statute in draft before it becomes law(4) the act or process of assigning numbers to phenomena according to a rule(5) a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated(6) (prosody(7) musical notation for a repeating pattern of musical beats(8) measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements(9) a container of some standard capacity that is used to obtain fixed amounts of a substance
Verb(1) determine the measurements of something or somebody, take measurements of(2) express as a number or measure or quantity(3) have certain dimensions(4) evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent, or significance of
Examples of measure in English
(1) The paper editions measure approximately 24 by 34 inches and the canvas editions measure 40 by 55 inches.(2) For one test, a device called a reflectometer is used to measure the degree of whiteness in processed tuber samples destined to become chips.(3) I am going to measure you and then recommend a bra size.(4) the Senate passed the measure by a 48ÔÇô30 vote(5) it was a measure of the team's problems that they were still working after 2 a.m.(6) The units will also measure electromagnetic fields from other sources, such as radio and TV.(7) the full measure of support(8) as an emergency measure(9) Critics of the measure worry that the bill will depress the price of US labour in the tech sector.(10) it is hard to measure teaching ability(11) the growth of towns was in large measure the result of employment(12) It would at least have given a clear measure of the extent of anti-agreement sentiment in the unionist community.(13) now tread we a measure!(14) Mareen came in with two palace tailors to measure me for the wedding.(15) The birds twitter, the horn calls back, the mountain folk dance a droll measure , and all's right with the Alpine world.(16) By the late 70s he had achieved a measure of fame.
Related Phrases of measure
(1) tape measure ::
Կասետային միջոցը
(2) to measure ::
Ինչպես չափել
(3) unit of measure ::
Չափման միավորը
(4) measure up ::
չափել
(5) beyond measure ::
չափէն
(6) made to measure ::
կազմել է չափել
(7) measure out ::
չափել են
(8) precautionary measure ::
խափանման միջոցը
(9) measure word ::
միջոցը Բառը
(10) safety measure ::
անվտանգության միջոցը
Synonyms
Noun
1. action ::
գործողություն
2. statute ::
կանոնադրություն
3. system ::
համակարգ
4. quantity ::
քանակ
5. a certain amount ::
որոշակի գումարը
6. yardstick ::
չափորոշիչը
7. measurement ::
չափում
8. criterion ::
չափանիշ
9. cadence ::
ռիթմ
10. measuring stick ::
չափման փայտով
11. bar ::
բար
12. step ::
քայլ
13. bill ::
օրինագիծ
Verb
14. calculate ::
հաշվել
15. compare with ::
համեմատում
16. assess ::
գնահատել
17. measure out ::
չափել են
18. quantify ::
քանակական
Different Forms
measure, measured, measureless, measurement, measurements, measures, measuring
Word Example from TV Shows
A car length is not
a standardized unit of measure.

A car length is not a standardized unit of MEASURE.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 5

(tape measure retracting)

(tape MEASURE retracting)

The Big Bang Theory Season 5, Episode 17

And, honestly, I believe\Nit’s a very unfair measure.

And, honestly, I believe
it’s a very unfair MEASURE.

Money Heist Season 1, Episode 9

...to measure your brain waves
while potty training.

...to MEASURE your brain waves while potty training.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 15

How exactly would one measure
a sense of humor?

How exactly would one MEASURE a sense of humor?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 15

English to Armenian Dictionary: measure

Meaning and definitions of measure, translation in Armenian language for measure with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of measure in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'measure'

What measure means in Armenian, measure meaning in Armenian, measure definition, examples and pronunciation of measure in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History