English to Armenian Meaning of name - Անուն


Name :
Անուն

Անուն, անուն, ժամկետ, աղանդ, անվանացանկ, բնավորություն, համբավ, հռչակ, պատիվ, հոտ, թույլատրություն, համաձայնություն, թույլտվություն, լքել, լիազորություն, սերտում, հեղինակություն, նշանակում, կոչում, ոճ, լրացուցիչ իմաստ, գիտակցություն, հասարակ, ճիշտ, պնդում, իշխանություն, սեփականություն, տիրապետություն, շնորհք, կողմ, մաս, ուղղություն, կուսակցություն, Փառք, փառք, հանրահայտ անձը, վարպետություն, թեւ

Անուն, կոչ, նշել, ակնարկել, վկայակոչում են, վկայակոչել, նշանակել, տալ անունը, անվանել, վերագրել, կոչում, ոճ, պիտակ, արտահայտություն, նշելու դուրս, ճանաչել, նշանակելու, բաժանել, լուծել, առաջադրել, հեռացնել, ընտրել, անվանացանկ, տարբերություն, Jujube, ազգակցություն

անունnameableանունովանուններանվանակոչության
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of name in English
Noun(1) a language unit by which a person or thing is known(2) a person's reputation(3) family based on male descent(4) a well-known or notable person(5) by the sanction or authority of(6) a defamatory or abusive word or phrase
Verb(1) assign a specified (usually proper(2) give the name or identifying characteristics of; refer to by name or some other identifying characteristic property(3) charge with a function; charge to be(4) create and charge with a task or function(5) mention and identify by name(6) make reference to(7) identify as in botany or biology, for example(8) give or make a list of; name individually; give the names of(9) determine or distinguish the nature of a problem or an illness through a diagnostic analysis
Examples of name in English
(1) name me a song and I'll know the words(2) Every family had their own name for the plastic wedges you get as rewards.(3) don't name any individual(4) His big decision is whether to go for the kind of player he has brought in so far or chase some bigger name players.(5) Ossie says the process allows employees to name what's most important to them.(6) did you mention him by name?(7) She's got a family and she works and she's made a good name for herself.(8) in the name of the law(9) Having praised the performance at Anfield, Allardyce will be tempted to name an unchanged side.(10) name your file(11) Well, it's just a fancy name for one of the most ancient toys known to mankind: the spinning top.(12) I don't know the Latin name of that plant(13) it's a man by the name of PÔö£Ôöél(14) At age ten I refused to take a saint's name as part of my name for the holy confirmation ceremony.(15) She was actually a bit surprised when a familiar screen name popped up in a private window.(16) what's your name?
Related Phrases of name
(1) first name ::
անուն
(2) last name ::
Ազգանուն
(3) what is your name ::
ինչ է քո անունը
(4) my name is ::
Իմ ԱՆՈՒՆՆ Է
(5) full name ::
լրիվ անվանումը
(6) middle name ::
հայրանուն
(7) your name ::
քո անունը
(8) family name ::
Ազգանուն
(9) user name ::
օգտագործողի անունը
(10) given name ::
տրված անուն
Synonyms
Noun
1. designation ::
նշանակում
2. celebrity ::
փառք
3. reputation ::
համբավ
4. public figure ::
հասարակական գործիչ
5. gens ::
gens
6. epithet ::
մակդիր
Verb
7. call ::
կոչ
8. identify ::
ճանաչել
9. choose ::
ընտրել
10. make ::
անել
11. list ::
ցանկ
12. cite ::
վկայակոչում են
13. key ::
բանալի
14. diagnose ::
ախտորոշել
15. appoint ::
նշանակելու
Antonyms
1. nobody ::
ոչ ոք
Different Forms
name, nameable, named, names, naming
Word Example from TV Shows
I would put them up against
any current band you can name.

I would put them up against any current band you can NAME.

Breaking Bad Season 2, Episode 4

In the name of Robert of the House Baratheon,
the First of his Name,

In the NAME of Robert of the House Baratheon, the First of his Name,

Game of Thrones Season 1, Episode 6

A great beauty with a very old name.

A great beauty with a very old NAME.

Game of Thrones Season 3, Episode 2

Forgive me, I do not know this name.

Forgive me, I do not know this NAME.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

Your last name?

Your last NAME?

Game of Thrones Season 2, Episode 4

English to Armenian Dictionary: name

Meaning and definitions of name, translation in Armenian language for name with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of name in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'name'

What name means in Armenian, name meaning in Armenian, name definition, examples and pronunciation of name in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History