English to Armenian Meaning of narrow - նեղ


Narrow :
նեղ

նեղ, տուգանք, սահմանափակել, սահման, որոշել, կապանքներ, պետք է սահմանափակվի, նվազեցնել, փոքրացնել, նվազեցում, ցածրացնել, նեղանալ, կրճատել, նկարել, , կրճատվելու, իրար հետ, սպիտակեցնել, կծկվել, սահանք, կոկորդ, փակել, եսակենտրոն, ինքնակառավարման ծառայելով, քիչ բան, կարճ, ազգակցություն, միկրո, զգեստավորել-գրպանի

նեղ, սահմանափակվում, ծխական, հիվանդոտ, տգետժլատ, նեղուց, փոքր, բարեկազմ, սոպրանո, տուգանք, բարակ, տենոր, սահմանափակ, սահմանափակված, վերջնական, սեղմված, փոքրիկ, անվայելուչ, չարագուշակ, սխալ, կարճ, քիչ բան, համապատասխան, պատշաճ, ճշգրիտ, խիստ, հակված, աղանդավոր, մոլի կողմնակից, նվազագույն տարածություն, խիտ, տոթ, անվերջ, անհասկացող, ծակող, սրածայր, թափանցող, սուր, խորաթափանց, ուղղափառ, մանրախնդիր

նեղնեղացրելնեղnarrowestնեղացնելունեղսահմանափակությունNARROWS
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of narrow in English
Noun(1) a narrow strait connecting two bodies of water
Verb(1) make or become more narrow or restricted(2) define clearly(3) become more focused on an area of activity or field of study(4) become tight or as if tight
Adjective(1) not wide(2) limited in size or scope(3) lacking tolerance or flexibility or breadth of view(4) very limited in degree(5) characterized by painstaking care and detailed examination
Examples of narrow in English
(1) Provincial co-management regimes are typically narrow in scope as well as limited in formal powers.(2) Like others, we have huge concerns about scopes of practice becoming narrow and restrictive.(3) Those who accuse us of social engineering often have very narrow , rigid view about the way the world should be and everyone should conform with that.(4) The Justice Department's proposed interpretation of the law would radically narrow its scope.(5) As you go higher up the scale you narrow and decrease the scope of your knowledge until you know an enormous amount about very little.(6) The mass of soldiers squirmed through the all too narrow alleyway as they escaped from the ambush.(7) I was on a good but rather narrow road when the phone rang.(8) Anyhow, we posted the box, but it's too wide. Could you narrow it by a half inch or so?(9) Another defeat for the maroon and white in what has been a disappointing year for the county with a number of very narrow defeats in various grades along the way.(10) The driver nodded once and pressed a narrow strip of metal to the floor.(11) The chair is also capable of being pushed down the aisle due to its very narrow track width.(12) They have extremely narrow definitions of good music.(13) It appears that he is referring to ÔÇÿfrequent readerÔÇÖ rather than a narrow definition of literacy.(14) Earlier evidence of such had been suggested by their 4-3 defeat at Newcastle and their narrow escapes against Aston Villa and Fulham.(15) However, his judgment was shaky, and his military adventures were more narrow escape than triumph.(16) First, in the narrow economic sense, fond memories of the pre-1980 protectionist regimes are often evoked.
Related Phrases of narrow
(1) narrow-minded ::
անհասկացող
(2) narrow down ::
նեղացնել
(3) narrow escape ::
նեղ փախուստը
(4) narrow path ::
նեղ ուղին
(5) narrow street ::
նեղ փողոց
(6) narrow range ::
նեղ շրջանակ
(7) narrow road ::
նեղ ճանապարհը
(8) too narrow ::
էլ նեղ
(9) very narrow ::
շատ նեղ
Synonyms
Adjective
1. small ::
փոքր
2. slender ::
բարեկազմ
3. confined ::
սահմանափակվում
4. limited ::
սահմանափակ
5. strict ::
խիստ
6. by a very small margin ::
մի շատ փոքր մարժա
7. minute ::
րոպե
8. narrow-minded ::
անհասկացող
Verb
10. narrow down ::
նեղացնել
11. contract ::
պայմանագիր
12. constrict ::
պնդել
Antonyms
1. broad ::
լայն
2. fat ::
ճարպ
3. wide ::
լայն
Different Forms
narrow, narrowed, narrower, narrowest, narrowing, narrowly, narrowness, narrows
Word Example from TV Shows
He fought beside the stag king Robert
on the far side of the Narrow Sea.

He fought beside the stag king Robert on the far side of the Narrow Sea.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

- what then?
- The Narrow Sea still lies between us.

- what then? - The Narrow Sea still lies between us.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

You already drank yourself
across the Narrow Sea.

You already drank yourself across the Narrow Sea.

Game of Thrones Season 5, Episode 1

So loud they'll hear me
clear across the Narrow Sea.

So loud they'll hear me clear across the Narrow Sea.

Game of Thrones Season 4, Episode 5

and sail across the Narrow Sea

and sail across the Narrow Sea

Game of Thrones Season 6, Episode 6

English to Armenian Dictionary: narrow

Meaning and definitions of narrow, translation in Armenian language for narrow with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of narrow in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'narrow'

What narrow means in Armenian, narrow meaning in Armenian, narrow definition, examples and pronunciation of narrow in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History