English to Armenian Meaning of notice - ծանուցում


Notice :
ծանուցում

ծանուցում, շրջաբերական, հայտարարություն, օրինագիծ, գովազդ, վկայակոչում, նշել, ակնարկ, զգուշություն, օրինակ, հաղորդակցություն, դիտում, Ուշադրություն դարձնել, հռչակելը, լաց, ուշադրություն, Զգուշացէք, միտքը

ծանուցում, պահպանել, գրառել հիշելու համար, դիտողություն, նշագծել, աչք, նշել, դիմել, Նշում, ակնարկել, խոսել, տեսնել, նայել, պատկերացնել, տարբերել, հնարել, կարծում եմ, որ, նշմարել, տեսարան, ընկալել, խնամք, հաշվի առնել, ընդունել, հաշվի նստի, հոգ տանել, հայտարարել, տարածել, հրապարակել, հրատարակել, թողարկում, հաճախել, Զգուշացէք, խնամել

ծանուցումնկատելինկատել էծանուցումներչնկատել
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of notice in English
Noun(1) an announcement containing information about an event(2) the act of noticing or paying attention(3) a request for payment(4) advance notification (usually written(5) a sign posted in a public place as an advertisement(6) polite or favorable attention(7) a short critical review
Verb(1) discover or determine the existence, presence, or fact of(2) notice or perceive(3) make or write a comment on(4) express recognition of the presence or existence of, or acquaintance with
Examples of notice in English
(1) He was trying to concentrate on each miserable step forward; and so he didn't notice the gang of youths until he'd bumped into one of them.(2) Yes, in many ways, I think that because I'm Chinese, people don't notice me as much.(3) They have swiped hundreds of signs, including chevrons and direction indicators giving motorists advance notice of hazards.(4) During this time other managers at the centre also decided to leave voluntarily and gave notice to terminate their employment.(5) He pointed out that if the writer had read his own newspaper he would have seen the public notice announcing the roundabout.(6) The first thing you'll notice is the fact that the franchise interface has been completely revamped.(7) Obviously we are very close to the final date by which we can give notice and your urgent attention to this matter will be most appreciated.(8) We didn't really take much notice of the fact that he was an aristocrat and a monarchist.(9) Since good news doesn't make the news, we don't notice it nor realize how often the good things are happening.(10) The policy allows pilots to give notice on the last day of the month and retire the following day.(11) A short notice cannot do justice to this admirable and thought-provoking book.(12) That is, it's something that happened and could happen again without notice or warning.(13) Grimshaw was given formal notice to quit in 1885, but had probably already returned to Leeds.(14) He saw our notice in the newspapers about that dead woman, found in Trevor Square, and traveled down here by the coach.(15) Until that date any parking infringements found will be given an informal warning notice without a penalty.(16) If you leave before you get formal notice of redundancy, you are unlikely to be entitled to any statutory payment.
Related Phrases of notice
(1) notice period ::
Ծանուցման ժամկետը
(2) until further notice ::
մինչեւ հետագա ծանուցում
(3) take notice ::
գրառել հիշելու համար
(4) short notice ::
կարճ ծանուցում
(5) advance notice ::
նախօրոք
(6) legal notice ::
իրավական ծանուցում
(7) at short notice ::
կարճ ծանուցման
(8) give notice ::
ծանուցել
(9) prior notice ::
Նախնական ծանուցումը
Synonyms
Noun
1. attention ::
ուշադրություն
2. poster ::
պլակատ
3. notification ::
ծանուցում
4. resignation ::
հրաժարականը
5. review ::
վերանայում
6. observation ::
դիտում
Verb
7. observe ::
պահպանել
8. acknowledge ::
ճանաչել
9. note ::
Նշում
10. point out ::
մատնանշել
Different Forms
notice, noticeable, noticed, notices, noticing
Word Example from TV Shows
but he didn't
even notice her.

but he didn't even NOTICE her.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 14

Uh, did you notice your key chain?

Uh, did you NOTICE your key chain?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 7

I'm sorry this is
on such short notice.

I'm sorry this is on such short NOTICE.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 16

I mean, we know it's short notice,
but we'd love you all to come with us.

I mean, we know it's short NOTICE, but we'd love you all to come with us.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 24

you don't even notice
when someone disrespects you.

you don't even NOTICE when someone disrespects you.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23

English to Armenian Dictionary: notice

Meaning and definitions of notice, translation in Armenian language for notice with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of notice in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'notice'

What notice means in Armenian, notice meaning in Armenian, notice definition, examples and pronunciation of notice in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History