English to Armenian Meaning of number - թիվ


Number :
թիվ

թիվ, անձ, թվերի ներկայացնելը որեվէ դիսկրետ եղանակով, նիշ, հաշվել, գումար, գնահատում, նշանաբառ, վարքականոն, գաճաճ, Վենտերը, լափ, կուսակցություն, խումբ, հանդերձանք, կողմ, անձնակազմը

բնութագրել, թիվ, թվարկել, հաշվել

թիվհամարակալվածհամարակալումըանթիվհամարներըnumberses
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of number in English
Noun(1) the property possessed by a sum or total or indefinite quantity of units or individuals(2) a concept of quantity involving zero and units(3) a short performance that is part of a longer program(4) the number is used in calling a particular telephone(5) a symbol used to represent a number(6) one of a series published periodically(7) a select company of people(8) a numeral or string of numerals that is used for identification and may be attached to accounts, memberships, etc.(9) a clothing measurement(10) a numbered item in a series(11) the grammatical category for the forms of nouns and pronouns and verbs that are used depending on the number of entities involved (singular or dual or plural(12) an item of clothing
Verb(1) add up in number or quantity(2) give numbers to(3) enumerate(4) put into a group(5) determine the number or amount of(6) place a limit on the number of
Examples of number in English
(1) Is it the numerator of a Bernoullian number , or one occurring in some continued fraction?(2) we have discussed the matter on a number of occasions(3) he had her work number(4) the library houses a large number of books(5) They have since completed the challenge on a number of occasions for different charities.(6) Stewart has come close to winning on a number of occasions and this is one major prize at home which has eluded him.(7) it was time for the next number(8) times without number it's happened(9) there were some distinguished names among our number(10) don't forget to number the pages(11) Christians in Basra are also grieving the loss of one of their number .(12) there are churches beyond number in the city(13) they go from one melodious number to another(14) he lives at number 76(15) Simply, step one involves estimating the expected number of substitutions per site accumulating between sampling times.(16) It's a good question, and as it happens, one of their number has come out of the closet today.
Related Phrases of number
(1) serial number ::
սերիական համար
(2) phone number ::
հեռախոսահամար
(3) account number ::
հաշվեհամար
(4) telephone number ::
հեռախոսահամար
(5) odd number ::
կենտ թիվ
(6) even number ::
զույգ թիվ
(7) order number ::
Պատվերի ՀԱՄԱՐ
(8) wrong number ::
սխալ համար
(9) flight number ::
ուղերթի համար
Synonyms
Noun
1. numeral ::
թվերի ներկայացնելը որեվէ դիսկրետ եղանակով
2. amount ::
գումար
3. group ::
խումբ
4. song ::
երգ
5. telephone number ::
հեռախոսահամար
6. issue ::
թողարկում
7. turn ::
հերթը
8. figure ::
անձ
Verb
9. add up to ::
Ավելացնել մինչեւ
10. calculate ::
հաշվել
11. assign a number to ::
հանձնարարել է մի շարք է
12. include ::
ներառում
13. limit ::
սահման
14. keep down ::
պահել ներքեւ
15. list ::
ցանկ
16. come ::
գալ
17. count ::
հաշվել
Antonyms
1. eminence ::
վսեմություն
2. figure ::
անձ
3. magnate ::
մագնատ
4. personage ::
անձնավորություն
5. somebody ::
մեկը
Different Forms
number, numbered, numbering, numberless, numbers, numberses
Word Example from TV Shows
and l realize it's a parts number,
specifically for this baby.

and l realize it's a parts NUMBER, specifically for this baby.

Breaking Bad Season 4, Episode 7

...here's my parents' number
up in New Jersey.

...here's my parents' NUMBER up in New Jersey.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 11

your phone number
and one more cheesecake.

your phone NUMBER and one more cheesecake.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 11

And by the... end of the semester,
by like box number five...

And by the... end of the semester, by like box NUMBER five...

Breaking Bad Season 3, Episode 9

Did you know that the highest number
of drowning accidents...

Did you know that the highest NUMBER of drowning accidents...

The Big Bang Theory Season 6, Episode 24

English to Armenian Dictionary: number

Meaning and definitions of number, translation in Armenian language for number with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of number in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'number'

What number means in Armenian, number meaning in Armenian, number definition, examples and pronunciation of number in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History