English to Armenian Meaning of odd - տարօրինակ


Odd :
տարօրինակ

տարօրինակ, հետաքրքրական, անալ, հատկանշական, անսովոր, անբնական, արտակարգ, Paranormal, հետաքրքրաշարժ, արտառոց, տարաշխարհիկ, սուր, լպիրշ, խիստ, սարսափելի, պարզ, միայնակ, անհատ, մենակ, եզակի թիվ, առանց ուղեկցողի, մնացորդ, այլ, պատշաճ, չվճարված, վճարման ենթակա, պատահական, անճոռնի, զարմանալի, անհամեմատելի, հրաշալի, աննախադեպ, ծանր, հանկարծակի, կցկտուր, եռանդուն, անհավասար, մասնատված, անհավասարություն, կոպիտ, գժտություն, հակադրություն, օգնություն, տարբերություն, հավանականություն, օգուտ, հարմարություն, առավելություն, շնորհ, կոնֆլիկտ, վեճ, մրցակցություն, մրցույթ, բանավեճ, քննարկում, փաստարկ, կռիվ, լրացուցիչ, անպետք, դե trop, դուրս դրանից

տարօրինակտարօրինակoddestտարօրինակ կերպովoddnessհավանականություն
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of odd in English
Adjective(1) not divisible by two(2) not easily explained(3) an indefinite quantity more than that specified(4) beyond or deviating from the usual or expected(5) of the remaining member of a pair(6) not used up
Examples of odd in English
(1) In every known pair, both numbers are even or both are odd .(2) And on the odd occasion Redfearn escaped the clutches of Bauress, Steve Hollis was on hand to look after the ex-Premiership star.(3) His arms and legs straightened out, no longer sticking out at odd angles.(4) But on the odd occasion they venture outside these extremes, the country descends into chaos.(5) But in those areas where he did well, sometimes the numbers look decidedly odd .(6) And although the odd incident used to happen in the past, that number has increased with the number of activities in the area.(7) I've heard of sock heaven for odd socks, but there must be a bookmark heaven for missing bookmarks as I've lost heaps over the years.(8) In it Vinogradov proved that every sufficiently large odd integer can be expressed as the sum of three primes.(9) However, they quickly dried in the sunshine with just the odd patch of mud remaining.(10) Even integers in the top row correspond to throws from the right hand, and odd integers to throws from the left.(11) Truth be told, there are crowds of people who never drink, or who drink only on the odd occasion.(12) An odd perfect number is defined to be an odd integer that is equal to the sum of its proper divisors.(13) To illustrate further we consider the majority vote and an odd number of voters.(14) The time saved by this happening far outweighs the odd occasion when someone does not leave it at the end of his drive.(15) Is there some way of identifying whether a number has an odd or even number of distinct prime factors without factoring?(16) Every even natural number x greater than six can be written as the sum of two distinct odd primes.
Related Phrases of odd
(1) odd number ::
կենտ թիվ
(2) odd numbers ::
կենտ թվեր
(3) odd job ::
տարօրինակ աշխատանքի
(4) odd jobs ::
odd աշխատանք
(5) odd and even ::
տարօրինակ եւ նույնիսկ
(6) odd or even ::
տարօրինակ կամ նույնիսկ
(7) odd man ::
տարօրինակ մարդ
(8) odd hours ::
odd ժամ
(9) odd one out ::
տարօրինակ մեկը դուրս
(10) odd day ::
տարօրինակ օր
Synonyms
Adjective
1. strange ::
տարօրինակ
2. occasional ::
պատահական
4. spare ::
պահեստային
6. unpaired ::
unpaired
7. singular ::
եզակի թիվ
8. uneven ::
անհավասար
Antonyms
Different Forms
odd, odder, oddest, oddly, oddness
Word Example from TV Shows
I hear his laugh at odd times.
It startles me.

I hear his laugh at ODD times. It startles me.

Westworld Season 3, Episode 8

This may seem a little odd at first...

This may seem a little ODD at first...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 2

Oh, is he that odd little friend
you have with the haircut?

Oh, is he that ODD little friend you have with the haircut?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 8

I'm concerned about Amy.
She's acting a bit odd, lately.

I'm concerned about Amy. She's acting a bit ODD, lately.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 7

Well, that's odd.

Well, that's ODD.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 17

English to Armenian Dictionary: odd

Meaning and definitions of odd, translation in Armenian language for odd with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of odd in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'odd'

What odd means in Armenian, odd meaning in Armenian, odd definition, examples and pronunciation of odd in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History