English to Armenian Meaning of originate - ծագել


Originate :
ծագել

ծագել, ստեղծել, ծնել, գենդերային, ազդեցություն, տարածել, գարուն է, ուժ ձեռք բերել, դառնալ եռանդուն, սրվում, աճ, տեսակ, անել, բարձրացնել, ծնվել, Մոտեցեք, հայտնվել, թողարկում, կատարել եռանդուն, կատարել սուր, առաջացնել, նրբագիծ, սկսել, սկիզբ, նախաձեռնել, մտնել, սկսվել, բերք, արտադրել, բաց, շարունակել, բուրել, գալիս, աճեցնել, գարուն, վերցնել ծնունդը, զարգանալ, բողբոջել, գործադուլ

ծագելծագելծագումծագող
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of originate in English
Verb(1) come into existence; take on form or shape(2) bring into being(3) begin a trip at a certain point, as of a plane, train, bus, etc.
Examples of originate in English
(1) If she gets back to Broadway, Braxton hopes to originate a role and not just step into a role created by someone else.(2) All isolates of C. fulvum collected to date originate from commercially grown tomatoes.(3) Seed germination is a developmental process of reactivation of metabolism to originate a new plant.(4) The system allows users to silently monitor phone lines, or originate calls on other people's lines, Mitnick said.(5) Singers should originate and initiate ideas that are new to the market.(6) He begins the review in a fantasy world in which Darwin did not originate the concept of natural selection.(7) Alpacas originate from South America and in particular Peru, Chile and Bolivia.(8) It's hard to originate new ideas and attitudes while surrounded by layers of aging mental clutter.(9) Salsas, which originate in Mexico and South America, are a cross between a sauce and a salad.(10) We didn't go out and originate a track in India with a tabla player and then build upon that.(11) The name originates from the word for crab, the term for the two creatures being almost interchangeable in early cultures.(12) However, as pointed out by the originators of motivational interviewing, giving advice is rarely effective in changing selfcare practices.(13) There are only a few people who can say that they originated the idea to send a European spacecraft to Mars.(14) The originators of these information products are solely responsible for their content.(15) William Saffire credits William Shakespeare with originating the metaphor.(16) I want to go to that in just a minute, but I want to go back to the origination of everything.
Related Phrases of originate
(1) originate from ::
ծագում են
(2) originate in ::
ծագում է
Synonyms
Verb
1. arise ::
ծագել
2. invent ::
հնարել
3. start ::
սկիզբ
4. develop ::
զարգանալ
Antonyms
1. cease ::
դադարել
2. end ::
վերջ
3. stop ::
կանգ առնել
Different Forms
originate, originated, originates, originating
Word Example from TV Shows
...from whose homeland
these originate...

...from whose homeland these ORIGINATE...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 2

Penny's emotional responses originate in the
primitive portion of brain, the amygdala.

Penny's emotional responses ORIGINATE in the primitive portion of brain, the amygdala.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 17

As long as it doesn't originate
in a Russian man's colon.

As long as it doesn't ORIGINATE in a Russian man's colon.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 22

English to Armenian Dictionary: originate

Meaning and definitions of originate, translation in Armenian language for originate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of originate in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'originate'

What originate means in Armenian, originate meaning in Armenian, originate definition, examples and pronunciation of originate in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History