English to Armenian Meaning of pack - փաթեթ


Pack :
փաթեթ

փաթեթ, կուսակցություն, խումբ, հանդերձանք, կողմ, անձնակազմը, փունջ, միացյալ, հանգույց, հակ, արտահայտություն, քանակ, նշան, կույտ, բույլ, շատ, կուտակում, ամբոխ, հավաքույթ, քուլա-քուլա ամպեր, զանգված, խից, ծանրոց, հավաքածու, կոստյում, կապոց, Փաթեթավորում, կատարել, լրացնել, անել, ամբողջական, համալրել, բնակեցնել, Ժողովուրդ, պատել, պարտավորեցնել, փողկապը, կապանքներ, պլան

փաթեթPackardփաթեթավորվածփաթեթավորող մեքենաPackersփաթեթավորումտոպրակներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pack in English
Noun(1) a large indefinite number(2) a complete collection of similar things(3) a convenient package or parcel (as of cigarettes or film(4) an association of criminals(5) an exclusive circle of people with a common purpose(6) a group of hunting animals(7) a cream that cleanses and tones the skin(8) a sheet or blanket (either dry or wet(9) a bundle (especially one carried on the back
Verb(1) arrange in a container(2) fill to capacity(3) compress into a wad(4) carry, as on one's back(5) set up a committee or legislative body with one's own supporters so as to influence the outcome(6) have with oneself; have on one's person(7) press tightly together or cram(8) hike with a backpack(9) press down tightly(10) seal with packing(11) have the property of being packable or of compacting easily(12) load with a pack(13) treat the body or any part of it by wrapping it, as with blankets or sheets, and applying compresses to it, or stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to absorb blood
Examples of pack in English
(1) The whole pack is then placed face down in the centre of the table and the players take turns to draw cards one at a time from the top of the pack .(2) If you're trying to get attention and separate yourself from the pack , picking a good name is one of the best moves you can make.(3) You pack it tightly inside a sturdy container, it is extremely flammable.(4) She got up, stretched, and rummaged through SeiriÔö£Ôöñ's large pack .(5) The leaders of the pack of hyenas were the first to strike the unsuspecting Barbarian.(6) Saltation's iPod Geek Tips #2: how to make a battery pack inside a pack of playing cards. superpixel's superpod tips.(7) a pack of cigarettes(8) Once I was sure they were there, I helped my mom pack the suitcases and bags in the car.(9) The entire community mobilises to pack items for transport by mule or horse across the border.(10) Those schools who could not attend can collect their resource pack at the Carlow Enterprise Board office.(11) It's fun, but not distinctive enough to stand out from an increasingly crowded pack of action titles.(12) the lead hound gives tongue and the pack takes off, following the line of scent(13) While the knife is designed for tactical backup, there's nothing that says you can't stick it in a backpack or hunting pack .(14) There are a few examples where a tarot pack is used to play a game which is not really of the tarot family.(15) In fact, Jass became so popular that the word Jass came to be used for any card game played with the Swiss pack .(16) When the whole pack has been dealt and the players have played their last four cards the play ends.
Related Phrases of pack
(1) pack up ::
փաթեթավորել
(2) six pack ::
վեց տուփ
(3) ice pack ::
ice տուփ
(4) power pack ::
Power Pack
(5) pack rat ::
տուփ rat
(6) pack in ::
տուփ
(7) pack off ::
փաթեթավորել դուրս
(8) pack away ::
փաթեթավորել հեռավորության վրա
(9) blister pack ::
պալար տուփ
(10) pack of wolves ::
գայլերի ոհմակը
Synonyms
Noun
1. packet ::
փաթեթ
2. backpack ::
մեջքի պայուսակ
3. crowd ::
ամբոխ
4. gang ::
բանդա
5. face pack ::
դեմքը տուփ
6. plurality ::
հոգնակիություն
7. clique ::
կլիկ
Verb
9. stow ::
դասավորել
11. throng ::
խռնվել
12. compress ::
ճզմել
13. compact ::
սեղմ
14. jam ::
ջեմ
15. take ::
վերցնել
16. backpack ::
մեջքի պայուսակ
17. tamp down ::
ճխտել
18. wad ::
խից
19. load down ::
բեռնել ներքեւ
Antonyms
1. ace ::
մեկնոց
2. bit ::
բիտ
3. dab ::
տափակաձուկ
4. dram ::
դրամ
5. driblet ::
driblet
6. glimmer ::
շող
7. hint ::
ակնարկ
8. lick ::
լիզում
9. little ::
քիչ բան
10. mite ::
լումա
11. nip ::
թռցնել
12. ounce ::
ունցիա
13. pinch ::
գողություն
14. pittance ::
չնչին նպաստ
15. scruple ::
վարանում
16. shade ::
ստվեր
Different Forms
pack, packard, packed, packer, packers, packs
Word Example from TV Shows
Pack as much food as you can carry
and go north.

Pack as much food as you can carry and go north.

Game of Thrones Season 2, Episode 10

...like we hit a pack of cats.

...like we hit a PACK of cats.

Breaking Bad Season 5, Episode 8

It was like being hit on
by Rat Pack Pee-Wee Herman.

It was like being hit on by Rat Pack Pee-Wee Herman.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

- How did you get ready so fast?
- Oh, I pack light.

- How did you get ready so fast? - Oh, I PACK light.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 22

Ka'a expansion pack.

Ka'a expansion PACK.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 10

English to Armenian Dictionary: pack

Meaning and definitions of pack, translation in Armenian language for pack with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pack in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'pack'

What pack means in Armenian, pack meaning in Armenian, pack definition, examples and pronunciation of pack in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History