English to Armenian Meaning of passage - անցում


Passage :
անցում

անցում, բարձրանալը, վայրէջք, աջակցություն, գնալ, պատրաստվում, մեկնում, Տրանզիտ, փոխանցումներով, ճանապարհ, դասընթաց, կամրջակ, երթեւեկություն, գործողություն, ճանապարհորդություն, իրարանցում, մեղք, խախտում, չպահպանելը, ելք, հրաժեշտ, հեռացող, փոփոխություն, այլընտրանք, անջատիչ, իրադարձություն, գործ, դեպք, կատարվում, բան, միգրացիա, ճամփորդությունը, զբոսանք, շրջագայություն, չվերթ, նախաճաշ, բորսա, հաղորդակցություն, առեւտրի, գործարք, հարաբերություն

անցումհատվածներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of passage in English
Noun(1) the act of passing from one state or place to the next(2) a section of text; particularly a section of medium length(3) a way through or along which someone or something may pass(4) the passing of a law by a legislative body(5) a journey usually by ship(6) a short section of a musical composition(7) a path or channel or duct through or along which something may pass(8) a bodily reaction of changing from one place or stage to another(9) the motion of one object relative to another(10) the act of passing something to another person
Examples of passage in English
(1) These are well-named and can be observed swimming at the surface on almost every passage by boat in the tropics.(2) For Veeries, Remsen's approach was to identify winter as the period when no known passage birds were collected from anywhere.(3) Something blocked his passage , despite his clear view of the dirt, trampled plants, and pebbles of the path outside.(4) It was just the tonic the visitors needed and soon afterwards the second row forward finished of a fine passage of play involving forwards and backs with the second try, this time converted by Cooke.(5) The cells in the two unstained wells of each specimen were processed for a second blind passage of culture on fresh McCoy cell monolayers.(6) It has the support of a number of the key stakeholders, and I look forward to its rapid passage through the House.(7) Another slick passage of handling, featuring backs and forwards, culminated in Smith sliding over in the corner for No7.(8) Similarly, identifying the correct winter range of birds in South America will allow better study of passage birds.(9) This development attracts passage migrant waders, nesting lapwing and redshank together with winter wildfowl.(10) we obtained a permit for safe passage from the embassy(11) These generally include full-board accommodation and air passage or road transportation to the islands.(12) From the bill's passage to the second half of 1965, the Civil Rights Movement continued to press American society for changes.(13) The money could be recoverable from the officer who was responsible for not having filed the written statement despite passage of so much time.(14) I could take on a crew and sail to Canada in my own boat instead of booking passage , or turn into a rover of the sea, going where I please and doing what I like.(15) It is about getting the structure around early childhood education policy right, and I look forward to its speedy passage through the House.(16) When the prophet Jonah hears an inner voice calling him to teach in the Assyrian city of Nineveh, he books immediate passage on a boat - going in the other direction.
Related Phrases of passage
(1) passage of time ::
ընդունումը ժամանակի
(2) narrow passage ::
նեղ անցուղի
(3) air passage ::
օդի ընդունումը
(4) nasal passage ::
քթանցքները
(5) underground passage ::
գետնուղի
(6) back passage ::
ետ ընդունումը
(7) the passage of time ::
ընդունումը ժամանակի
(8) secret passage ::
Secret ընդունումը
(9) this passage ::
այս հատվածը
(10) front passage ::
Առջեւի ընդունումը
Synonyms
Noun
1. transit ::
Տրանզիտ
2. passing ::
փոխանցումներով
4. voyage ::
ուղեվորություն
6. duct ::
ծորան
7. transition ::
անցում
8. enactment ::
վավերացում
9. extract ::
քաղվածք
10. passageway ::
անցուղի
11. handing over ::
հանձնելիս
Antonyms
1. recess ::
դասամիջոց
2. recession ::
ռեցեսիան
3. regress ::
վերադարձ
4. regression ::
հետադիմություն
5. retreat ::
նահանջ
6. retrogression ::
անկում
Different Forms
passage, passages
Word Example from TV Shows
These weren't here before.
They've barred the passage.

These weren't here before. They've barred the PASSAGE.

Game of Thrones Season 2, Episode 4

They can't bar our passage.

They can't bar our PASSAGE.

Game of Thrones Season 2, Episode 4

I want to book passage home.

I want to book PASSAGE home.

Game of Thrones Season 6, Episode 7

The passage from one world
to the next

The PASSAGE from one world to the next

Westworld Season 2, Episode 7

I've already booked passage
for a woman and her young son.

I've already booked PASSAGE for a woman and her young son.

Game of Thrones Season 6, Episode 3

English to Armenian Dictionary: passage

Meaning and definitions of passage, translation in Armenian language for passage with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of passage in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'passage'

What passage means in Armenian, passage meaning in Armenian, passage definition, examples and pronunciation of passage in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History