English to Armenian Meaning of past - անցյալ


Past :
անցյալ

անցյալ, անցյալ ժամանակ, հնագույն ժամանակներից, ճակատ

անցյալ, նախկին, մեկնեցաւ, անցած, գնացել է, մահացավ, հին, տեղի, մեռած, ավարտված, արեվելյան, նախորդող, առաջին, նախորդ, երբեւիցե, մի ժամանակ, ծախսվել, անցածգնացած, Երբ է ժամանակը, երբեմնի, ամբողջական, փակ

անցյալ, վեր, երբ, հետո, առանց, դուրս, միջոցով

անցյալpastedմածուկներpastingդառնում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of past in English
Noun(1) the time that has elapsed(2) a earlier period in someone's life (especially one that they have reason to keep secret(3) a verb tense that expresses actions or states in the past
Adjective(1) earlier than the present time; no longer current(2) of a person who has held and relinquished a position or office
Adverb(1) so as to pass a given point
Examples of past in English
(1) But by the standards of the past it had been a deplorable period in local eyes.(2) Significant events from the town's past will also be acted out by Canon Slade School students.(3) I knew it to be Tom, and was not pleased to think that soon he would ride past me, teasing and making jests.(4) These percentages of the simple verb form in the past were much lower than those for the simple present.(5) Clem is sitting in the corner and I have to negotiate my way past several people to reach him.(6) In their past nine matches they have lost seven times, and have scored just 15 times in the league all season.(7) he couldn't get past the front door(8) The three teenagers approached the victims as they walked along the alleyway past the town's bowling club.(9) Since Christmas however, she had changed her route because she couldn't face walking past it every day.(10) At half past midday, during lunch, PÔö£┬«tain announces the cessation of hostilities.(11) Perhaps foolishly I thought I was past getting excited by press releases.(12) she has a past history of epilepsy(13) We watched as they came past , and then took the shortcut home, up through the sheep field to the Abbey.(14) Another hour will go past before they have a result.(15) I used to walk past it every day, down a long, winding, black path to school in the morning.(16) He was riding past us now, so I looked up to see better what he looked like.
Related Phrases of past
(1) in the past ::
անցյալում
(2) past tense ::
անցյալ ժամանակ
(3) past participle ::
անցյալը դերբայ
(4) simple past ::
անցյալ կատարյալ
(5) past simple ::
անցյալ կատարյալ
(6) half past ::
անց կես
(7) go past ::
գնա անցյալը
(8) the past ::
անցյալը
(9) half past six ::
կես վեց
(10) past perfect ::
անցյալը կատարյալ
Synonyms
Adjective
2. last ::
անցյալ
3. previous ::
նախորդ
4. preceding ::
նախորդող
Adverb
5. along ::
երկայնքով
6. by ::
միջոցով
Noun
7. history ::
պատմություն
8. past tense ::
անցյալ ժամանակ
9. yesteryear ::
Yesteryear
Preposition
10. in front of ::
առջեւ
11. beyond ::
վեր
Different Forms
past, pasted, pasts
Word Example from TV Shows
...until our relationship
is past the initial viability test?

...until our relationship is PAST the initial viability test?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 2

I've been going out with
for the past two years.

I've been going out with for the PAST two years.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 24

Mostly I live in the past.

Mostly I live in the PAST.

Game of Thrones Season 8, Episode 4

TYRION: Think of the past 20 years.

TYRION: Think of the PAST 20 years.

Game of Thrones Season 8, Episode 4

I'm not sure how we're going
to get past this.

I'm not sure how we're going to get PAST this.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 18

English to Armenian Dictionary: past

Meaning and definitions of past, translation in Armenian language for past with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of past in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'past'

What past means in Armenian, past meaning in Armenian, past definition, examples and pronunciation of past in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History