English to Armenian Meaning of pathos - պաթոս


Pathos :
պաթոս

խանդավառություն, լարում, պարծենկոտություն, քշել, ջանալ, պաթոս, խթանել, դրդապատճառ, հորդություն, խթան, քաջալերանք, համ, եռանդ, OOMPH, ոգի, եռացում, մատնազարկ, ոգեշնչում, զվարթություն, հնարք է, հայտնություն, արտահայտություն

պաթոս
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pathos in English
Noun(1) a quality that arouses emotions (especially pity or sorrow(2) a feeling of sympathy and sorrow for the misfortunes of others(3) a style that has the power to evoke feelings
Examples of pathos in English
(1) the actor injects his customary humor and pathos into the role(2) Here at last we have all the drama, tragedy, pathos and humour those courtroom appearances produced.(3) the actor injects his customary humour and pathos into the role(4) The play itself had some great lines of wit but also lines of great pathos .(5) They present a perfect blend of pathos , wonder, derision, fear, disgust and fury.(6) He has a genius for creating emotional drama that is devoid of pathos .(7) The poise and pathos of the music remains the same, but its as if it's passed into another language.(8) The blend of pathos and grandeur in the image might even be said to do justice to its subject.(9) At the very least, he needs to have some pathos to show one or two human qualities.(10) The pathos in the play struck the small group, which watched it with rapt attention.(11) They have a perfect blend of humour, poignancy, pathos and a social message.(12) He combines the right amount of pathos , surrealism and humour to make the script work.(13) These were comedians whose work was steeped in social commentary and rich with pathos .(14) The pathos of the scene against the background of Christmas cheer gives the film an unusual power.(15) It is astonishing that so much pathos can be wrung from the fate of a toy.(16) He gives humanity and pathos to a character that a lesser actor might turn into a complete buffoon.
(1) clinical pathology ::
կլինիկական պաթոլոգիա
(2) plant pathology ::
գործարանը պաթոլոգիա
(3) speech pathology ::
ելույթը պաթոլոգիա
Synonyms
Noun
1. poignancy ::
խայթողություն
Different Forms
pathos
English to Armenian Dictionary: pathos

Meaning and definitions of pathos, translation in Armenian language for pathos with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pathos in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'pathos'

What pathos means in Armenian, pathos meaning in Armenian, pathos definition, examples and pronunciation of pathos in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History