English to Armenian Meaning of pep - եռանդ


Pep :
եռանդ

Սեմյոն, խիզախություն, առույգություն, եռանդ, գունեղություն, OOMPH, քաջալերանք, համ, ոգի, շարժունություն, անիմացիա, Esprit, զվարթություն, հնարք է, հայտնություն, արտահայտություն, զվարճություն, ուրախություն, ցնծություն, ուժ, կարողություն, կարող է, խանդավառություն, խթանել, դրդապատճառ, հորդություն, խթան, լարում, պարծենկոտություն, քշել, ջանալ

եռանդPeps
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pep in English
Noun(1) liveliness and energy
Examples of pep in English
(1) he was an enthusiastic player, full of pep(2) Those who follow his advice should feel themselves fresh, charming, agile, vigorous, and full of pep .(3) When the moment came, the buffs took to their feet with pep and vigour.(4) Well, you know, it has got a lot of pep , it's got a lot of zip.(5) Oh, but I was very tired by the end of the evening and driving home took the last of my pep , so off to bed with me.(6) In this vein, the 2001 cast mounted their roles with pep and enthusiasm.(7) he was an enthusiastic player, full of pep and fight(8) I groaned as she launched into a speech that was way too loud and full of pep for the morning.(9) It begins with some pep as the drums warm up to a breakbeat, but the band proceeds to wander into a straight-ahead punk frolic, then later to standard down-tempo balladry.(10) I've been thinking that I'd like to replace my current car with one that gets 50 mpg, but figured with putting that criteria first and foremost, spaciousness and driving pep would suffer.(11) To add pep to the proceedings, a surprise guest from the film world was to make her appearance onstage, soon after the formal inauguration was over.(12) She had also been flocked, and now her pep and spirit were pretty much gone.(13) Leftovers of this salad keep surprisingly well - though they do lose a bit of pep and crunch - for up to two days in the refrigerator, sealed in an airtight container.(14) Not surprisingly, depressed people lack pep and energy.(15) These games, interspersed with song and dance numbers, added pep to the whole show and saw the participation of the older generation.(16) Spiritualism added the necessary pep to the cult of the nation.
Related Phrases of pep
(1) pep up ::
եռանդ մինչեւ
(2) pep rally ::
PEP հանրահավաքը
(3) pep-talk ::
PEP քննարկում
Synonyms
Noun
1. dynamism ::
dynamism
2. life ::
կյանք
3. energy ::
էներգիա
4. spirit ::
ոգի
6. animation ::
անիմացիա
7. bounce ::
ցատկում
8. sparkle ::
կայծ
10. verve ::
գունեղություն
12. ebullience ::
եռացում
13. high spirits ::
բարձր տրամադրությամբ
14. enthusiasm ::
խանդավառություն
15. vitality ::
կենսունակություն
16. vivacity ::
ժրություն
17. fire ::
կրակ
18. dash ::
ջարդվել
19. panache ::
փետրոփունջ
21. zest ::
համ
22. exuberance ::
հորդություն
23. vigor ::
առույգություն
24. gusto ::
համ
25. brio ::
BRIO
27. get-up-and-go ::
ստանալ-up-and- գնալ
28. oomph ::
OOMPH
29. pizzazz ::
pizzazz
30. vim ::
եռանդ
Antonyms
1. lethargy ::
անտարբերություն
Different Forms
pep, peps
Word Example from TV Shows
Okay, thanks for the pep talk.

Okay, thanks for the PEP talk.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 3

It is the emergency pep talk
you made when you were a kid.

It is the emergency PEP talk you made when you were a kid.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 10

And if you think
some pep talk can fix that,

And if you think some PEP talk can fix that,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 9

The man down at Pep Boys
says from now on,

The man down at Pep Boys says from now on,

The Big Bang Theory Season 5, Episode 21

Based on this pep talk,
I'd say you're still doing it.

Based on this PEP talk, I'd say you're still doing it.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 17

English to Armenian Dictionary: pep

Meaning and definitions of pep, translation in Armenian language for pep with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pep in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'pep'

What pep means in Armenian, pep meaning in Armenian, pep definition, examples and pronunciation of pep in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History