English to Armenian Meaning of pitch - սկիպիդար


Pitch :
սկիպիդար

սկիպիդար, ասֆալտ, կուպր, նետում, ձգում, համազարկ, ամաչկոտ, փաթիլ, թատերահարկ, շերտ, խումբ, չափ, աստիճան, դեղաքանակ, տոկոսադրույքը, գագաթ, ծայր, լեռնագագաթ, գագաթնաժողովը, գլուխ, գագաթնակետ, պտուտահաստոց, բարձրություն, բարձրացնող, մակարդակ, վայրէջք, ծագում, կորզում, կռանալ, զառիթափ, թեքում, սայթաքել, թեքություն

նետում, ձգում, նետել, արտադրել, սկիպիդար, դնել, հաստատել, տեղադրել, հավաքածու, տեղ, սալարկել, քար, խճուղի, բանակ դնել, հարձակվելը, կուպր, ներկ, մաշկի մեջ ներծծված մուր, օծել, կեղտոտել, ցեխոտել, վերահսկել, ամբարձիչ, փորձել, վարժություն

սկիպիդարսուրԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸpitching
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pitch in English
Noun(1) the property of sound that varies with variation in the frequency of vibration(2) (baseball(3) a vendor's position (especially on the sidewalk(4) promotion by means of an argument and demonstration(5) degree of deviation from a horizontal plane(6) any of various dark heavy viscid substances obtained as a residue(7) a sports field with predetermined dimensions for playing soccer(8) a high approach shot in golf(9) an all-fours game in which the first card led is a trump(10) abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other conveyance(11) the action or manner of throwing something
Verb(1) throw or toss with a light motion(2) move abruptly(3) fall or plunge forward(4) set to a certain pitch(5) sell or offer for sale from place to place(6) be at an angle(7) heel over(8) erect and fasten(9) throw or hurl from the mound to the batter, as in baseball(10) hit (a golf ball(11) lead (a card(12) set the level or character of
Examples of pitch in English
(1) It is a really high roof with an extreme pitch with slippery shingles.(2) Her voice rose steadily in pitch as she withdrew further, back now against a wall.(3) As it dawns, the activities reach a feverish pitch .(4) They change pitch , alter tempo, or otherwise reshape and transform themselves to correspond to the surrounding sounds.(5) Yet no mention was made of the fact that before 1990, Alcoa used a much more dangerous form of coal tar pitch than the paste form now used.(6) The surface of the floodlit, full size, all-weather pitch , will be ÔÇÿfield turfÔÇÖ, which is used on training pitches at Leeds United.(7) the media furore reached such a pitch that the company withdrew the product(8) a football pitch(9) The track surrounding the football pitch is fully floodlit and measures 0.3 of a mile.(10) to pitch sb into sth(11) He is literally on the edge of his seat, silently reciting her pitch , word for word, right along with her.(12) He would pitch the seams so that they wouldn't leak.(13) Lao is a tonal language; therefore, the meaning of a word is determined by the tone or pitch at which it is spoken.(14) But it's the condition of the two main facilities, the sports hall and artificial pitch , that is of most concern.(15) Tom climbed the last pitch , set up his belay and greeted each of us with a triumphal smile as we rounded the summit.(16) Whatever the two captains think, spin is the only answer on this pitch .
Related Phrases of pitch
(1) pitch in ::
սկիպիդար է
(2) pitch a tent ::
վրան
(3) high pitch ::
բարձր սկիպիդար
(4) the pitch ::
սկիպիդար
(5) sales pitch ::
վաճառքի սկիպիդար
(6) pitch-black ::
ձութի պես սեւ
(7) diametral pitch ::
diametral սկիպիդար
(8) pitch angle ::
սկիպիդար անկյունը
Synonyms
Noun
1. tone ::
տոնուս
2. gradient ::
գրադիենտ
3. level ::
մակարդակ
4. throw ::
նետում
5. patter ::
թեթլակի տկտկոց
6. bitumen ::
կուպր
7. sales talk ::
վաճառքի քննարկում
8. rake ::
փոցխ
9. tar ::
կուպր
10. delivery ::
առաքում
Verb
12. throw ::
նետում
13. fall ::
անկում
15. lurch ::
երեսուն քայլվածք
16. deliver ::
առաքել
17. slope ::
լանջ
19. sky ::
երկինք
20. peddle ::
շրջելով ապրանք վաճառել
21. tilt ::
թեքել
22. shift ::
հերթափոխություն
23. gear ::
պարագաներ
Different Forms
pitch, pitched, pitches, pitching
Word Example from TV Shows
Maybe we should pitch it
to Colonel Williams today.

Maybe we should PITCH it to Colonel Williams today.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 8

And here's the wind-up, and the pitch.

And here's the wind-up, and the PITCH.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 3

Drop the sales pitch.

Drop the sales PITCH.

Breaking Bad Season 4, Episode 7

So today's first pitch
will be delivered to home plate by science.

So today's first PITCH will be delivered to home plate by science.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 3

The Angels wanted an astronaut to throw out
the first pitch. So guess who they called?

The Angels wanted an astronaut to throw out the first PITCH. So guess who they called?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 3

English to Armenian Dictionary: pitch

Meaning and definitions of pitch, translation in Armenian language for pitch with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pitch in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'pitch'

What pitch means in Armenian, pitch meaning in Armenian, pitch definition, examples and pronunciation of pitch in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History