English to Armenian Meaning of plant - գործարան


Plant :
գործարան

գործարան, բուսական, ծառ, սռնի, սողուն, թուփ, ռազմական կայանը, փայծաղ, խաբեբա, կոտրանքով գողություն, կենդանի օրգանիզմ, արագ, խոտ, ծղոտե, խաբեություն, ծխահարել, կասկածել, շփոթմունք, ցանել, սերմանել, բերք, սերմ, ներկայացնել, բերել, հանդիսավոր կերպով բացել, հաստատություն, նախաձեռնել, դնել, հաստատել, տեղադրել, հավաքածու, տեղ, արդարացնել, հայտնաբերել, ուղղել, պատճառել, գործադուլ, ծառայել, հասնել, ծառայել դուրս, թաղել, տաղավար, արտազատել, պահել վերադառնալ, կույր, քշել, տնակ, արմատ, արմատավորել, ձեռնամուխ, մտնել, անցնել, ներս թողնել, ստանալ

գործարանՆերբանայինտնկելտնկիչPlantersհիմնումplantingsplantlikeբույսեր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of plant in English
Noun(1) buildings for carrying on industrial labor(2) (botany(3) an actor situated in the audience whose acting is rehearsed but seems spontaneous to the audience(4) something planted secretly for discovery by another
Verb(1) put or set (seeds, seedlings, or plants(2) fix or set securely or deeply(3) set up or lay the groundwork for(4) place into a river(5) place something or someone in a certain position in order to secretly observe or deceive(6) put firmly in the mind
Examples of plant in English
(1) Apparently he can convince the cops to plant drugs in her purse if she tries to leave the marriage with their daughter.(2) Aloe is a green plant that has long leaves with somewhat spiky edges.(3) Tomorrow, she planned to go back to the nursery to buy seeds she'd plant now that would grow and bloom in the spring.(4) I decided to plant an imposter cava among the seven authentic champagnes.(5) What seeds do we want, as teachers of writing and as writers about the business of writing, to plant in the minds of other and emerging writers?(6) Theoretically, an employee can claim a capital allowance for machinery or plant used in his employment.(7) Now is the time to plan and plant flower bulbs for the holidays for both gifts and decorations.(8) I could accidentally plant suggestions in your mind, or take you someplace dangerous.(9) processing plant(10) I could tell she was a plant the minute she started speaking.(11) Resources include plant and machinery, patents, brands, and skilled people.(12) A major arms manufacturer with a giant plant in Down District is to play a key role in a multi-billion pound aircraft carrier contract.(13) he was commissioned to plant the order in England(14) The company auctions excess inventory such as industrial plant and machinery online, and claims the process is secure for both vendors and bidders.(15) From now on motor vehicles will be treated the same as other plant and machinery and both categories will be allowed over a 5 year period.(16) We didn't have one in Rome, and at the villas there was always someone to plant seeds and prune flowers.
Related Phrases of plant
(1) power plant ::
ուժասարք
(2) to plant ::
աճեցնել
(3) a plant ::
մի բույս
(4) plant trees ::
բույսերի ծառեր
(5) plant manager ::
գործարանի մենեջեր
(6) potted plant ::
Դեկորատիվ Բույսեր գործարանը
(7) nuclear power plant ::
ատոմակայանը
(8) plant life ::
բույսերի կյանքը
(9) pot plant ::
խաշել գործարանը
(10) pilot plant ::
օդաչու գործարանը
Synonyms
Noun
1. flower ::
ծաղիկ
2. factory ::
գործարան
3. spy ::
լրտես
5. plant life ::
բույսերի կյանքը
Verb
6. sow ::
ցանել
7. place ::
տեղ
8. instill ::
պատվաստել
9. hide ::
թաքցնել
10. implant ::
արմատավորել
11. embed ::
պառկեցնել
12. set ::
հավաքածու
13. institute ::
հաստատություն
Different Forms
plant, plantar, planted, planter, planters, planting, plantings, plantlike, plants
Word Example from TV Shows
you got every right to plant
your feet and shoot to kill.

you got every right to PLANT your feet and shoot to kill.

Breaking Bad Season 4, Episode 2

and a plant is a lovely housewarming gift.

and a PLANT is a lovely housewarming gift.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 10

There was a large plant in the lobby.
It kept looking like the outside.

There was a large PLANT in the lobby. It kept looking like the outside.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 9

I'll plant the seed
as soon as Joffrey and I are married.

I'll PLANT the seed as soon as Joffrey and I are married.

Game of Thrones Season 3, Episode 5

Fine, take the plant.

Fine, take the PLANT.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 10

English to Armenian Dictionary: plant

Meaning and definitions of plant, translation in Armenian language for plant with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of plant in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'plant'

What plant means in Armenian, plant meaning in Armenian, plant definition, examples and pronunciation of plant in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History