English to Armenian Meaning of point - կետ


Point :
կետ

կետ, անկում, կաթիլ, բիծ, լումա, հոդված, կլոր, ժամանակ, մրցամարտը, ակնարկ, գագաթ, եզր, վերջ, ծայր, գագաթնակետ, պտուտահաստոց, գագաթնաժողովը, հոդավորում, շրջադարձային, ջրբաժան գիծ, ճգնաժամ, ճգնաժամային, պուտ, գնդիկ, պատշաճ պահը, հաշիվը, նշագծել, իսկական բան, հասկ, ծիլ, սրություն, սրելը, հրվանդան, թանաքոտել, քննարկել թեման, գործ, ծանուցում, պահպանել, գրառել հիշելու համար, դիտողություն, միտքը, գլխով նշան անել, գլխով նշան, մի քիչ

կետսուրթեքվածմիավորpointy
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of point in English
Noun(1) a geometric element that has position but no extension(2) the precise location of something; a spatially limited location(3) a brief version of the essential meaning of something(4) an isolated fact that is considered separately from the whole(5) a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process(6) an instant of time(7) the object of an activity(8) a V shape(9) a very small circular shape(10) the unit of counting in scoring a game or contest(11) a promontory extending out into a large body of water(12) a distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list(13) a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect(14) an outstanding characteristic(15) sharp end(16) any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass
Verb(1) indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively(2) be oriented(3) direct into a position for use(4) direct the course; determine the direction of travelling(5) be a signal for or a symptom of(6) sail close to the wind(7) mark (Hebrew words(8) mark with diacritics(9) mark (a psalm text(10) be positionable in a specified manner(11) intend (something(12) indicate the presence of (game(13) give a point to(14) repair the joints of bricks
Examples of point in English
(1) Grant says the point is that no one knows what it's like to be Lauren or what's going on inside her head.(2) As proof, we point to the fact that the same author also wrote six books predicting the end of the world.(3) there was no point at all to his story(4) the point of his dagger(5) If you met me you would probably just point and laugh and I wouldn't blame you.(6) The hounds made an eight mile point in a little over 45 minutes.(7) What is the point of drawing up plans if they're not going to be adhered to?(8) I was on the point of approaching but I didn't have the courage in case he told me to clear off.(9) I felt then like I would never go back to work until we had won our point .(10) she'll point you to whatever you need(11) Footnote numbering in the text should be placed after the full point at the end of a sentence.(12) The architect later wrote to say that yes, the cement would probably outlast all of them, but that was not quite the point .(13) The quarter percentage point rise alone is unlikely to push your finances over the edge.(14) It is patently obvious that the health service is on the point of collapse.(15) Wig pins are small and usually have a sharp point at one end to help the pins penetrate the wig piece.(16) on this point we're all agreed
Related Phrases of point
(1) point out ::
մատնանշել
(2) point of view ::
տեսակետ
(3) power point ::
Power Point
(4) turning point ::
շրջադարձային
(5) melting point ::
հալման ջերմաստիճանը
(6) focal point ::
առանցքային կետը
(7) point to ::
մատնանշել
(8) starting point ::
Ելակետ
(9) at this point ::
այս պահին
(10) boiling point ::
եռման կետ
Synonyms
Noun
1. tip ::
ակնարկ
2. pinpoint ::
մատնանշել
3. place ::
տեղ
4. time ::
ժամանակ
5. level ::
մակարդակ
6. detail ::
մանրամասն
7. heart of the matter ::
սիրտը հարցում
8. purpose ::
նպատակ
9. attribute ::
հատկություն
10. promontory ::
հրվանդան
11. point in time ::
Բանն այն ժամանակին
12. spot ::
բիծ
13. head ::
գլուխ
15. compass point ::
կողմնացույց կետն
16. gunpoint ::
gunpoint
17. percentage point ::
տոկոսային կետ
18. dot ::
կետ
19. power point ::
Power Point
20. item ::
կետ
21. stage ::
փուլ
22. stop ::
կանգ առնել
Verb
23. aim ::
նպատակ
24. indicate ::
նշել
25. orient ::
տեղորոշել
26. signal ::
ազդանշան
27. charge ::
գանձել
28. luff ::
LUFF
29. guide ::
առաջնորդելու
30. repoint ::
repoint
31. target ::
թիրախ
32. sharpen ::
սրել
Different Forms
point, pointed, pointing, points, pointy
Word Example from TV Shows
I've hesitated to point this out...

I've hesitated to POINT this out...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 10

A really good point, but...

A really good POINT, but...

Money Heist Season 3, Episode 3

No, you're a tool I was using
to make my point.

No, you're a tool I was using to make my POINT.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 18

That's not the point.

That's not the POINT.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 20

Your point being?

Your POINT being?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 1

English to Armenian Dictionary: point

Meaning and definitions of point, translation in Armenian language for point with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of point in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'point'

What point means in Armenian, point meaning in Armenian, point definition, examples and pronunciation of point in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History