English to Armenian Meaning of position - դիրք


Position :
դիրք

Որտեղից, դիրք, ապրելավայր, սենյակ, փոխհարաբերություն, բնակավայր, տարածություն, տեղ, Կայքի, գրասենյակ, ժամկետ, աստիճան, աշխատանք, կետ, վիճակ, պետական, պայման, կարգավիճակը, հանգամանք, երկիր, կայունություն, հավասարակշռություն, գոյություն, մնալ, տլականություն, խոստում, նախադրյալ, առաջարկություն, երդում, աղաչանք, հասարակական կյանքը, կյանք, վարձել, ծառայություն, հարթակ, վերարկու, պիջակ, ամրոց

դիրք, առաջ քաշել, սպասիր, պնդելու, հավաքածու

դիրքդիրքայինդիրքերումդիրքավորումըդիրքերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of position in English
Noun(1) the particular portion of space occupied by something(2) a point occupied by troops for tactical reasons(3) a way of regarding situations or topics etc.(4) the arrangement of the body and its limbs(5) the relative position or standing of things or especially persons in a society(6) a job in an organization(7) the spatial property of a place where or way in which something is situated(8) the appropriate or customary location(9) (in team sports(10) the act of putting something in a certain place(11) a condition or position in which you find yourself, or position(12) a rationalized mental attitude(13) an opinion that is held in opposition to another in an argument or dispute(14) an item on a list or in a sequence(15) the post or function properly or customarily occupied or served by another(16) the act of positing; an assumption taken as a postulate or axiom
Verb(1) cause to be in an appropriate place, state, or relation(2) put into a certain place or abstract location
Examples of position in English
(1) How should a writer determine his/her position in relation to the rest of humanity?(2) In the second, Shirov gained a pawn but the position was not good enough to help him level the score.(3) a comprehensive development plan that will position the city as a major economic force in the region(4) My other car, which has been off the road for 10 years, is parked in an identical position and that wasn't ticketed.(5) Mr Roberts and the crew later located the position of the wreckage which they marked with an orange buoy.(6) Judging by the election results, they seem to have taken full advantage of their position .(7) everyone look at the position of his feet(8) to find your position on a map(9) he rose from his kneeling position in the sand(10) In addition to his mathematics position , he was appointed to a divinity lectureship in 1845.(11) what would you do in my position?(12) The symbols of independence give them the upward position in social hierarchy and status ladder.(13) to use your position of influence(14) she's held the position of chief executive for ten years(15) we should take a strong position on this issue(16) Could you state your position on the referendum, and in what ways have you been misunderstood?
Related Phrases of position
(1) pole position ::
բեւեռ դիրքորոշումը
(2) present position ::
ներկա պաշտոնը
(3) financial position ::
ֆինանսական պաշտոնը
(4) starting position ::
սկսած դիրքորոշումը
(5) vacant position ::
թափուր
(6) high position ::
բարձր պաշտոնը
(7) in position ::
դիրքում
(8) standing position ::
կանգնած դիրքորոշումը
(9) dominant position ::
գերիշխող դիրքը
(10) managerial position ::
կառավարչական պաշտոնը
Synonyms
Noun
1. location ::
Որտեղից
2. posture ::
կեցվածք
3. situation ::
վիճակ
4. advantage ::
առավելություն
5. status ::
կարգավիճակը
6. job ::
աշխատանք
7. viewpoint ::
տեսակետ
8. view ::
տեսարան
9. place ::
տեղ
10. side ::
կողմ
11. spot ::
բիծ
Verb
13. put ::
դնել
14. place ::
տեղ
Different Forms
position, positional, positioned, positioning, positions
Word Example from TV Shows
In position.

In POSITION.

Money Heist Season 3, Episode 8

Uncle Kevan, in light of your position
as commander of the Lannister armies,

Uncle Kevan, in light of your POSITION as commander of the Lannister armies,

Game of Thrones Season 5, Episode 2

the CEO position suits you very well.

the CEO POSITION suits you very well.

Money Heist Season 1, Episode 7

to better his family's position,

to better his family's POSITION,

Game of Thrones Season 3, Episode 10

You're advising me to forgive
the man who stole your position?

You're advising me to forgive the man who stole your POSITION?

Game of Thrones Season 8, Episode 2

English to Armenian Dictionary: position

Meaning and definitions of position, translation in Armenian language for position with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of position in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'position'

What position means in Armenian, position meaning in Armenian, position definition, examples and pronunciation of position in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History