English to Armenian Meaning of print - տպել


Print :
տպել

տպավորվել, տպավորություն, նշագծել, տպել, կնիք, նշան, խորհրդանիշ, բնավորություն, վկայություն, թերթը, թուղթ, նորություններ, լրագիր, հանաք, նսեմացնել, բիծ, փչանալ, փոշու հատիկ, նամակ, տիպ, գործընկեր, ընկեր, մարմնավորում, նմանություն, երկվորյակներ, նիշ, գումար, անձ, Վենտերը, լափ, փորագրություն, մակագրություն

տպել, տպավորվել, դառնալ ճնշել, դառնալ թաքցրել, թաքցնել, մամուլ, կնիք, շտամպ, գործադուլ, նշագծել, նամակ

տպելՏպելուտպագիրՏպիչտպիչներտպագրությունPrintingsՊատճեն
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of print in English
Noun(1) the text appearing in a book, newspaper, or other printed publication(2) a picture or design printed from an engraving(3) a visible indication made on a surface(4) availability in printed form(5) a copy of a movie on film (especially a particular version of it(6) a fabric with a dyed pattern pressed onto it (usually by engraved rollers(7) a printed picture produced from a photographic negative
Verb(1) put into print(2) write as if with print; not cursive(3) make into a print(4) reproduce by printing
Examples of print in English
(1) Thanks for being an important voice and for printing people who can't get into print in other places.(2) We read in black letter print this morning that it will be August, and that tells me that the party is still in trouble and is still without any particular leadership.(3) New technical terms are presented in the text in bold-faced print and the definitions of these terms are conveniently located at the bottom of each page.(4) People always ask me: how come newspapers print so much bad news?(5) She certainly managed to attract their attention in a leopard print dress and full-length fake fur coat.(6) Her gray eyes picked out a sign announcing ÔÇÿADMINISTRATIVE OFFICESÔÇÖ in bold print .(7) As far as actually studying journalism is concerned, obviously one of the major areas of journalism is the print media.(8) But in my opinion, it means keeping print but also providing a competitive online experience in one or all of those areas.(9) Isabelle smiled at the Mickey Mouse apron her Nana wore over the floral print dress.(10) And that's the wonderful thing about cartoons, they can actually communicate in a way quite different from the rest of the print media.(11) On-demand printing allows the author to print only books that are ordered.(12) print your name and address on the back of the check(13) She was now in a floral print dress with narrow straps that showed off her slightly bronzed shoulders (thanks to hours spent in the sun tanning).(14) Ross Pritchard was a member and activist in the print workers' GPMU union until his death from cancer in 2001.(15) She turned heads with a stunning floral print silk dress and matching hat and her outfit was described as magnificent by the adjudicators.(16) Royalty contracts became common in music and print publishing.
Related Phrases of print
(1) print out ::
Տպել
(2) to print ::
Տպել
(3) print media ::
տպագիր մամուլը
(4) in print ::
- ին տպագիր
(5) small print ::
փոքր տպագիր
(6) fine print ::
տուգանք տպագիր
(7) out of print ::
տպագրությունից դուրս
(8) screen print ::
էկրան տպագիր
(9) print shop ::
փորագրանկարների խանութ
(10) print server ::
տպագիր սերվերի
Synonyms
Noun
1. type ::
տիպ
2. impression ::
տպավորություն
3. picture ::
նկար
4. photograph ::
լուսանկար
6. mark ::
նշագծել
Verb
7. send to press ::
ուղարկել սեղմեք
8. imprint ::
շտամպ
9. publish ::
հրատարակել
10. register ::
գրանցել
11. impress ::
տպավորվել
Different Forms
print, printable, printed, printer, printers, printing, printings, prints
Word Example from TV Shows
Well, it's a fun sweater.
It's got a bold geometric print.

Well, it's a fun sweater. It's got a bold geometric PRINT.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 16

l was curious when his print
showed up at Boetticher's apartment.

l was curious when his PRINT showed up at Boetticher's apartment.

Breaking Bad Season 4, Episode 8

Just need to print it out
for you.

Just need to PRINT it out for you.

Breaking Bad Season 2, Episode 5

I'll print out the shipping label.

I'll PRINT out the shipping label.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

We also have people to print,

We also have people to PRINT,

Money Heist Season 1, Episode 10

English to Armenian Dictionary: print

Meaning and definitions of print, translation in Armenian language for print with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of print in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'print'

What print means in Armenian, print meaning in Armenian, print definition, examples and pronunciation of print in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History