English to Armenian Meaning of profound - խոր


Profound :
խոր

ծով, օվկիանոս, խոր, Կապույտ

խոր, գերեզման, խիտ, առողջ, հատուկ, ենթադրելի, բնածին, թաքնված, քնած, վառ, կրքոտ, ինտենսիվ, ուժեղ, վիթխարի, անհատակ, անչափելի, շատ խորը, արտակարգ, արտասովոր, անսովոր, հատկանշական, թաքուն, գաղտնի, անհասանելի, փայլուն, խորհրդավոր, միստիկ, առեղծվածային, նուրբ, անսահման, անվերջ, անսահմանափակ, հսկայական, անխռով, հիմնավոր

խորիմաստprofounderprofoundestխորապեսխորությունից
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of profound in English
Adjective(1) showing intellectual penetration or emotional depth(2) of the greatest intensity; complete(3) far-reaching and thoroughgoing in effect especially on the nature of something(4) coming from deep within one(5) (of sleep(6) situated at or extending to great depth; too deep to have been sounded or plumbed
Examples of profound in English
(1) His profound ideas led him to some conclusions that strike the modern reader as bizarre, even absurd.(2) That's a very profound statement because if you talk to companies today, they say the customer's always right.(3) Actually this is a very difficult or profound question to answer.(4) They are the treatment of choice for many with severe to profound sensorineural hearing loss.(5) Nicholas's profound handicaps became evident soon after his birth.(6) Most intelligent critics of all schools who are familiar with his literary works agree that he was one of the most profound thinkers and learned writers of his time.(7) Then she was lying in bed at night trying to come to terms with this new and unwelcome emotion: profound sadness.(8) There is a profound fear of empowering consumers to share media in a self-organizing way on a mass scale.(9) Chief Seattle's reply has been described as the most beautiful and profound statement on the environment ever made.(10) Of course, our ignorance is so profound that little can be said for certain.(11) Then in 1857 another event took place that was to have the most profound implications.(12) Beyond these changes are two others, which may be equally profound in their implications.(13) It may be a child with a profound disability as well.(14) One of the most profound ideas to emerge from World War Two was the emergence of an international human rights culture and legal system.(15) Such films can never have a profound influence on the viewers, he says.(16) Please accept my profound regret and apology for any misunderstanding about that letter.
Related Phrases of profound
(1) profound knowledge ::
խոր գիտելիքներ
(2) broad and profound ::
լայն եւ խորը
(3) profound mystery ::
խորն է առեղծված
Synonyms
Adjective
1. heartfelt ::
անկեղծ
2. complete ::
ամբողջական
3. far-reaching ::
հեռու տանող
4. wise ::
իմաստուն
5. complex ::
բարդ
6. unplumbed ::
unplumbed
7. fundamental ::
հիմնական
8. wakeless ::
wakeless
Antonyms
1. shallow ::
մակերեսային
2. superficial ::
մակերեսային
Different Forms
profound, profounder, profoundest, profoundly, profoundness
Word Example from TV Shows
I have such a profound sense of creation.

I have such a PROFOUND sense of creation.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

English to Armenian Dictionary: profound

Meaning and definitions of profound, translation in Armenian language for profound with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of profound in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'profound'

What profound means in Armenian, profound meaning in Armenian, profound definition, examples and pronunciation of profound in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History