English to Armenian Meaning of pull - քաշել


Pull :
քաշել

քաշել, լարում, նկարել, ավար, գիծ, փոքր կումերով խմել, նախագիծը, գրավչություն, քաշում, կախարդանք, նկարչություն, մագնիսականություն, օգուտ, հարմարություն, առավելություն, շնորհ, բուքսիրային մեքենան, բեւեռ, խիղբ, մագնիս, գանգրամոլ, խլել, ջղաձգություն, նեղել, տպավորվել, տպավորություն, նշագծել, տպել, դժվար վերելք, նավարկություն, տուրուդմփոց, Թիավարում

քաշել, նկարել, կրել, ճակատներն անցնում են, ունկ, վեր հրել, արմատախիլ անել, բնաջնջել, քաշեք, արիություն, քաշեք ներքեւ, երկար ու դժվար ճանապարհ, ցեխոտել, սպանդանոց, խլել, ծաղկել, ընտրել, ընտրել դուրս, հավաքել, վաճառահավաք, կալանք, գրավել, բռնել, ձերբակալել, գողություն, նեղել, խծուծ, արահետ, հանգեցնել, շրջվել, պահել tugging, մեկնվել, ձգվել, ուժ, արմատով պոկել, փոխարինել, հեռացնել, ոչնչացնել, ջնջել, մաքրելը, նեղանալ, կրճատել, երկարացնել, հասնել, մեծացնել, ընթրել

քաշելքաշեցPullerpullersքաշվելpulls
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pull in English
Noun(1) the act of pulling; applying force to move something toward or with you(2) the force used in pulling(3) special advantage or influence(4) a device used for pulling something(5) a sharp strain on muscles or ligaments(6) a slow inhalation (as of tobacco smoke(7) a sustained effort
Verb(1) cause to move by pulling(2) direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes(3) move into a certain direction(4) apply force so as to cause motion towards the source of the motion(5) perform an act, usually with a negative connotation(6) bring, take, or pull out of a container or from under a cover(7) steer into a certain direction(8) strain abnormally(9) cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense(10) operate when rowing a boat(11) rein in to keep from winning a race(12) tear or be torn violently(13) hit in the direction that the player is facing when carrying through the swing(14) strip of feathers(15) remove, usually with some force or effort; also used in an abstract sense(16) take sides with; align oneself with; show strong sympathy for
Examples of pull in English
(1) Then its own ion engine will take it, gradually, into bigger and bigger orbits, until the gravitational pull of the Moon takes over.(2) he took a pull on his cheroot(3) Finish the pull with a quick rotation to clear the shoulder and arm for the first recovery.(4) give the hair a quick pull, and it comes out by the roots(5) he gave me a pull up onto the wall(6) Less rain would be good in the afternoon/evening, so if anyone has any pull with the weather folks, put in a good word, would you?(7) The Avenger is a double roller bag with polyester construction and a retractable metal pull handle.(8) she tried to pull away from him(9) pull hard(10) When I said I was going to pull a player from a game tomorrow, it's not because I'm thinking he will be tired the next day.(11) pull the door to open it(12) Despite his track record Davies admits to being in awe of Doctor Zhivago, largely because the 1965 film version still exerts such a pull .(13) Up to now if you had political pull or you could pressurise those who had you shunted yourself up the priority list ahead of schools in greater need.(14) The gravitational pull of the Moon provides the twice-daily tides on Earth as Earth spins under the Moon.(15) Now we have left the gravitational pull of the Earth.(16) Made of 1800 denier polyester, it has a retractable pull handle and inline skate wheels.
Related Phrases of pull
(1) pull up ::
վեր հրել
(2) pull over ::
քաշեք
(3) pull down ::
քաշեք ներքեւ
(4) pull in ::
քաշեք
(5) pull through ::
քաշեք միջոցով
(6) pull on ::
քաշեք
(7) pull away ::
քաշեք հեռու
Synonyms
Noun
1. tug ::
քաշել
2. attraction ::
գրավչություն
3. influence ::
ազդեցություն
4. wrench ::
աղճատում
6. drag ::
քաշել
7. clout ::
ցնցոտի
Verb
8. tug ::
քաշել
9. extract ::
քաղվածք
10. strain ::
լարվածություն
11. attract ::
գրավել
12. draw ::
նկարել
13. root for ::
Արմատը
14. overstretch ::
overstretch
15. rive ::
պատռվածք
16. take out ::
հանել
17. pluck ::
արիություն
18. commit ::
հանձնարարել
Antonyms
1. drive ::
քշել
2. propel ::
առաջ մղել
3. push ::
հրում
Different Forms
pull, pulled, puller, pullers, pulling, pulls
Word Example from TV Shows
If you'll kindly pull that lever.

If you'll kindly PULL that lever.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

Remember when you didn't get picked
to pull the sword out of the stone...

Remember when you didn't get picked to PULL the sword out of the stone...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 18

You get to pull the plug on him too.

You get to PULL the plug on him too.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

Do I have to pull out
the paperwork again?

Do I have to PULL out the paperwork again?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 10

And then I start to pull it
out of your mouth and say:

And then I start to PULL it out of your mouth and say:

The Big Bang Theory Season 2, Episode 20

English to Armenian Dictionary: pull

Meaning and definitions of pull, translation in Armenian language for pull with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pull in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'pull'

What pull means in Armenian, pull meaning in Armenian, pull definition, examples and pronunciation of pull in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History