English to Armenian Meaning of purpose - նպատակ


Purpose :
նպատակ

շարժառիթ, նպատակ, մտադրություն, օբյեկտ, իմաստ, որոնումներ, պլան, հնարամտություն, ծրագիր, հասցե, ապրելավայր, ուղղություն, դիզայն, կարեւորություն, կրելով, մեկնաբանում, միտք, առիթ, մրցամարտը, օրինակ, հերթը, ծայր, գագաթնաժողովը, գագաթ, վերջ, եզր, ցանկություն, հաճույք, միտքը, ոգի

նպատակ, մտադիր, նկատի ունեմ, միտքը, մտածել, ցանկություն, վկայել, դիզայն, ապաստարան, զննում, տենոր

նպատակնպատակընպատակասլացաննպատակդիտմամբնպատակովpurposing
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of purpose in English
Noun(1) an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions(2) what something is used for(3) the quality of being determined to do or achieve something; firmness of purpose
Verb(1) propose or intend(2) reach a decision
Examples of purpose in English
(1) It is grossly unfair and it is defeating the purpose of these meetings.(2) it can only be used for the purpose of self-defence(3) Duncan Smith has approached the past week with the focus and sense of purpose to be expected of a former Scots Guard.(4) They understood the purpose of the meeting was to discuss incorporating a new company.(5) It was created for the purpose of promoting advancement and prosperity of our continent.(6) there was a new sense of purpose in her step as she set off(7) the wall wasn't built for that purpose(8) Thus the reasons for and the purpose behind a person's detention are all-important.(9) He appealed to the teachers to inculcate human values and a sense of purpose in life among children.(10) what's your main purpose in life?(11) If you've made an effort, you should explain the purpose and the reason behind it.(12) The midfield pairing provided Rangers with a dynamic, unrelenting sense of purpose .(13) There's a high degree of trust, a very high degree of camaraderie and sense of purpose .(14) the building is no longer needed for its original purpose(15) It is a self-conscious feeling of insecurity about their own status and sense of purpose in society today.(16) for what purpose?
Related Phrases of purpose
(1) on purpose ::
նպատակով
(2) general purpose ::
հիմնական նպատակ, գլխավոր նպատակ
(3) for the purpose of ::
նպատակների համար
(4) for the purpose ::
նպատակով
(5) main purpose ::
Գլխավոր նպատակ
(6) for this purpose ::
այդ նպատակի համար
(7) all-purpose ::
բոլոր նպատակային
(8) infinitive of purpose ::
infinitive նպատակի
(9) sole purpose ::
միակ նպատակը
Synonyms
Noun
1. motive ::
շարժառիթ
2. intention ::
մտադրություն
3. advantage ::
առավելություն
4. function ::
ֆունկցիա
5. determination ::
վճռականություն
6. intent ::
մտադրություն
Verb
7. intend ::
մտադիր
8. resolve ::
լուծել
9. purport ::
վկայել
Different Forms
purpose, purposed, purposeful, purposeless, purposely, purposes, purposing
Word Example from TV Shows
A wink is on purpose.

A wink is on PURPOSE.

Game of Thrones Season 3, Episode 8

What is the purpose
of these questions?

What is the PURPOSE of these questions?

Westworld Season 2, Episode 4

Hey, you were funny
on purpose-- good job.

Hey, you were funny on PURPOSE-- good job.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 16

I can't. Losing on purpose
is intellectually dishonest.

I can't. Losing on PURPOSE is intellectually dishonest.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6

Its size is completely disproportionate
to its purpose.

Its size is completely disproportionate to its PURPOSE.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 4

English to Armenian Dictionary: purpose

Meaning and definitions of purpose, translation in Armenian language for purpose with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of purpose in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'purpose'

What purpose means in Armenian, purpose meaning in Armenian, purpose definition, examples and pronunciation of purpose in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History