English to Armenian Meaning of range - շարք


Range :
շարք

շարք, չափ, հասնել, սահման, կողմնացույց, նահանգ, երկարություն, տարածություն, հանդուրժողություն, թիրախ պրակտիկան, թիրախ, տուրուդմփոց, գիծ, աստիճան, թատերահարկ, լարային, դաս, կատեգորիա, խումբ, դասարանի, աղանդ, հեռավորություն, քերթել, մասշտաբ, միացում, աստիճանավորում, մարզ, տարածք, շրջան, տեղ, դաշտ, լայնություն, երկարացնելը, աճում, գավառ, եզր, պատրաստվում, շարժում, արագություն, ընդարձակում տարածում, դասակարգումը, կարգավորում, ճյուղավորում, Թագավորություն, ծխնելույզ, վառարան, կաթսա, Բուխարի, շրջանառություն, քայլել, ճանապարհ, դասընթաց, կամրջակ, արոտավայրերի հիմք, լիութիւնը, ընդլայնում

տնօրինել, հարմարեցնել, պատվեր, կազմակերպել, զարդ, շարք, ճանապարհորդել շուրջ, դասակարգումը, տեսակավորել, աստիճան, արջ, նստել, է երկարաձգվել, երկարացնել, մեծացնել, ձգվել, ընդարձակել, տարածություն, է լինի նշանի, տատանվել, դառնա agitated, չվել, սպեկուլյացիա, հուզել, ծաղկեպսակ

շարքՏեւականմիջակայքերըսկսած
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of range in English
Noun(1) the limits within which something can be effective(2) a large tract of grassy open land on which livestock can graze(3) a series of hills or mountains(4) a place for shooting (firing or driving(5) a variety of different things or activities(6) (mathematics, x(7) the limit of capability(8) a kitchen appliance used for cooking food
Verb(1) change or be different within limits(2) move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment(3) have a range; be capable of projecting over a certain distance, as of a gun(4) range or extend over; occupy a certain area(5) lay out orderly or logically in a line or as if in a line(6) feed as in a meadow or pasture(7) let eat(8) assign a rank or rating to
Examples of range in English
(1) His performance showcases his ability with a range of instruments and a diversity of styles.(2) This room overlooks the back garden, which is mostly in lawn with a decked patio and a range of plants and shrubs.(3) Not wanting to have another confrontation with her, he called out when he was within hearing range of her.(4) They will range a considerable distance in search of food.(5) A group of people are outside - but before my eyes can range over their faces, one of them steps forwards.(6) The selected respondent should not have been within hearing range of any previous respondents.(7) The Gazelle could carry a maximum of four people, and had a top speed of 168 knots with a range of 300 nautical miles.(8) the vans have a range of 125 miles(9) these rockets have a range of 30 to 40 miles(10) Then measure GD and HD, observing, in measuring HD, to have the range of the line carefully defined.(11) The range of discourse and debate in news media, though woefully constricted, is still meaningful.(12) The bonds that recorded trades had yields to maturity in the range of 22 to 44 per cent.(13) Estimates range anywhere from 35 million to 98 million people going online to find health-care information.(14) Too often these days, I see shooters at the range practicing with their hunting rifles from a bench rest.(15) There are three featurettes that range in length from 15 to about 30 minutes.(16) The best singers started their song at a low pitch to suit the range with which their voices are able to cope, and did not try songs which required them to reach high notes.
Related Phrases of range
(1) out of range ::
հասանելիությունից դուրս
(2) mountain range ::
լեռնաշղթա
(3) price range ::
Գնային միջակայք
(4) full range ::
լրիվ տեսականին
(5) broad range ::
լայն շրջանակ
(6) shooting range ::
հրաձգարան
(7) long-range ::
հեռավոր գործողության
(8) age range ::
տարիքային շարք
(9) color range ::
կոլորիտը
Synonyms
Noun
1. span ::
թիզ
2. row ::
տուրուդմփոց
3. assortment ::
տեսակավորում
4. stove ::
վառարան
5. pasture ::
արոտավայր
6. kitchen stove ::
խոհանոց վառարան
7. mountain chain ::
լեռնաշղթա
8. grasp ::
գրկելը
9. image ::
պատկեր
10. reach ::
հասնել
11. ambit ::
սահման
Verb
12. vary ::
տարբերվել
13. roam ::
թափառել
14. set out ::
ձեռնամուխ
15. drift ::
դրեյֆ
16. order ::
պատվեր
17. run ::
վազք
18. straddle ::
նստել կամ քայլել
19. browse ::
Թերթիր
Different Forms
range, ranged, ranges, ranging
Word Example from TV Shows
but not before
they're in charging range
of the barricades.

but not before they're in charging RANGE of the barricades.

Westworld Season 2, Episode 3

She needs a point-to-point peer network
with a range extender.

She needs a point-to-point peer network with a RANGE extender.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 16

Should range out
30 feet or so

Should RANGE out 30 feet or so

Westworld Season 2, Episode 7

Well, then let's stretch our price range.

Well, then let's stretch our price RANGE.

Breaking Bad Season 3, Episode 13

with an audio range of 1,500 metres.

with an audio RANGE of 1,500 metres.

Money Heist Season 1, Episode 13

English to Armenian Dictionary: range

Meaning and definitions of range, translation in Armenian language for range with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of range in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'range'

What range means in Armenian, range meaning in Armenian, range definition, examples and pronunciation of range in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History