English to Armenian Meaning of reason - պատճառ


Reason :
պատճառ

փաստարկ, պատճառ, մրցակցություն, պատճառը, կարծել, շարժառիթ, առիթ, բազա, միտքը, խելք, փոխըմբռնում, ուղեղ, նպատակ, մտադրություն, բանավեճ, քննարկում, տրամաբանություն, արմատ, հարց, կարողություն, ուժ, իշխանություն, չափ, կարող է, դատողություն, որոշում, դատական ​​որոշում կայացնելը, պարտավոր, համոզիչ, պարտք, խնդիր, կարիք, պահանջ, ուզում, օգտագործում

վիճել, պատճառ, քննարկել, խրատել, փորձարկում, քննել, փորձ, փորձել, ապացուցել, նկարագրել, պատմել, անգիր ասել, մանրամասն, կիրառել մեկի միտքը, պետք է անել, խոսել, ամփոփել, շնորհիվ

պատճառպատճառաբանվածreasonerreasonersփաստարկպատճառները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of reason in English
Noun(1) a rational motive for a belief or action(2) an explanation of the cause of some phenomenon(3) the capacity for rational thought or inference or discrimination(4) the state of having good sense and sound judgment(5) a justification for something existing or happening(6) a fact that logically justifies some premise or conclusion
Verb(1) decide by reasoning; draw or come to a conclusion(2) present reasons and arguments(3) think logically
Examples of reason in English
(1) Just because someone knocks on your door, phones you or stops you in the street is not good enough reason to change your mind.(2) I tried to reason with her, but without success(3) Sweetening the pot within reason to keep it out of their hands does make sense.(4) the only reason she comes here is to read the paper(5) we have reason to celebrate(6) An argument is a form of reasoning whereby one gives a reason or reasons in support of some claim.(7) Rangers supporters will now believe it is possible for them to have reason to tickle these next Sunday.(8) One reason why this event may reverberate is exactly that disconnect.(9) she is in danger of losing her reason(10) The size is pretty much irrelevant, as is the amount of water, within reason .(11) You can take advantage of this by waiting until the last minute and - within reason - naming your price.(12) The foundation also showed that liking an area was the main reason why people did not live closer to their work.(13) Men are marked off from other animals by possessing reason and the power of thought.(14) it is hard to know for the simple reason that few records survive(15) He thinks and learns systematically and is drawn to using logic and reason to prove and understand his faith.(16) they won't pay the fine, not without reason
Related Phrases of reason
(1) the reason ::
պատճառը
(2) for this reason ::
այս պատճառով
(3) for that reason ::
այդ պատճառով
(4) for no reason ::
առանց պատճառի
(5) for some reason ::
ինչ - ինչ պատճառներով
(6) main reason ::
հիմնական պատճառը
(7) the reason why ::
պատճառը, թե ինչու
(8) without reason ::
առանց պատճառի
(9) within reason ::
ընթացքում պատճառով
(10) for what reason ::
համար, թե ինչ է պատճառը
Synonyms
Noun
1. cause ::
պատճառը
2. rationality ::
բանականություն
3. sanity ::
առողջամտություն
4. good sense ::
լավ իմաստով
6. ground ::
հիմք
8. intellect ::
խելք
Verb
9. think rationally ::
կարծում եմ, որ ռացիոնալ
10. calculate ::
հաշվել
11. bring around ::
բերել շուրջ
12. argue ::
վիճել
13. conclude ::
կնքել
Antonyms
1. consequence ::
հետեւանք
2. corollary ::
հետեւանքն
3. development ::
զարգացում
4. effect ::
ազդեցություն
5. fate ::
ճակատագիր
6. fruit ::
միրգ
7. issue ::
թողարկում
8. outcome ::
արդյունք
9. outgrowth ::
գերաճ
10. product ::
արդյունք
11. result ::
արդյունք
12. sequel ::
շարունակություն
13. sequence ::
հերթականություն
14. upshot ::
վախճան
Different Forms
reason, reasoned, reasoner, reasoners, reasoning, reasons
Word Example from TV Shows
But it's still no reason
to have your feet in my spot.

But it's still no REASON to have your feet in my spot.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 5

No. I'm in this bed for a reason.

No. I'm in this bed for a REASON.

Breaking Bad Season 3, Episode 12

Yes, of course,\Nbut there's a second reason.

Yes, of course,
but there's a second REASON.

Money Heist Season 3, Episode 6

It stands to reason
you've got to keep out of sight.

It stands to REASON you've got to keep out of sight.

Breaking Bad Season 5, Episode 15

I have good reason to be.

I have good REASON to be.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

English to Armenian Dictionary: reason

Meaning and definitions of reason, translation in Armenian language for reason with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of reason in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'reason'

What reason means in Armenian, reason meaning in Armenian, reason definition, examples and pronunciation of reason in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History