English to Armenian Meaning of report - հաշվետվություն


Report :
հաշվետվություն

պատասխան, հաշվետվություն, նորություններ, տեղեկություն, հայտարարություն, խելք, վերադարձ, պատասխանել, բացատրություն, առարկություն, բամբասանք, խոսել, շշունջ, պարապ gossip, լուր, լուրեր, առակ, ղողանջել, առողջ, աղմուկ, ծաղկել, մեղադրանք

հաշվետվություն, կատարել է մի զեկույց, հալել, նկարագրել, պատմել, անգիր ասել, մանրամասն, տեղեկացնել, տալ, կրկնել, պատասխանել, պատասխան, հայտարարել

հաշվետվությունռեպորտաժհաղորդումլրագրողլրագրողներըհաշվետուհաշվետվություններ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of report in English
Noun(1) a written document describing the findings of some individual or group(2) the act of informing by verbal report(3) a short account of the news(4) a sharp explosive sound (especially the sound of a gun firing(5) a written evaluation of a student's scholarship and deportment(6) an essay (especially one written as an assignment(7) the general estimation that the public has for a person
Verb(1) to give an account or representation of in words(2) announce as the result of an investigation or experience or finding(3) announce one's presence(4) make known to the authorities(5) be responsible for reporting the details of, as in journalism(6) complain about; make a charge against
Examples of report in English
(1) The teacher completes a report and returns it to the student's school counselor at the end of each grading period.(2) Crossbow makes sensors that can report on vibration, tilt, acceleration, temperature, and other factors.(3) In 1559, a Venetian government official transcribed a report by a Persian traveller who observed the popular Chinese pastime of drinking tea.(4) I plan to start a real portfolio similar to that shown above and will hopefully be able to report on the results again at a future date.(5) I noticed in a recent issue of Newsweek Magazine that some editor decided to report on a conference where there was much trepidation about bloggers.(6) Generally, accountants cannot report their clients to taxing authorities due to confidentiality and privacy legal issues.(7) he had to report to the headmaster at 4 pm(8) I got a personal report on what happened(9) I make a note for my official report that the presumption of innocence has yet again been violated.(10) the chairman shall report the bill to the House(11) Students find it much easier to report on a short discussion than to risk being wrong as an individual.(12) the appointee will report to the chairman of the committee(13) Parker will report on what's in the bottle, courageously unconcerned by the reputation on the label or by the affability of the wine-maker.(14) Bogus offshore banking sites can threaten to report you to your tax authority if you question their methods.(15) school report(16) Frankly, the fact that the New York Times made the effort to report on a movie star's religious convictions is a little disturbing.
Related Phrases of report
(1) annual report ::
տարեկան հաշվետվություն
(2) report card ::
Report Card
(3) weather report ::
Եղանակն
(4) test report ::
փորձարկման արձանագրությունը
(5) progress report ::
զեկույցը
(6) news report ::
նորություններ հաշվետվություն
(7) bug report ::
Bug հաշվետվություն
(8) report to ::
Զեկուցել
(9) status report ::
վիճակի զեկույց
(10) daily report ::
օրական հաշվետվություն
Synonyms
Noun
1. account ::
հաշիվ
2. news ::
նորություններ
3. story ::
պատմություն
4. assessment ::
գնահատման
5. rumor ::
բամբասանք
6. bang ::
մեծ աղմուկ
8. paper ::
թուղթ
9. report card ::
Report Card
10. reputation ::
համբավ
11. study ::
հետազոտություն
Verb
12. announce ::
հայտարարել
13. cover ::
կազմ
14. inform on ::
տեղեկացնել
15. present oneself ::
ներկայացնում իրեն
16. describe ::
նկարագրել
Different Forms
report, reportage, reported, reporter, reporters, reporting, reports
Word Example from TV Shows
And yet my friends in the North
report no sign of her.

And yet my friends in the North REPORT no sign of her.

Game of Thrones Season 2, Episode 1

Report on any kind of movement.

Report on any kind of movement.

Money Heist Season 3, Episode 6

My bug report to you.

My bug REPORT to you.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 14

and we report it
so it can be fixed.

and we REPORT it so it can be fixed.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 14

don't report this.

don't REPORT this.

Breaking Bad Season 2, Episode 11

English to Armenian Dictionary: report

Meaning and definitions of report, translation in Armenian language for report with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of report in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'report'

What report means in Armenian, report meaning in Armenian, report definition, examples and pronunciation of report in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History