English to Armenian Meaning of ring - մատանի


Ring :
մատանի

անիվ, ցիկլ, մատանի, լուսապսակ, շրջան, աղաղակել, կլոր, գունդ, կողմնացույց, շրջանակպարույր, ասպարեզ, ռազմադաշտ, կոճկել, որսալ, կուլ տալ, խիղբ, գոտի, մանյակ, դիսկ, գլոբուս, խումբ, միացում, հավաքածու, ղողանջել, զանգ, զանգը, սգաղողանջ, տուրք, ոլորում, հետեւանք, մարսողություն

հարված, խաղալ, առողջ, քեֆ, հնչյուն, մատանի, սգաղողանջ, բանկա ին, զնգոց, ընդգրկել, շրջապատել, ցանկապատել, գունդ, պարփակել, պաշարել, ցանկապատ, բղավել, լսվել, ընդօրինակել, է արտացոլված լինեն, շաչել, առաջացնել, կոչ, հրավիրել, վկայակոչում են, հասցե, ձայն, բացարձակ, շրջանակ, ring զանգ, հնչում կոչնազանգ, գործադուլ

մատանիringedժամկոչRingersղողանջringingsringlikeRINGLINGrings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of ring in English
Noun(1) a characteristic sound(2) a toroidal shape(3) a rigid circular band of metal or wood or other material used for holding or fastening or hanging or pulling(4) (chemistry(5) an association of criminals(6) the sound of a bell ringing(7) a platform usually marked off by ropes in which contestants box or wrestle(8) jewelry consisting of a circlet of precious metal (often set with jewels(9) a strip of material attached to the leg of a bird to identify it (as in studies of bird migration
Verb(1) sound loudly and sonorously(2) ring or echo with sound(3) make (bells(4) get or try to get into communication (with someone(5) extend on all sides of simultaneously; encircle(6) attach a ring to the foot of, in order to identify
Examples of ring in English
(1) But besides being the only woman in the drug ring , there was nothing out of the ordinary about her.(2) To cure Fred of his practical joking, Barney convinces his friend that he is running a counterfeiting ring out of his basement.(3) But I guess we could give you a ring whenever we practiced for like, more than five minutes.(4) If he agreed to the job the Doctor had just about given him the green light to take over small countries or start up his own drug smuggling ring .(5) There would be a ring of dudes and one dude would be in the middle and then one by one, someone would tackle you and if you fell in the first minute, you had to run a mile as fast as you could.(6) a ring ditch(7) Technicians ensure that all calls are followed up as required - before the customer needs to ring back.(8) He told the AA man he would ring back in half an hour.(9) Strangely, she thought she heard soft singing under the rhythmic ring of a hammer on metal(10) The audience were seated in rows of benches surrounding the ring .(11) Before leaving, I search Jerry's study until I find a set of keys on a plastic ring labeled Cabo.(12) there was a ring at the door(13) Rumors carried on the wind; the most prevalent, that the twine were one, carried a disturbing ring of possibility.(14) At first they don't get along, but in the course of investigating a murder, they uncover a drug ring  and a friendship.(15) All that Walker said had the sharp ring of truth to it.(16) He had just stepped into the center of the ring of Falcons.
Related Phrases of ring
(1) wedding ring ::
մատանի
(2) ring up ::
զանգահարել
(3) the ring ::
մատանին
(4) to ring ::
ռինգ
(5) ring finger ::
մատանեմատ
(6) onion ring ::
սոխ մատանի
(7) engagement ring ::
ներգրավում օղակաձեւ
(8) ring the bell ::
միասին ահազանգում
(9) seal ring ::
կնիքով մատանի
(10) gold ring ::
ոսկե մատանի
Synonyms
Noun
1. circle ::
շրջան
2. wedding ring ::
մատանի
3. arena ::
ասպարեզ
4. gang ::
բանդա
5. chime ::
ձայների ներդաշնակություն
6. ringing ::
ղողանջ
7. pack ::
փաթեթ
8. band ::
խումբ
9. hoop ::
աղաղակել
10. annulus ::
annulus
11. closed chain ::
փակ շղթա
Verb
12. surround ::
շրջապատել
13. toll ::
տուրք
14. resound ::
լսվել
15. call ::
կոչ
16. peal ::
ղողանջել
17. environ ::
պարփակել
18. band ::
խումբ
19. knell ::
սգաղողանջ
Different Forms
ring, ringed, ringer, ringers, ringing, ringings, ringlike, ringling, rings
Word Example from TV Shows
- All right, where's the ring?
- You mean my ring?

- All right, where's the RING? - You mean my RING?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

Yeah, my ring tone.

Yeah, my RING tone.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

Sure. Let go of the ring.

Sure. Let go of the RING.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

So I was doing some checking
on the ring...

So I was doing some checking on the RING...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

It really doesn't matter to me
how much he spent on the ring.

It really doesn't matter to me how much he spent on the RING.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 23

English to Armenian Dictionary: ring

Meaning and definitions of ring, translation in Armenian language for ring with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of ring in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'ring'

What ring means in Armenian, ring meaning in Armenian, ring definition, examples and pronunciation of ring in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History