English to Armenian Meaning of scale - մասշտաբ


Scale :
մասշտաբ

մասշտաբ, շարք, հեռավորություն, հասնել, քերթել, միացում, մնացորդ, միջոցառում, մանրաթել, թելիկ, մազ, թել, խծուծ, քանոն, ոլորում հաշվեկշիռը, չափանիշն քաշի, հաչել, վարագույր, ծածկելով, փաթաթել, էկրան, շերտ, Lamella, Լամինա, քոս, նստվածք, ճահճուտ, թեփ, ատամները թաթար, սանդուղք, տափան, փոցխ, մասշտաբը, կշռել, խորհել, ճախրել, բարձրանալ, բարձրանալ մինչեւ, թանկանալու, ելնել

մասշտաբթեփավորscalelessկշեռքներscaling
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of scale in English
Noun(1) an ordered reference standard(2) relative magnitude(3) the ratio between the size of something and a representation of it(4) a specialized leaf or bract that protects a bud or catkin(5) a thin flake of dead epidermis shed from the surface of the skin(6) (music, usually within an octave(7) a measuring instrument for weighing; shows amount of mass(8) an indicator having a graduated sequence of marks(9) a metal sheathing of uniform thickness (such as the shield attached to an artillery piece to protect the gunners(10) a flattened rigid plate forming part of the body covering of many animals
Verb(1) measure by or as if by a scale(2) pattern, make, regulate, set, measure, or estimate according to some rate or standard(3) take by attacking with scaling ladders(4) reach the highest point of(5) climb up by means of a ladder(6) remove the scales from(7) measure with or as if with scales(8) size or measure according to a scale
Examples of scale in English
(1) The scale is logarithmic so a solution with a pH value of 3 has 10 times as much hydrogen ion activity as one whose pH value is 4.(2) The new business opportunities have encouraged entrepreneurship on a grand scale .(3) the scale of C major(4) We might imagine a scale with two balancing pans.(5) a disaster of this scale(6) an Ordnance Survey map on a scale of 1:2500(7) Nick has a new theory - you can only persuade people to upgrade on a logarithmic scale .(8) All writers, he once said, were liars and with regard to his military service he lied on a grand scale .(9) salary scale(10) If it's organic, from the soul - you can't reproduce it on a grand scale , like other things that have been pasteurized and distributed.(11) Floor plans and a scale model of the Gallery Quay development are on show today from 2-4pm at the on site marketing suite.(12) the mean delivery time is plotted against a scale on the right(13) The gruelling climb will see the participants scale heights of 4000m in very difficult conditions.(14) A logarithmic scale is used to better represent the multiplier's relative magnitudes.(15) As for teaching standards, we recently did well in an official Ofsted inspection (achieving grade two on a scale of 1-5).(16) the vertical axis is given on a logarithmic scale
Related Phrases of scale
(1) scale up ::
ընդլայնեն
(2) large-scale ::
խոշոր
(3) full-scale ::
լիարժեք
(4) scale down ::
լայնածավալ ներքեւ
(5) to scale ::
է լայնածավալ
(6) scale factor ::
սանդղակ գործոնը
(7) rating scale ::
գնահատականը սանդղակ
(8) sliding scale ::
լոգարիթմական սանդղակ
Synonyms
Noun
1. plate ::
ափսե
2. flake ::
փաթիլ
3. buildup ::
կառուցել
4. calibrated system ::
calibrated համակարգ
5. hierarchy ::
հիերարխիա
6. ratio ::
հարաբերակցություն
7. extent ::
չափ
8. shell ::
վահանակ
9. scale leaf ::
սանդղակ տերեւ
12. musical scale ::
երաժշտական ​​սանդղակ
Verb
13. climb ::
բարձրանալ
14. descale ::
descale
15. surmount ::
հաղթահարել
Different Forms
scale, scaled, scaleless, scales, scaling
Word Example from TV Shows
On a scale of one to 10,
where

On a SCALE of one to 10, where "one" is a pebble in your shoe

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

What, I can't work a scale now?

What, I can't work a SCALE now?

Breaking Bad Season 3, Episode 11

On a scale of one to ten, how light
of foot would you describe yourself...

On a SCALE of one to ten, how light of foot would you describe yourself...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 19

[SCALE BEEPlNG]

[SCALE BEEPlNG]

Breaking Bad Season 4, Episode 2

Anyhow, on a scale of one to five...

Anyhow, on a SCALE of one to five...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 3

English to Armenian Dictionary: scale

Meaning and definitions of scale, translation in Armenian language for scale with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of scale in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'scale'

What scale means in Armenian, scale meaning in Armenian, scale definition, examples and pronunciation of scale in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History