English to Armenian Meaning of scratch - քորում


Scratch :
քորում

քորում, բազա, քերծվածք, դիպչել, քանդել, խծկել, ծակել, ցցել, խայթել

գործել, բաժանել, պառակտում, տեսավ, կտոր, քորում, գրգռել, սանր, պատռել, սանդերք, հռետորեն հարցերովծ դիտողություններով ընդհատել, նկարել մի տող, քսում, ջնջել, քերծվածք, վերացնել, հանկարծակի, կցկտուր, պատահական, եռանդուն, անկանոն, խնամված չէին

քորումscratchedքերծվածքներիցscratchilyscratchingանշնորհք
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of scratch in English
Noun(1) an abraded area where the skin is torn or worn off(2) a depression scratched or carved into a surface(3) informal terms for money(4) a competitor who has withdrawn from competition(5) a line indicating the location of the start of a race or a game(6) dry mash for poultry(7) a harsh noise made by scraping(8) poor handwriting(9) (golf(10) an indication of damage
Verb(1) cause friction(2) cut the surface of; wear away the surface of(3) scrape or rub as if to relieve itching(4) postpone indefinitely or annul something that was scheduled(5) remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line(6) gather (money or other resources(7) carve, cut, or etch into a material or surface
Examples of scratch in English
(1) However, people in movies routinely jump through plate glass windows without receiving a single scratch .(2) I won't get the benefit of those eighteen shots because it is a scratch event but at least I could make an attempt at qualifying.(3) Failing to scratch out a run against a starter such as Kip Wells is much different than what happened Sunday.(4) It doesn't matter if you're a duffer or a scratch golfer, there are a wide variety of courses with unique layouts and challenges for golfers of all skill levels.(5) Residents scratch out a living amid blocks of abandoned, boarded up, burned-out row houses and vacant warehouses.(6) Glass was taking courses at KU, so he joined a scratch league at the student union.(7) The newspapers were filled with images of people buried in rubble, yet walking away without a scratch .(8) I picked up the paper clip as my mind told me ÔÇÿJust one little scratch wont hurt.ÔÇÖ(9) She then proceeded to spend a homeless night in strange surroundings out in the cold before being found, without a scratch on her, by her worried owners.(10) Oh wait scratch that I do plan ahead.(11) Hendley held out hope the rest of the night that the Cubs might scratch out a run, but saw those hopes diminish rapidly as Koufax got stronger and stronger.(12) She crawled back into bed when she heard a scratch at her bedroom door.(13) A few moments later I heard the scratch of a match against a striker, then smelled the sweet acrid aroma of marijuana.(14) Conjunctivitis may also occur due to allergies or from a scratch on the surface of the eye.(15) With the pitch already booked but no one to play, word reached the Lashings pub, where a scratch team was hastily put together among staff and regulars.(16) Cases hitting the ground will inevitably pick up grit that can scratch the inside of the die and leave a mark on every case loaded.
Related Phrases of scratch
(1) from scratch ::
զրոյից
(2) start from scratch ::
սկսել զրոյից
(3) to scratch ::
քորել
(4) scratch card ::
քորում քարտ
(5) scratch the surface ::
քորում մակերեւույթը
(6) scratch paper ::
քորում թուղթ
(7) scratch out ::
զրոյից դուրս
(8) scratch off ::
ջնջել
(9) up to scratch ::
մինչեւ զրոյից
(10) scratch-cat ::
քորում-cat
Synonyms
Noun
1. graze ::
քերծվածք
2. scrape ::
քերծվածք
3. prick ::
խայթել
4. scar ::
սպի
5. start ::
սկիզբ
6. scribble ::
խզբզոց
7. lolly ::
lolly
8. scraping ::
գրություն
Verb
10. scrape ::
քերծվածք
11. graze ::
քերծվածք
12. cross out ::
անցնել դուրս
13. withdraw from ::
դուրս է գալիս
14. fret ::
զարդաքանդակ
15. grave ::
գերեզման
16. cancel ::
վերացնել
17. itch ::
քոր
18. come up ::
Մոտեցեք
19. scratch up ::
զրոյից մինչեւ
20. expunge ::
expunge
Different Forms
scratch, scratched, scratches, scratchily, scratching, scratchy
Word Example from TV Shows
- Not a scratch on it.
- I know.

- Not a SCRATCH on it. - I know.

Game of Thrones Season 1, Episode 3

"Yeah, man, I can do better," so I started from SCRATCH.

Breaking Bad Season 3, Episode 9

and so ends up
without a scratch on him.

and so ends up without a SCRATCH on him.

Breaking Bad Season 2, Episode 8

And you made it
all the way to me
with barely a scratch.

And you made it all the way to me with barely a SCRATCH.

Westworld Season 2, Episode 6

Okay. Scratch paper, check.

Okay. Scratch paper, check.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 13

English to Armenian Dictionary: scratch

Meaning and definitions of scratch, translation in Armenian language for scratch with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of scratch in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'scratch'

What scratch means in Armenian, scratch meaning in Armenian, scratch definition, examples and pronunciation of scratch in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History