English to Armenian Meaning of seek - որոնել


Seek :
որոնել

մուրալ, աղոթել, խնդրել, որոնել, հարցնել, խնդրագիր, Փնտրել, որոնում, պահանջել, խնամել, հետապնդել, պարզել, խորամուխ լինել, վազում հետո, հետեւել, որոնումներ, որս, հայթայթել, պետք է շահագրգիռ է, ուզում, նայել, նպատակ, ուղղակի, գնացք, դիմում, ընդունել, վերցնել, վերցնում է, դիմել, հետաքննել, հարց, լինել խնդրելով, հարցում, որոնել դուրս

որոնելփնտրողըհայցողներձգտելովձգտում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of seek in English
Noun(1) the movement of a read/write head to a specific data track on a disk
Verb(1) try to get or reach(2) try to locate or discover, or try to establish the existence of(3) make an effort or attempt(4) go to or towards(5) inquire for
Examples of seek in English
(1) they came here to seek shelter from biting winter winds(2) He advised couples who suspected they may be growing apart to seek counselling early.(3) it's his job to seek out new customers(4) Many affected people do not seek help from professionals.(5) Despite this, many people do not seek help for their problems.(6) Your willingness to seek training beyond the studio's requirements sends a very strong message.(7) Their only shelter is an abandoned trench, where they rest and seek refuge, but little do they know that their nightmare has only just begun.(8) He's agreed to seek counseling, but I believe it's too late.(9) I've tried to get him to accept my advice that he should seek medical help, but he persists.(10) In such situations, it is understandable that parents should seek an explanation, in a vain attempt at closure.(11) People concerned should seek medical attention when early symptoms set in.(12) If skin is badly torn or if bleeding persists, apply pressure to stop the bleeding, then seek medical help.(13) They seek to establish their own state to oppress people, legally and officially.(14) However, if parents do have concerns about their child's health, they should seek medical advice as soon as possible.(15) to seek compensation(16) If anything serious happens to you or a person for whom you have responsibility, or you have any medical concerns, you should seek advice from a medical professional.
Related Phrases of seek
(1) seek out ::
Փնտրել
(2) seek for ::
Փնտրել
(3) hide-and-seek ::
պաղկվոցի
(4) seek help ::
ձգտում է օգնել
(5) seek advice ::
փնտրում խորհուրդներ
(6) seek after ::
փնտռեն
(7) seek shelter ::
ապաստանել
(8) seek revenge ::
փնտրելու վրեժ
Synonyms
Verb
1. search for ::
Փնտրել
2. try to obtain ::
փորձում են ձեռք բերել
3. ask for ::
հարցնել
4. try ::
փորձել
5. search ::
որոնում
6. attempt ::
փորձ
Different Forms
seek, seeker, seekers, seeking, seeks
Word Example from TV Shows
But now I seek vengeance
on Sansa the whore

But now I SEEK vengeance on Sansa the whore

Game of Thrones Season 6, Episode 8

You know, I didn't seek out
string theory.

You know, I didn't SEEK out string theory.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 20

The thief you seek

The thief you SEEK

Game of Thrones Season 2, Episode 7

What do we seek, Khaleesi?

What do we SEEK, Khaleesi?

Game of Thrones Season 2, Episode 1

...but I don't condemn those
who seek to accelerate the process.

...but I don't condemn those who SEEK to accelerate the process.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 17

English to Armenian Dictionary: seek

Meaning and definitions of seek, translation in Armenian language for seek with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of seek in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'seek'

What seek means in Armenian, seek meaning in Armenian, seek definition, examples and pronunciation of seek in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History