English to Armenian Meaning of sharp - սուր


Sharp :
սուր

ինտենսիվ, խիստ, սուր, նուրբ, դառնություն, եռանդուն, կտրող, խայթիչ, տուգանք, ծակող, սրածայր, թափանցող, խորաթափանց, պարզ, ակնհայտ, հայտնի, կատաղի, աղի, բռնի, արագ, դաժան, տաք, կտրում, թթու, դառը, ուժեղ, հզոր, ճնշիչ, բարձրաձայն, մեծ, բարձր, շարժուն, արագաշարժ, հատու, բազմաչարչար, երգիծական, Կեղծ, չար, վատ, հիվանդ, անբարոյական, ջանասեր, ջերմ, մահացած ջանադրաբար, աճել, անքաղաքավարի, կոպիտ, հակված, տոթ, բարկ, խելոք

պատեհաժամ, խստությամբ, սուր, առողջ, տոնուս, աղմուկ, ձայն, Նշում

սուրsharpedսրելսրանումանկանխատեսելիսրումխաբեբաsharpersամենասուրsharpingsharpishկտրուկsharpnessSHARPS
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sharp in English
Noun(1) a musical notation indicating one half step higher than the note named(2) a long thin sewing needle with a sharp point
Adjective(1) (of something seen or heard(2) ending in a sharp point(3) having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions(4) marked by practical hardheaded intelligence(5) harsh(6) having or emitting a high-pitched and sharp tone or tones(7) extremely steep(8) keenly and painfully felt; as if caused by a sharp edge or point(9) having or made by a thin edge or sharp point; suitable for cutting or piercing(10) (of a musical note(11) very sudden and in great amount or degree(12) quick and forceful
Adverb(1) changing suddenly in direction and degree
Examples of sharp in English
(1) She got out of the shower lazily, and had a sharp feeling in her stomach that something would happen today.(2) It's a great feeling to define in sharp crisp outlines what you believe in, and what you stand against.(3) These involuntary contractions can be either dull or sharp and intense.(4) Pick it up, flip through it, dip into the story at any point and you will come away better informed and surprisingly entertained by his sharp mind and punk sense of humour.(5) She keeps her stand-up sharp by hitting the Provincetown comedy circuit every summer.(6) I gingerly moved to sit up, but a sharp pain shot through my body.(7) All in all, not much got done until Mikhail's aunt Meredith came in and silenced them all with a sharp whistle.(8) In reality, it was ordinary citizens and not the sharp operators who stored their wealth in banknotes.(9) Her fingernails grew long and sharp , able to pierce the skin of a creature in a matter of seconds.(10) The sharp detail and good contrast control offer a good look at the few interesting things that happen in the mostly darkened production.(11) Exports have been hit also because of the sudden and sharp increase in the value of the euro against the dollar and, most importantly, against sterling.(12) I felt a sharp hope rising in me and I quelled it immediately.(13) Monday's sharp stock market plunge and uncertain world events may have you longing for a secure place to stash your savings.(14) She said a few sharp words, which the boy returned with a fallen face.(15) But everyone else was also entering into dangerous enemy territory, so Cat and her comrades had to stay sharp or else get left behind.(16) The traditional short-covering by speculators that usually followed a sharp downward movement was no longer present to instill some recovery.
Related Phrases of sharp
(1) sharp pain ::
սուր ցավ
(2) sharp knife ::
սուր դանակ
(3) sharp edge ::
սուր ծայր
(4) sharp rise ::
կտրուկ աճը
(5) sharp blade ::
սուր սայր
(6) sharp turn ::
կտրուկ շրջադարձը
(7) very sharp ::
շատ սուր
(8) sharp tongue ::
սուր լեզուն
(9) be sharp ::
լինի սուր
Synonyms
Adjective
1. keen ::
եռանդուն
2. excruciating ::
ցավատանջ
3. tangy ::
tangy
4. loud ::
բարձրաձայն
5. cold ::
ցուրտ
6. harsh ::
դաժան
7. intense ::
ինտենսիվ
8. distinct ::
տարբեր
9. sudden ::
հանկարծակի
10. hairpin ::
հերակալ
11. steep ::
ուղղաձիգ
12. perceptive ::
ընկալող
13. smart ::
խելացի
14. incisive ::
կտրող
15. tart ::
տտիպ
16. abrupt ::
կցկտուր
17. crisp ::
փխրուն
18. shrill ::
ճչալ
19. astute ::
սրամիտ
20. acute ::
սուր
Adverb
21. precisely ::
ճիշտ
Antonyms
1. blunt ::
բութ
2. dull ::
ձանձրալի
3. obtuse ::
անհասկացող
Different Forms
sharp, sharped, sharpen, sharpened, sharpening, sharpens, sharper, sharpers, sharpest, sharping, sharpish, sharply, sharpness, sharps
Word Example from TV Shows
I'm sure it's just the first
sharp cramps of arousal.

I'm sure it's just the first SHARP cramps of arousal.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 11

Vamonos Pest? Follow up with
the Drew Sharp killing?

Vamonos Pest? Follow up with the Drew Sharp killing?

Breaking Bad Season 5, Episode 12

Rest, Jon Snow.
We need you sharp tomorrow.

Rest, Jon Snow. We need you SHARP tomorrow.

Game of Thrones Season 6, Episode 9

Great. Tee time
is 7 a.m. sharp.

Great. Tee time is 7 a.m. SHARP.

Breaking Bad Season 4, Episode 7

You're a sharp little thing, aren't you?

You're a SHARP little thing, aren't you?

Game of Thrones Season 2, Episode 6

English to Armenian Dictionary: sharp

Meaning and definitions of sharp, translation in Armenian language for sharp with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sharp in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'sharp'

What sharp means in Armenian, sharp meaning in Armenian, sharp definition, examples and pronunciation of sharp in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History