English to Armenian Meaning of shift - հերթափոխություն


Shift :
հերթափոխություն

փոփոխություն, այլընտրանք, անջատիչ, հերթափոխություն, փոխանցել, պիջակ, Ստրատեգիա, հնարք, սարք, արվեստ, հնարքճարպկություն

հերթափոխություն, բաժանվել, նահանջել, հեռացնել, քայլ, նահանջ, գաղթել, փարատել, փոխանցել, բացառությամբ, վերացնել, հերթը, ապահովել, քայլեր ձեռնարկել, միջոցներ է ձեռնարկում, փախչել, մեռնել, անցնել դուրս, լքել, գործիք երկայնքով, կռանալ, ճոճվել, թափահարում, տեղից շարժել, քերթել, պոկել, ազատում, հանձնվել, ուրանալ, չնկատել, հրաժարվել

փոփոխությունտեղափոխվելshiftilyանցումնանօգնականտեղաշարժերհնարամիտ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of shift in English
Noun(1) an event in which something is displaced without rotation(2) a qualitative change(3) the time period during which you are at work(4) the act of changing one thing or position for another(5) the act of moving from one place to another(6) (geology(7) a crew of workers who work for a specific period of time(8) the key on the typewriter keyboard that shifts from lower-case letters to upper-case letters(9) a woman's sleeveless undergarment(10) a loose-fitting dress hanging straight from the shoulders without a waist
Verb(1) make a shift in or exchange of(2) change place or direction(3) move around(4) move very slightly(5) move from one setting or context to another(6) change in quality(7) move and exchange for another(8) move sideways or in an unsteady way(9) move abruptly(10) use a shift key on a keyboard(11) change phonetically as part of a systematic historical change(12) change gears(13) lay aside, abandon, or leave for another
Examples of shift in English
(1) But this year's job list reveals a slight shift in emphasis.(2) She returned from the party and stripped off her tea gown, she replaced it with a simple shift .(3) She cut him off completely with the slightest shift in her fingers.(4) the afternoon shift was gathering(5) The bike roared to 100 kph before I even had the chance to shift into second gear.(6) I understood and sat up, searching for my shift on the floor.(7) The shift in position of the disaffected crew comes as opinion in the resort town seemed to be swinging behind the former coxswain.(8) a lot of high-priced product you simply don't know how to shift(9) You had to shift up and down for every letter or punctuation, and had to hit the stiff, tubular keys by arching your fingers to hit them straight down, hard.(10) It's very important to finish the design phase before the end of this year (so that we can shift the product to the market at the beginning of next year).(11) the bus was still waiting there when the day shift went home(12) shift of emphasis(13) The gear shift is electronic, and has a plastic lever that moves in order to allow gear change.(14) they're trying to shift the blame to the customer(15) It would also be very straight forward to make a solendoid activate the sequential shift , so that you can have paddle shifting, with the paddles or buttons wherever you want.(16) thorough cleaning is necessary to shift all cooking residues
Related Phrases of shift
(1) night shift ::
գիշերային հերթափոխի
(2) shift up ::
shift մինչեւ
(3) gear shift ::
Փոխանցատուփ
(4) paradigm shift ::
պարադիգմը հերթափոխի
(5) a shift ::
հերթափոխը
(6) day shift ::
ցերեկային հերթափոխություն
(7) shift down ::
shift ներքեւ
(8) shift key ::
Shift ստեղնը
(9) phase shift ::
փուլ հերթափոխի
(10) left shift ::
ձախ հերթափոխի
Synonyms
Noun
1. movement ::
շարժում
2. change ::
փոփոխություն
3. stint ::
չափավորել
5. switch ::
անջատիչ
6. chemise ::
կանացի շապիկ
7. displacement ::
փոխադրում
9. shift key ::
Shift ստեղնը
10. fault ::
սխալ
11. transmutation ::
վերածում
Verb
12. change ::
փոփոխություն
13. move ::
քայլ
14. veer ::
միտքը փոխել
15. dislodge ::
հալածել
16. stir ::
իրարանցում
17. transfer ::
փոխանցել
18. tilt ::
թեքել
19. switch ::
անջատիչ
20. lurch ::
երեսուն քայլվածք
Antonyms
1. freeze ::
սառեցնել
2. still ::
դեռ
Different Forms
shift, shifted, shiftily, shifting, shiftless, shifts, shifty
Word Example from TV Shows
You relax. I'll take this shift.

You relax. I'll take this SHIFT.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 12

Okay. Now, what you wanna do first
is turn on the ignition and shift into drive.

Okay. Now, what you wanna do first is turn on the ignition and SHIFT into drive.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 5

Our guy's on the night shift.

Our guy's on the night SHIFT.

Breaking Bad Season 5, Episode 8

Their observed phase shift in
the diffusing electrons inside the ring...

Their observed phase SHIFT in the diffusing electrons inside the ring...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 10

Shift change.

Shift change.

Money Heist Season 1, Episode 1

English to Armenian Dictionary: shift

Meaning and definitions of shift, translation in Armenian language for shift with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of shift in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'shift'

What shift means in Armenian, shift meaning in Armenian, shift definition, examples and pronunciation of shift in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History