English to Armenian Meaning of sight - տեսարան


Sight :
տեսարան

տեսարան, տեսողություն, թեթեւ, հեռանկար, տեսանելիություն, աչք, նայել, նայվածք, փիլիսոփայություն, քննություն, ուշադրություն, դիտողություն, արտացոլման, եզրակացությունը, տեսնելով, վճռականություն, տեսադաշտ

ուժի մեջ տեսանկյունից, գտնել, ստանալ, տեսարան, տեսնել, նկատել

տեսարանհեռատեսsightingsightingsաչքի ընկնողՏեսարժան վայրեր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sight in English
Noun(1) an instance of visual perception(2) anything that is seen(3) the ability to see; the visual faculty(4) a range of mental vision(5) the range of vision(6) the act of looking or seeing or observing(7) (often followed by `of'
Verb(1) catch sight of; to perceive with the eyes(2) take aim by looking through the sights of a gun (or other device
Examples of sight in English
(1) ÔÇ£I must look a frightful sight,ÔÇØ she said(2) This can apply to people of any age but, for the over 60s specifically, they should take advantage of the free sight tests available every two years.(3) The sight of her eyes constantly shifting from blue to gold did nothing to calm him.(4) even when using binoculars, it is difficult to sight the lens angle in reverse(5) Malevolent in appearance as it hovers menacingly in the spring skies, the Apache attack helicopter will soon be a familiar sight over Yorkshire.(6) he looked a sight(7) he now refused to let Rose out of his sight(8) Indeed, you can find some marvellous fishing within sight and sound of Copenhagen airport itself.(9) It is a good idea to check your home for hazards that you may trip over, such as trailing wires, and to make sure you have regular sight and hearing tests.(10) A shipborne version consists of a launcher for six Ataka missiles with stabilised optical sight .(11) I must have been a sight in my blood stained wedding dress and shoes that were still oddly contorted from the crash.(12) Frowning, he leaned forward for a closer look at the bizarre sight .(13) He also reports the view that it is the brain that furnishes the sensations of hearing, sight and smell.(14) Joseph lost his sight as a baby(15) At least there, they hadn't needed to be close at all times, just within sight .(16) The factors which operate to make the case one for awarding more than average are physical pain and any diminution in the powers of speech, sight or hearing.
Related Phrases of sight
(1) love at first sight ::
Սեր առաջին հայացքից
(2) at sight ::
ժամը հայացքից
(3) at first sight ::
առաջին հայացքից
(4) in sight ::
խորաթափանցություն
(5) line of sight ::
գծի հայացքից
(6) catch sight of ::
բռնել տեսողությունը
(7) on sight ::
հայացքից
(8) sight word ::
տեսարան Բառը
(9) sight draft ::
տեսարան նախագիծը
Synonyms
Noun
1. eyesight ::
տեսողություն
2. view ::
տեսարան
3. range of vision ::
տեսադաշտում
4. perception ::
ըմբռնում
5. landmark ::
ուղենիշ
6. eyesore ::
աչքի փուշ
7. survey ::
ուսումնասիրություն
8. hatful ::
hatful
9. vision ::
տեսողություն
10. ken ::
Ken
Verb
11. glimpse ::
շող
12. spy ::
լրտես
Antonyms
1. ace ::
մեկնոց
2. bit ::
բիտ
3. dab ::
տափակաձուկ
4. dram ::
դրամ
5. driblet ::
driblet
6. glimmer ::
շող
7. hint ::
ակնարկ
8. lick ::
լիզում
9. little ::
քիչ բան
10. mite ::
լումա
11. nip ::
թռցնել
12. ounce ::
ունցիա
13. pinch ::
գողություն
14. pittance ::
չնչին նպաստ
15. scruple ::
վարանում
16. shade ::
ստվեր
Different Forms
sight, sighted, sighting, sightings, sightly, sights
Word Example from TV Shows
in the sight of gods and men.

in the SIGHT of gods and men.

Game of Thrones Season 1, Episode 9

We got five guys down here
with a backup out of sight.

We got five guys down here with a backup out of SIGHT.

Breaking Bad Season 4, Episode 7

In brightest day, in darkest night,
no evil shall escape my sight.

In brightest day, in darkest night, no evil shall escape my SIGHT.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

in sight of gods and men.

in SIGHT of gods and men.

Game of Thrones Season 1, Episode 9

It's me. I've got Jesse in sight,

It's me. I've got Jesse in SIGHT,

Breaking Bad Season 5, Episode 13

English to Armenian Dictionary: sight

Meaning and definitions of sight, translation in Armenian language for sight with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sight in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'sight'

What sight means in Armenian, sight meaning in Armenian, sight definition, examples and pronunciation of sight in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History