English to Armenian Meaning of sign - նշան


Sign :
նշան

նշան, խորհրդանիշ, բնավորություն, վկայություն, ցուցում, օրինակ, նախադեպ, նշագծել, ակնարկ, ցուցիչ, շարժում, ազդանշան, ախտանիշ, համախտանիշ, նախանշան, հրաշք, անձ, ժեստ, թելադրանք, փարոս, գլխով նշան, արտահայտություն, քանակ, կույտ, փաթեթ, հակ, դրոշ, ստանդարտ, հանաք, դրոշակ, դաշտ, մակերես, անցկացման վայրը, հիմք, կանխազգացում, կանխատեսումը, ապրանքանիշը, հուշանվեր, գումարած նշանը, ծանոթություն, ներածություն, համբավ, տպավորություն, նիշ, գումար, Վենտերը, լափ, մինուս, ցուցանակ, հավելազարդ, գլխով նշան անել, ալիք

CosigncosignedcosigningcosignsՍտորագրությունsignageստորագրելպայմանագիրը ստորագրող կողմստորագրություններստորագրումըձեռքբերումներինշաններ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sign in English
Noun(1) a perceptible indication of something not immediately apparent (as a visible clue that something has happened(2) a public display of a message(3) any nonverbal action or gesture that encodes a message(4) structure displaying a board on which advertisements can be posted(5) (astrology(6) (medicine(7) having an indicated pole (as the distinction between positive and negative electric charges(8) an event that is experienced as indicating important things to come(9) a gesture that is part of a sign language(10) a fundamental linguistic unit linking a signifier to that which is signified(11) a character indicating a relation between quantities
Verb(1) mark with one's signature; write one's name (on(2) approve and express assent, responsibility, or obligation(3) be engaged by a written agreement(4) engage by written agreement(5) communicate silently and non-verbally by signals or signs(6) place signs, as along a road(7) communicate in sign language(8) make the sign of the cross over someone in order to call on God for protection; consecrate
Adjective(1) used of the language of the deaf
Examples of sign in English
(1) That was how he looked when she went down to the mortuary to identify his body and sign the necessary documents.(2) street sign(3) He has also learnt sign language and can now sign 30 words and speak them clearly.(4) a sign of the Zodiac(5) I might even say that such a reaction is a sign of profound ingratitude.(6) Rahman's promoter Cedric Kushner files lawsuits in all directions when the fighter makes attempts to sign with Don King.(7) They don't hesitate to sign petitions, write letters or otherwise share their opinions.(8) Koko is famous for knowing sign language, and she was able to sign to her handlers in California that she had a toothache.(9) A symbol is a sign used to represent something other than itself.(10) Many times, a community will ask the local authorities to put in a stop sign or traffic light at a dangerous corner.(11) Contracture of the palmar fascia, like palmar erythema, is often cited as a sign of chronic liver disease.(12) the shops are full, which is a sign that the recession is past its worst(13) It used to be thought that wine drinkers in Britain loved the taste of oak, and that we believed it was a sign of quality.(14) she was learning to sign(15) I searched everywhere and there was no sign of her(16) Tara said happily, but the sign of hunger and boredom lingered in her eyes.
Related Phrases of sign
(1) sign up ::
գրանցվել
(2) sign in ::
Մուտք գործել
(3) sign out ::
դուրս գալ
(4) sign off ::
ստորագրել
(5) road sign ::
ճանապարհի նշան
(6) sign language ::
ժեստերի լեզվի
(7) sign on ::
գրանցվել
(8) stop sign ::
դադարեցնել նշան
(9) traffic sign ::
երթեւեկության նշանը
(10) star sign ::
աստղ նշանը
Synonyms
Noun
1. indication ::
ցուցում
2. portent ::
հրաշք
3. gesture ::
ժեստ
4. notice ::
ծանուցում
5. symbol ::
խորհրդանիշ
6. polarity ::
բեւեռականություն
8. mark ::
նշագծել
9. foretoken ::
կանխանշան
10. signboard ::
ցուցանակ
11. star sign ::
աստղ նշանը
Verb
12. write one's name on ::
գրել մեկի անունը
13. endorse ::
հաստատել
14. write ::
գրել
15. recruit ::
նորակոչիկ
16. signal ::
ազդանշան
17. subscribe ::
բաժանորդագրվել
18. ratify ::
վավերացնել
19. bless ::
օրհնել
20. sign up ::
գրանցվել
Adjective
21. signed ::
ստորագրել
Different Forms
cosign, cosigned, cosigning, cosigns, sign, signage, signed, signer, signers, signing, signings, signs
Word Example from TV Shows
Really? Despite the sign that says:

Really? Despite the SIGN that says: "Do not leave laundry unattended"?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7

And yet my friends in the North
report no sign of her.

And yet my friends in the North report no SIGN of her.

Game of Thrones Season 2, Episode 1

-15 million euros.\N-I can sign it on paper if you want.

-15 million euros.
-I can SIGN it on paper if you want.

Money Heist Season 1, Episode 9

And I'm gonna need you to sign
a non-disclosure agreement.

And I'm gonna need you to SIGN a non-disclosure agreement.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 19

I got asked to sign autographs there.

I got asked to SIGN autographs there.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 6

English to Armenian Dictionary: sign

Meaning and definitions of sign, translation in Armenian language for sign with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sign in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'sign'

What sign means in Armenian, sign meaning in Armenian, sign definition, examples and pronunciation of sign in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History