English to Armenian Meaning of slow - դանդաղ


Slow :
դանդաղ

դանդաղ, աստիճանական, հանդարտ, մեղմ, հանգիստ, ծույլ, իներտ, անգործություն, ուշ, դանդաղկոտ, կախազարդ, Pendent, ետ, դանդաղ-footed, գզգզված, չամրացված, հոգնած, ծանրաշարժ, ընդարմացած, չար, վատ, հիվանդ, աղքատ, անփութկոտ, ցածր, ծանր, պարզ, հիմար, կարճամիտ, փայտե-headed, անմիտ, բութ

կամաց-կամաց, դանդաղ, քիչ է քիչ, ուշ, ձգձգել, ընդհատել, պահել, դրել ետ, ձգել, պետք է ետեւում

դանդաղդանդաղելավելի դանդաղամենադանդաղslowingկամաց-կամացslownessդանդաղում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of slow in English
Verb(1) lose velocity; move more slowly(2) become slow or slower(3) cause to proceed more slowly
Adjective(1) not moving quickly; taking a comparatively long time(2) at a slow tempo(3) slow to learn or understand; lacking intellectual acuity(4) (used of timepieces(5) so lacking in interest as to cause mental weariness(6) (of business, or slow
Adverb(1) without speed (`slow' is sometimes used informally for `slowly'(2) of timepieces
Examples of slow in English
(1) My film was too slow , and I didn't get any good pictures.(2) She has shown aptitude on fast and slow ground, is trained by a very able handler who thinks plenty of her and possibly has plenty more to come.(3) The term passing lanes implies that the road is divided into slow and fast moving traffic lanes.(4) Since business is slow , the woman has time to be intrigued by the mystery.(5) It was clear that the majority of drivers felt that this signage was either redundant or in error and few were driving at 50 mph, even in the slow lane.(6) Move in slow with your face towards hers and slightly tilt your head so you don't bump noses.(7) Still, transactions were delayed, data was missing and system performance was slow .(8) Rice, meat, and vegetables are placed in huge containers covered with hot charcoals and heated by slow fire underneath.(9) Most of our boxes are unpacked now but there's chaos everywhere and it's a slow process of getting everything sorted out.(10) And soon breakfast and the beautiful fact that Thomas is slow , quiet and dull in the mornings.(11) They drive a taxi to support their extended family, but business is slow , they said, with the Palestinian economy in tatters.(12) Scientists hope patients will adapt, though the learning process might be slow , like a child beginning to recognise shapes and colours.(13) Lau, who has over 20 years of experience as a chef, said each soup is simmered on a slow fire for more than 10 hours.(14) Roast one sweet potato with the skin in a slow oven until the potato is soft.(15) Yet the slow process of reconstruction, following the ravages of a diamond-fuelled civil war, continues.(16) To sum up, to show action and movement, select a slow shutter speed and stand side on to the action.
Related Phrases of slow
(1) slow motion ::
դանդաղ միջնորդությունը
(2) too slow ::
շատ դանդաղ
(3) very slow ::
շատ դանդաղ
(4) go slow ::
գնա դանդաղ
(5) slow up ::
դանդաղ
(6) slow-witted ::
բթամիտ
(7) slow speed ::
դանդաղ արագությունը
(8) slow but sure ::
դանդաղ, բայց վստահ է
Synonyms
Adjective
1. unhurried ::
unhurried
2. long-drawn-out ::
չափազանց ձգձգված
3. obtuse ::
անհասկացող
4. reluctant ::
դժկամությամբ
5. sluggish ::
ծույլ
6. dull ::
ձանձրալի
7. boring ::
ձանձրալի
Adverb
8. easy ::
հեշտ
9. behind ::
ետեւում
Verb
10. reduce speed ::
նվազեցնել արագությունը
11. take it easy ::
թեթեւ տար
13. decelerate ::
դանդաղեցնել
14. slow up ::
դանդաղ
Antonyms
1. breakneck ::
վտանգավոր
2. brisk ::
աշխույժ
3. dizzy ::
գլխապտույտ
4. fast ::
արագ
5. flying ::
թռչող
6. hasty ::
հապճեպ
7. lightning ::
կայծակ
8. meteoric ::
օդերլութական
9. quick ::
արագ
10. rapid ::
արագ
11. running ::
վազք
12. swift ::
արագ
Different Forms
slow, slowed, slower, slowest, slowing, slowly, slowness, slows
Word Example from TV Shows
you wanted to
take things slow.

you wanted to take things SLOW.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

Walk slow,

Walk SLOW,

The Big Bang Theory Season 11, Episode 11

"are SLOW to warm up to strangers,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 23

Slow down. The car
is not going anywhere.

Slow down. The car is not going anywhere.

Breaking Bad Season 4, Episode 6

we should take things slow.

we should take things SLOW.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 14

English to Armenian Dictionary: slow

Meaning and definitions of slow, translation in Armenian language for slow with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of slow in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'slow'

What slow means in Armenian, slow meaning in Armenian, slow definition, examples and pronunciation of slow in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History