English to Armenian Meaning of some - մի քանի


Some :
մի քանի

մի քանի, ինչ էլ, ինչ որ, զանազան, քիչ, տեսակ, տարբեր, մեկ, որոշակի, մասնակի, կես, թերի, փոքր, քիչ բան, շատ, ինչքան, կոպիտ, ժողովել, մոտավորապես գնահատելով, կլոր, հաստ

մի քանի, որոշ չափով, ինչ - որ բան, որեւէ, որեւէ մեկը, մեկը, նրանցից մի քանիսը

մի քանի
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of some in English
Adjective(1) (quantifier(2) relatively much but unspecified in amount or extent(3) relatively many but unspecified in number(4) remarkable
Adverb(1) (of quantities
Examples of some in English
(1) A large number of protesters were drinking beer and wine, and some were obviously drunk.(2) So why not waste some more money and build another airport to match with the new stadium.(3) I know for the most part the sums are not huge, but they could at least put some effort into knowing what is going on.(4) he played some records for me(5) This presumably included Neapolitans but at least they have some nice love songs and this is one.(6) I still have some(7) she married some newspaper magnate twice her age(8) he left, for some reason or other(9) This will a great free day out watching some of the finest trials riders doing something different.(10) There are some records that are just evil, and this is worse than most of them.(11) that was some goal(12) Whatever you do, wherever you go, as long as you have access to some money you won't go far wrong.(13) All he has to do is wait some thirty years for his actual death to catch up with him.(14) surely some have noticed(15) I work some days but not others(16) it's having some effect
Related Phrases of some
(1) some people ::
որոշ մարդիկ
(2) some time ::
որոշ ժամանակ
(3) some day ::
մի օր
(4) some more ::
էլի
(5) some of them ::
նրանցից ոմանք
(6) to some extent ::
որոշ չափով
(7) some money ::
որոշակի գումար
(8) get some ::
ստանալ որոշ
(9) after some time ::
որոշ ժամանակ անց
(10) some days ::
մի քանի օր
Synonyms
Adverb
1. approximately ::
մոտավորապես
2. or so ::
կամ այնքան
3. more or less ::
Շատ թե քիչ
4. about ::
մասին
5. close to ::
մոտ
6. just about ::
ընդամենը մոտ
7. around ::
շուրջը
8. roughly ::
կոպիտ կերպով
Different Forms
some
Word Example from TV Shows
At any rate, I need some assurances
that we're gonna go about this...

At any rate, I need SOME assurances that we're gonna go about this...

Breaking Bad Season 3, Episode 11

Some lucky boys just born
with a talent for violence.

Some lucky boys just born with a talent for violence.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

Will we head north at some point?

Will we head north at SOME point?

Game of Thrones Season 5, Episode 1

I started doing some reading
on cognitive vitality,

I started doing SOME reading on cognitive vitality,

The Big Bang Theory Season 10, Episode 22

Uh, let me just have some coffee first...

Uh, let me just have SOME coffee first...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 1

English to Armenian Dictionary: some

Meaning and definitions of some, translation in Armenian language for some with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of some in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'some'

What some means in Armenian, some meaning in Armenian, some definition, examples and pronunciation of some in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History