English to Armenian Meaning of sore - ցավոտ


Sore :
ցավոտ

ցավոտ, կապտուկ, հարված, թակոց, վերք, ցնցում, մեծ աղմուկ, վնաս, ախտահարում, կտրել, վիշտ, ցավ, տխրություն, թախիծ, կարգապահություն, խոց, ուժ, իմպուլս, կաթված, թարախակույտ, կոպիտ կարկատան, բշտիկ, խեղճություն, դժբախտություն, տխրել

ցավոտ, գրգռիչ, վառում, դառնացած, դժվար, պինդ, համառ, վիրավոր, ծեծել են, նուրբ, անտանելի, լաց, սարսափելի, սարսափեցնող, խիստ, վերջնականապես

ցավոտsorelysorenesssores
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sore in English
Noun(1) an open skin infection
Adjective(1) hurting(2) causing misery or pain or distress(3) roused to anger
Examples of sore in English
(1) It is known to help treat wounds, sore gums and throats and even acne.(2) He was extremely sore but exhilarated at the same time.(3) I yelled too loud, but I was sore , angry and tired of being used as a large punching bag by a spoiled four-year old.(4) Potential side-effects include sensitivity of the teeth to hot and cold, a sore throat, tender gums and white patches on the gums.(5) I'm sore from the hurt, from anger, from being left or having to leave, sore from all of that uninterrupted feeling.(6) Her whole body was sore , and she felt ready to go to bed.(7) The youth crowd around him and some take pictures; party activists feel sore at being kept away from him.(8) It usually focuses on specific areas of the body, such as sore joints or muscles, to improve mobility and reduce pain.(9) I mean headache, sore throat, muscle ache, stomachache, fever, and all that good stuff.(10) I might be extremely sore today, but I was still managing to mix it up quite successfully with belts of my level last night(11) What really made people sore was a system of political cronyism that awarded jobs and benefits to ruling party sympathizers.(12) A sudden onset of high fever, headache, a transient body rash, a sore throat and cough are the first signs.(13) Perhaps it does not go too far to assert that until the Kashmir sore is at last healed, the poison that produced Gujarat will make other Gujarats increasingly likely.(14) Bear and Tiger became my friend but falcon was still sore at me for nearly killing him the first time we meet in the master's house.(15) Either way, never use more weight than you can handle with perfect form, and slow down if you feel pain during a workout or are especially sore or stiff the next day.(16) Every part of his body was sore , and he felt extremely exhausted, like he had been working non-stop for a week.
Related Phrases of sore
(1) sore throat ::
կոկորդս ցավում է
(2) cold sore ::
ճղած
(3) sore eyes ::
ցավոտ աչքերը
(4) sore loser ::
ցավոտ պարտվող
(5) have a sore throat ::
ունեն Կոկորդս
(6) sore feet ::
ցավոտ ոտքերը
(7) sore eye ::
ցավոտ աչքի
(8) sore point ::
ցավոտ կետն
(9) sore spot ::
ցավոտ տեղում
Synonyms
Adjective
1. painful ::
ցավոտ
2. dire ::
սարսափելի
3. upset ::
խափանել
4. huffy ::
նեղացած
5. afflictive ::
afflictive
6. sensitive ::
զգայուն
Noun
7. inflammation ::
բորբոքում
Antonyms
1. indolent ::
պարապ
Different Forms
sore, sorely, soreness, sores
Word Example from TV Shows
Can't believe you're sore.

Can't believe you're SORE.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 3

Gosh. He's kind of a sore loser, isn't he?

Gosh. He's kind of a SORE loser, isn't he?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

But I am sore.

But I am SORE.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 7

I'm so sore, I don't think
I slept two minutes last night.

I'm so SORE, I don't think I slept two minutes last night.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 4

Yeah, but if he's a sore loser,
maybe you're better off without him.

Yeah, but if he's a SORE loser, maybe you're better off without him.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6

English to Armenian Dictionary: sore

Meaning and definitions of sore, translation in Armenian language for sore with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sore in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'sore'

What sore means in Armenian, sore meaning in Armenian, sore definition, examples and pronunciation of sore in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History