English to Armenian Meaning of spot - բիծ


Spot :
բիծ

բիծ, անցկացման վայրը, վայր, տեղական, փուլ, կետ, անկում, կաթիլ, լումա, պուտ, նիշ, գումար, անձ, Վենտերը, լափ

բիծ, տեղ, հասնել, ստանալ է, զրպարտում, աղոտանալ, արատավորել, ամոթ, ընտրել, ընտրել դուրս, քաղվածք, միայնակ, ջոկել, կալանք, գրավել, բռնել, ձերբակալել, գողություն

բիծանբիծԿԵՏԵՐբծավոր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of spot in English
Noun(1) a point located with respect to surface features of some region(2) a short section or illustration (as between radio or tv programs or in a magazine(3) an outstanding characteristic(4) a blemish made by dirt(5) a small contrasting part of something(6) a section of an entertainment that is assigned to a specific performer or performance(7) a business establishment for entertainment(8) a job in an organization(9) a slight attack of illness(10) a small piece or quantity of something(11) a mark on a die or on a playing card (shape depending on the suit(12) a lamp that produces a strong beam of light to illuminate a restricted area; used to focus attention of a stage performer(13) a playing card with a specified number of pips on it to indicate its value(14) an act that brings discredit to the person who does it
Verb(1) catch sight of(2) detect with the senses(3) mar or impair with a flaw(4) make a spot or mark onto(5) become spotted(6) mark with a spot or spots so as to allow easy recognition
Examples of spot in English
(1) a spot of rain(2) The only true bright spot comes in the form of Morgan Freeman as a local bar owner.(3) They arrive at the spot where the hole is and the seminarist steps out of the Range Rover and has a look at it (the viewer still only sees, in a long shot, the side of the cliff).(4) Pit stops on the road are not so much for going to the bathroom as it is to covertly scarf down another spot of drink.(5) The only real bright spot of the evening was Navarro, who despite his band mates, still managed to wow many in attendance with his awesome guitar abilities.(6) In an inspired, hilarious nod to the past, though, she does get to do a nice spot of funky dancing when her date takes her to the icon of '70s hipness, Soul Train.(7) The bright spot in Bob's life is the fact that he has many friends.(8) Sometimes, in the darkness, I'd spot the shining eyes of the stranger, so I'd try to cool things down.(9) an ideal picnic spot(10) How else does he spot the killer before he has any evidence?(11) All looks up for Fitz until he and Nellie - doing a spot of unofficial undertaking - find a gold nugget in the dead hand of one of their clients.(12) At any rate, she's The Sweetest Thing's lone bright spot .(13) On the other side are the easily deluded, the ones who believe that a hit single or a television spot circumvents money to actually purchase happiness.(14) Only a vase of red flowers on a slanting side table and the back of a yellow chair create the sense of what makes the dog think this spot is special.(15) Treating me to a spot of food and a fresh coffee in the garden, he started to explain why you should choose to use your art to make political statements.(16) You'll find this column in its usual spot , the last editorial page in the magazine.
Related Phrases of spot
(1) beauty spot ::
Գեղեցկության սրահ
(2) black spot ::
սեւ բիծ
(3) sweet spot ::
քաղցր տեղում
(4) spot check ::
տեղում ստուգում
(5) hot spot ::
տաք տեղում
(6) weak spot ::
թույլ է տեղում
(7) soft spot ::
փափուկ տեղում
(8) spot on ::
տեղում է
(9) vacation spot ::
արձակուրդ տեղում
Synonyms
Noun
1. mark ::
նշագծել
2. place ::
տեղ
3. position ::
դիրք
4. predicament ::
անախորժություն
5. point ::
կետ
6. smear ::
արատ
7. bit ::
բիտ
8. touch ::
դիպչել
9. maculation ::
maculation
10. situation ::
վիճակ
11. pip ::
ծվծվալ
12. spotlight ::
լուսարձակ
Verb
13. notice ::
ծանուցում
14. stain ::
բիծ
15. blob ::
գնդիկ
16. blemish ::
բիծ
17. distinguish ::
տարբերել
18. spy ::
լրտես
Different Forms
spot, spotless, spots, spotty
Word Example from TV Shows
The-the spot
that you love to sit in,

The-the SPOT that you love to sit in,

The Big Bang Theory Season 7, Episode 16

Should you really be
sitting in Sheldon's spot?

Should you really be sitting in Sheldon's SPOT?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 18

Now get out of my spot.

Now get out of my SPOT.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

I even know the exact spot
where they used to stomp me.

I even know the exact SPOT where they used to stomp me.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 22

My feelings for my spot
are much greater.

My feelings for my SPOT are much greater.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 7

English to Armenian Dictionary: spot

Meaning and definitions of spot, translation in Armenian language for spot with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of spot in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'spot'

What spot means in Armenian, spot meaning in Armenian, spot definition, examples and pronunciation of spot in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History